קמפיינים

שאלות נפוצות בנושא תחזיות לעמידה ביעדים

ייתכן שדקויות מסוימות בשיטה שבה מערכת AdMob מדמה את שרת המודעות יגרמו לכך שהנתונים המספריים שיוצגו לכם יהיו שונים ממה שציפיתם. בהמשך ריכזנו תשובות לכמה מהשאלות הכי נפוצות בנושא תחזיות.

איך המערכת מפיקה תחזיות לעמידה ביעדים של קמפיינים?

התחזיות של AdMob לעמידה ביעדי קמפיין יוצרות מודל של דפוסי תנועה עתידיים על סמך דגימה של 30 הימים האחרונים של פעילות ההופעות ברשת שלך. במסגרת התחזית מבוצעת סימולציה שמעמידה את הקמפיין הפוטנציאלי שעבורו מבוצעת התחזית כנגד קמפיינים שכבר פועלים או מתוזמנים, תוך שימוש בדגימה של 30 הימים כבסיס לחיזוי מספר הקליקים או ההופעות שיהיו זמינים.

כחלק מהרצת התחזית מערכת AdMob:

 1. בוחנת את המצב הקיים של הרשת.

 2. מפעילה הדמיה שתואמת לקמפיין שעבורו רוצים לקבל תחזית:
  • בתחילת ההדמיה, מערכת AdMob נותנת לקמפיין עדיפות נמוכה יותר מזו של קמפיינים אחרים ברשת. העדיפות הנמוכה הזו, הניתנת באופן מלאכותי, פירושה שהקמפיין שעבורו מבוצעת התחזית אינו יכול "לגנוב" הופעות מקמפיינים אחרים.
  • לאחר מכן, AdMob מפעיל תחזית נוספת שבה הקמפיין שעבורו מבוצעת התחזית נמצא בעדיפות הנתונה שלו.
 3. מנתח את תוצאות הסימולציה כדי לקבל את אומדן התחזית.

אילו קמפיינים נכללים בסימולציה המבוצעת לצורך התחזית?

הסימולציה כוללת את כל הקמפיינים הפעילים. הסימולציה מתעלמת מקמפיינים שהושהו, שנמחקו או שהסתיימו.

איך אפשר להגדיל את מספר הקליקים או ההופעות הזמינים?

אם תבצע שינויים בהגדרות המיקוד של הקמפיין, ייתכן שתוכל כך להגדיל את מספר הקליקים או ההופעות הזמינים. לדוגמה, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

 • למקד ליותר יחידות של מודעות.
 • לבצע שינויים בחלק מהגבלות המיקוד, כגון הוספת מדינות למיקוד לפי מיקום גיאוגרפי או הוספת עוד מכשירים.
 • לבצע שינויים במיקוד של קמפיינים מתחרים. פעולה זו עשויה להשפיע על הקמפיינים המתחרים, ולכן לפני שתשמור את השינויים, כדאי שתפעיל שוב את התחזית עבור הקמפיינים האלה כדי לוודא שהם עדיין יעמדו ביעדים שלהם.

אם לשני קמפיינים שונים יש הגדרות מיקוד זהות ויעדים שונים, למה התחזיות המספריות לגביהן שונות?

גם אם לשני קמפיינים יש הגדרות מיקוד זהות, ייתכן שיהיו הבדלים בנתונים המספריים שמתייחסים לחשיפות וקליקים זמינים, מתחרים ולא זמינים. לרוב המקור להבדלים הוא מחסור או עודף בחשיפות וקליקים, שנובעים מכך שהמערכת נותנת עדיפות נמוכה יותר לקמפיין בתחילת ההדמיה שעליה מבוססות התחזיות (זה מוסבר בתשובה לשאלה איך המערכת מפיקה תחזיות לעמידה ביעדים של קמפיינים?). כאשר זה קורה, קמפיינים אחרים עשויים לדרוש את ההופעות והקליקים שאם לא כן היו מוקצים לקמפיין שעבורו מבוצעת התחזית, וכך נותרים קליקים והופעות אחרים שאינם מנוצלים.

האם תחזית המתייחסת לטווח תאריכים אחד רחב אמורה להיות קרובה לסכום של כמה תחזיות המתייחסות לפרקי זמן קצרים יותר, שמכסים יחד את אותו טווח תאריכים?

נניח שאתה:

 1. מפעיל תחזית לטווח התאריכים 1 עד 14 באפריל.

 2. מפעיל לאחר מכן 14 תחזיות - אחת לכל יום בטווח התאריכים 1 עד 14 באפריל - ומחשב את הסכום הכולל של תוצאות התחזיות.

ייתכן שתקבל מספרים קרובים, אבל לא בטוח שההתאמה תהיה מדויקת, בשל גורמים כמו מכסת התדירות. לדוגמה:

 1. לקמפיין יש מכסת תדירות של הופעה אחת לכל 14 יום.

 2. בביקור של משתמש מתרחשות כמה הופעות בכל אחד מ-14 הימים האלה.

 3. התחזית ל-14 הימים מקצה רק הופעה אחת במהלך הביקור, ואילו התחזית לכל יום בנפרד עשויה להקצות הופעה בכל יום.

האם התחזיות מביאות בחשבון את מכסת התדירות?

כן, מכסת התדירות מובאת בחשבון. עם זאת, מכיוון ש-AdMob משתמש בדגימה של 30 יום, מכסות התדירות החודשיות אינן נכללות כחלק מנתוני הדגימה. כתוצאה מכך, במקרים שבהם מוגדרות מכסות תדירות חודשיות, ייתכן שנתוני הזמינות בתחזית יהיו גבוהים מדי.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?