Kampane

Vysvetlenie výsledkov prognózy

Po spustení prognózy za zobrazia jej výsledky. Výsledky prognózy sú niečo ako stručný súhrn predpokladanej dostupnosti kliknutí alebo zobrazení. Poskytujú rýchly vizuálny prehľad o tom, či kampaň pravdepodobne dosiahne svoj cieľ a či je pravdepodobné, že pri tom ovplyvní iné kampane.

Príklad prognózy:

Dostupnosť kliknutí alebo zobrazení bude mať vplyv na pravdepodobnosť toho, či kampaň dosiahne svoj cieľ. Keď služba AdMob vypočíta prognózu, odhady kliknutí a zobrazení sú zoradené do troch kategórií: Dostupné, KonkurujúceNedostupné.


Dostupné

Počet, prípadne percento kliknutí alebo zobrazení, ktoré vyhovujú kritériám zacielenia danej kampane a pri ktorých sa neočakáva, že budú pridelené iným kampaniam akejkoľvek priority. Sú k dispozícii, aby umožnili dosiahnutie cieľa kampane.

Konkurujúce

Kliknutia alebo zobrazenia, ktoré môžu poslúžiť tejto kampani, no momentálne sú rezervované inými kampaňami. Vzhľadom na to, že daná kampaň súťaží o tieto kliknutia alebo zobrazenia s inými kampaňami, nemusia poslúžiť tejto kampani a môžu spôsobiť, že kampaň nedosiahne svoj cieľ.

Nedostupné

Kliknutia alebo zobrazenia, ktoré pravdepodobne nebudú k dispozícii pre túto kampaň, pretože sa už očakáva, že poslúžia iným kampaniam.
Upozorňujeme, že poskytnuté prognózy majú len informačný charakter a generujú sa pre zaujímavosť. Všetky prognózy sú špekulatívne a vychádzajú z predpokladov a udalostí v budúcnosti (z ktorých niektoré sa nemusia splniť alebo nastať).

Konkurujúce kampane

Ak chcete získať ďalšie informácie o výsledkoch prognóz, môžete skontrolovať zoznam kampaní súťažiacich o tie isté kliknutia alebo zobrazenia ako aktuálna prognóza. Ak ste vykonali zmeny nastavení kampane, bude užitočné znova spustiť prognózy konkurujúcich kampaní, aby ste sa uistili, že ich zmeny neovplyvnia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory