นโยบาย

ฉันต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายที่เว็บไซต์ของฉันละเมิด ฉันควรทำอย่างไร

คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายที่ละเมิดได้โดยคลิกที่ชื่อของแต่ละนโยบายในศูนย์นโยบายของบัญชี AdMob ซึ่งจะช่วยให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีระบุและแก้ไขสาเหตุของการละเมิด 

นอกจากนี้ คุณยังค้นหาข้อมูลได้ในศูนย์ช่วยเหลือ หรือจะเข้าไปที่ฟอรัมความช่วยเหลือเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของเราก็ได้ หากต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมหรือดูตัวอย่างนโยบาย โปรดไปที่แหล่งข้อมูลออนไลน์ของเราดังต่อไปนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร