Kampanjat

Ennustetulosten tulkitseminen

Tulokset näytetään, kun ennuste on laadittu. Ennustetulokset antavat nopean arvion käytettävissä olevista klikkauksista tai impressioista. Visuaalisen esityksen perusteella on helppo arvioida, onko todennäköistä, että kampanja saavuttaa sille asetetun tavoitteen ja vaikuttaako kampanja käynnissä ollessaan muihin kampanjoihin.

Ennuste-esimerkki:

Klikkausten tai impressioiden käytettävyys vaikuttaa siihen, miten todennäköisesti kampanja saavuttaa sille asetetun tavoitteen. AdMob-ennuste lajittelee klikkaukset ja impressiot kolmeen luokkaan: Käytettävissä, Kilpailevat tai Ei käytettävissä.


Käytettävissä

Niiden kampanjan kohdistusehtoja vastaavien klikkausten tai impressioiden määrä (luku tai prosentti), joiden ei odoteta päätyvän käytettäviksi muissa kampanjoissa niiden tärkeysjärjestyksestä riippumatta. Ne ovat käytettävissä kampanjan tavoitteen täyttämiseen.

Kilpailevat

Niiden tällä hetkellä toisiin kampanjoihin varattujen klikkausten tai impressioiden määrä, joita voidaan käyttää tässä kampanjassa. Kampanja kilpailee näistä klikkauksista tai impressioista muiden kampanjoiden kanssa, joten on mahdollista, että niitä ei käytetä tässä kampanjassa. Kampanja saattaa tämän vuoksi jäädä tavoitteesta.

Ei käytettävissä

Niiden todennäköisesti toisissa kampanjoissa käytettävien klikkausten tai impressioiden määrä, joita tuskin voidaan käyttää tässä kampanjassa.
Huomaa, että ennusteet on tarkoitettu tiedoksi ja vain omaan käyttöösi. Kaikki ennusteet ovat spekulatiivisia. Ne pohjautuvat tulevaisuudesta tehtyihin oletuksiin ja tuleviin tapahtumiin, jotka saattavat toteutua vain osittain tai eivät ehkä toteudu lainkaan.

Kilpailevat kampanjat

Jos haluat lisätietoja ennusteen tuloksista, voit tarkistaa samoista klikkauksista tai näyttökerroista nykyisen ennusteen kanssa kilpailevien kampanjoiden luettelon. Jos olet muuttanut kampanjan asetuksia, sinun kannattaa laatia kilpaileville kampanjoille uudet ennusteet ja varmistaa, että tekemäsi muutokset eivät vaikuta niihin.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?