Правила

Нужни са ми разяснения относно правилата, които приложението ми нарушава. Какво да направя?

В Центъра за правила в профила Ви в AdMob можете да научите повече за нарушените правила, като кликнете върху всяко от имената на правилата. Така ще получите повече информация за това как да установите и отстраните причината за нарушението. 

Можете да потърсите в този Помощен център или да посетите нашия Помощен форум за допълнителни разяснения относно правилата ни. Ако се нуждаете от още пояснения или искате да видите примери за правилата ни, моля, разгледайте нашите онлайн ресурси:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?