Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Liên kết các ứng dụng của bạn với Firebase

Giới thiệu về Firebase và AdMob

Trước tiên, bạn phải bật chỉ số người dùng trong tài khoản AdMob rồi mới có thể liên kết các ứng dụng của bạn trong AdMob với Firebase. Tuy nhiên, nút bật/tắt chỉ số người dùng sẽ ngừng hoạt động từ cuối năm 2023. Tìm hiểu thêm về thay đổi này
Firebase là nền tảng phát triển cho ứng dụng web và ứng dụng di động. Với Firebase, bạn có thể nhanh chóng xây dựng các ứng dụng chất lượng cao, gia tăng số người dùng hoạt động tích cực và kiếm được nhiều tiền hơn. Nền tảng này có nhiều tính năng được tích hợp chặt chẽ mà bạn có thể sử dụng kết hợp với nhau – trong đó có tính năng phân tích dữ liệu, chương trình phụ trợ ưu tiên thiết bị di động, công cụ phát triển ứng dụng và công cụ kiếm tiền – để giúp ứng dụng của bạn đạt được kết quả tốt nhất.

Google Analytics là gì?

Google Analytics là một trong nhiều sản phẩm có sẵn thông qua nền tảng Firebase. Đây là giải pháp phân tích ứng dụng web và ứng dụng di động miễn phí, không giới hạn dành cho người dùng AdMob. Khi bạn liên kết ứng dụng có sử dụng AdMob với Firebase, Google Analytics và AdMob có thể chia sẻ dữ liệu để tăng khả năng kiếm tiền từ ứng dụng và mức độ tương tác của người dùng, cũng như cung cấp khả năng báo cáo nâng cao.

Để tìm hiểu thêm về Google Analytics, hãy xem tài liệu về Firebase hoặc xem video giới thiệu ngắn về Analytics:

Introducing Firebase

Tại sao bạn nên liên kết với Firebase?

Liên kết (các) ứng dụng AdMob của bạn với Firebase để bạn có thể sử dụng dữ liệu tài khoản Google Analytics được liên kết trong AdMob. Để sử dụng dữ liệu Google Analytics hoặc Google Analytics cho Firebase trong AdMob, dự án Firebase của bạn phải được liên kết với tài khoản Google Analytics hoặc tài khoản Google Analytics cho Firebase. Hãy tìm hiểu cách liên kết ứng dụng của bạn với Firebase

Khi liên kết AdMob với Firebase, bạn sẽ có thể sử dụng dữ liệu Google Analytics cho Firebase trong AdMob mà không phụ thuộc vào chế độ cài đặt cách chia sẻ dữ liệu Google Analytics cho Firebase của bạn. Nhờ đó, dữ liệu Analytics của bạn có thể chuyển vào AdMob để giúp nâng cao các tính năng của sản phẩm và tăng khả năng kiếm tiền từ ứng dụng.

Sử dụng SDK Google Analytics cho Firebase trong ứng dụng AdMob

Bằng cách tích hợp SDK Google Analytics cho Firebase vào các ứng dụng AdMob của mình, bạn có thể tận dụng các tính năng khác của Firebase và Google Analytics để tăng khả năng kiếm tiền từ ứng dụng cũng như mức độ tương tác của người dùng.

Hoàn tất các bước sau để triển khai SDK Google Analytics cho Firebase trong các ứng dụng của bạn:

  1. Bật chỉ số người dùng
    Nút bật/tắt chỉ số người dùng sẽ ngừng hoạt động từ cuối năm 2023. Tìm hiểu thêm về thay đổi này
  2. Liên kết ứng dụng AdMob với Firebase.
  3. Thêm SDK Google Analytics cho Firebase vào ứng dụng của bạn. Sau khi thêm thành công SDK Google Analytics cho Firebase vào ứng dụng của mình, bạn có thể bắt đầu sử dụng Analytics ngay lập tức. 

Lợi ích của việc liên kết với Firebase và sử dụng SDK Google Analytics cho Firebase

Hãy xem bảng sau đây để tìm hiểu về các tính năng liên quan đến từng lựa chọn. 

Nút bật/tắt chỉ số người dùng sẽ ngừng hoạt động từ cuối năm 2023 và không thể dùng cho các dịch vụ được liên kết nữa. Để tiếp tục thu thập chỉ số người dùng, bạn có thể liên kết ứng dụng AdMob của mình với Firebase và tích hợp SDK Google Analytics cho Firebase vào ứng dụng đó. 

Nếu ứng dụng của bạn đã được liên kết với Firebase trong AdMob và có SDK Google Analytics cho Firebase, thì thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến bạn.  Tìm hiểu thêm về thay đổi này

 

Tính năng
Bật các chỉ số người dùng
Liên kết với Firebase
Thêm Firebase SDK cho Google Analytics
Xem các chỉ số người dùng trong tài khoản AdMob
Sử dụng Firebase SDK cho Google Analytics Không. Bạn có thể bật chỉ số người dùng trong tài khoản AdMob của mình. Không. Bạn có thể liên kết với Firebase trong tài khoản AdMob của mình. Có. Tìm hiểu thêm về cách thêm Firebase SDK cho Google Analytics.
Tự động thu thập sự kiệnthuộc tính người dùng Analytics từ ứng dụng của bạn Được hỗ trợ Được hỗ trợ Được hỗ trợ
Xem các chỉ số người dùng liên quan đến quảng cáo cho ứng dụng của bạn trong tài khoản AdMob Được hỗ trợ Được hỗ trợ Được hỗ trợ
Khám phá và làm việc với dữ liệu Analytics thông qua Firebase
Xem thêm các chỉ số chính cho ứng dụng của bạn trong bảng điều khiển của Firebase Không hỗ trợ Được hỗ trợ Được hỗ trợ
Đánh dấu lượt chuyển đổi cho chiến dịch quảng cáo Không hỗ trợ Được hỗ trợ Được hỗ trợ
Tạo đối tượng tuỳ chỉnh Không hỗ trợ Được hỗ trợ Được hỗ trợ
Xuất và phân tích dữ liệu trong BigQuery Không hỗ trợ Được hỗ trợ Được hỗ trợ
Sử dụng nhiều tính năng tuỳ chỉnh hơn cho dữ liệu Analytics
Ghi lại sự kiện tuỳ chỉnh cho số liệu phân tích/mô hình Không hỗ trợ Không hỗ trợ Được hỗ trợ
Đưa dữ liệu sự kiện ecommerce_purchase vào chỉ số Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) và Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng thanh toán (ARPPU) Không hỗ trợ Không hỗ trợ Được hỗ trợ
Thêm lượt chuyển đổi tuỳ chỉnh cho chiến dịch quảng cáo Không hỗ trợ Không hỗ trợ Được hỗ trợ
Có thể sử dụng các sản phẩm khác của Firebase
(Cần có các SDK khác, chẳng hạn như Cấu hình từ xa và Thử nghiệm A/B)
 
Không hỗ trợ Không hỗ trợ Được hỗ trợ

Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
10826611695492619872
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175