Programmabeleid van AdMob en AdSense

Toelichting over het beleid inzake accountwaarschuwingen en -opschortingen

Ons programmabeleid is erop gericht om iedereen die deel uitmaakt van ons advertentie-ecosysteem, een positieve ervaring te bieden. Als we constateren dat een van uw apps ons beleid schendt, sturen we u een waarschuwingsbericht waarin we u vragen de app aan te passen of schakelen we de weergave van advertenties in uw app meteen uit. Dit laatste gebeurt alleen als er sprake is van een ernstige schending.

Bij herhaaldelijke of ernstige schendingen van ons beleid is het mogelijk dat we niet alleen actie ondernemen op appniveau, maar ook op accountniveau. We kunnen uw account tijdelijk opschorten om u in staat te stellen al uw content te bekijken, schendingen te verhelpen en te waarborgen dat uw content in de toekomst aan de voorwaarden in ons beleid voldoet.

Wat betekent het als ik een accountwaarschuwing wegens schending van het beleid ontvang?

Als u een accountwaarschuwing ontvangt, blijft uw account actief en worden uw advertenties nog steeds weergegeven. U loopt echter wel het risico dat uw account wordt opgeschort of uitgeschakeld als er meer schendingen plaatsvinden. Bekijk onmiddellijk uw apps en zorg ervoor dat deze voldoen aan de voorwaarden in ons beleid.

Voordat we uw account opschorten of uitschakelen, sturen we u indien mogelijk een accountwaarschuwing. Als de beleidsschending(en) echter zeer ernstig is/zijn, wordt uw account wellicht meteen opgeschort of uitgeschakeld.

Wat betekent het als mijn account is opgeschort wegens beleidsredenen?

Mogelijk schorten we uw account tijdelijk op als ons beleid herhaaldelijk of op ernstige wijze wordt geschonden. Dit geeft u alsnog de mogelijkheid om al uw apps te bekijken en de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. Daarmee voorkomt u dat uw account wordt uitgeschakeld.

Als uw account is opgeschort, wordt er onmiddellijk een betalingsstop toegepast en worden er gedurende ongeveer 30 dagen geen advertenties weergegeven. Zodra de opschortingsperiode voorbij is, wordt uw account automatisch weer ingeschakeld, de betalingsstop opgeheven en het weergeven van advertenties hervat.

Houd er rekening mee dat we uw account daarna blijven controleren op naleving van ons beleid. Mochten er toch weer schendingen plaatsvinden, dan wordt uw hele account mogelijk uitgeschakeld. Als dit gebeurt, worden mogelijk uw inkomsten ingehouden gedurende een periode van 60 dagen vóór de datum waarop we uw account uitschakelen.

Wat moet ik doen als mijn account is opgeschort wegens beleidsredenen?

We raden uitgevers aan deze opschortingsperiode van 30 dagen te benutten om al hun apps te bekijken, bestaande schendingen te verhelpen en te waarborgen dat zij in de toekomst aan de voorwaarden in ons beleid voldoen. We raden aan om, wanneer u controleert of uw apps voldoen aan de voorwaarden in ons beleid, dit beleid zorgvuldig te lezen.

Voor tips voor het controleren van uw apps op beleidsschendingen en voor aanvullende uitleg over ons beleid, kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen