קמפיינים

הבנת התוצאות של תחזית

התוצאות של תחזית מוצגות לאחר הפעלת תחזית. ניתן לדמות את תוצאות התחזית לסיכום במבט מהיר שמנבא את זמינות הקליקים או ההופעות. התוצאות מוצגות בצורה חזותית ומספקות סקירה כללית מהירה של סיכויי הקמפיין לעמוד ביעד שהוגדר עבורו. כמו כן הן מנבאות אם הקמפיין עשוי להשפיע על קמפיינים אחרים.

תחזית לדוגמה:

הזמינות של קליקים או הופעות תשפיע על סיכויי הקמפיין לעמוד ביעד שלו. כאשר AdMob מחשב תחזית, הוא ממיין את אומדני הקליקים וההופעות לאחת משלוש קטגוריות: זמינים, מתחרים או לא זמינים.


זמינים

מספר או אחוז הקליקים או ההופעות התואמים לקריטריוני המיקוד של הקמפיין, שאין צפי כי הם יוקצו לקמפיינים אחרים בעלי עדיפות כלשהי. הם זמינים להשגת היעד של הקמפיין.

מתחרים

קליקים או הופעות שקמפיין זה עשוי לקבל, אבל כרגע הם מוזמנים לקמפיינים אחרים. מכיוון שקמפיין זה מתחרה מול קמפיינים אחרים על הקליקים או ההופעות האלה, ייתכן שקמפיין זה לא יזכה בהם וכתוצאה מכך לא ישיג את יעדו.

לא זמינים

קליקים או הופעות שככל הנראה לא יהיו זמינים לקמפיין זה מכיוון שקמפיינים אחרים כבר צפויים לזכות בהם.
לתשומת ליבך, התחזיות מסופקות לך אך ורק לידיעתך ולשימושך האישי. כל התחזיות הן בגדר השערה בלבד והן מבוססות על הנחות ועל אירועים עתידיים (שייתכן שחלקם או כולם לא יקוימו או לא יתרחשו).

קמפיינים מתחרים

כדי לקבל מידע נוסף על תוצאות התחזית שלך, ניתן לעיין ברשימת הקמפיינים שמתחרים על אותם הקליקים או ההופעות שמופיעים בתחזית הנוכחית. אם ביצעת שינויים בהגדרות של קמפיין, מומלץ להריץ פעם נוספת את התחזיות של הקמפיינים המתחרים כדי לוודא שהשינויים לא משפיעים עליהם.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה