นโยบาย

ฉันได้รับการแจ้งเตือน ฉันต้องทำอะไรต่อไป

การแจ้งเตือนที่คุณได้รับควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาด้านนโยบายและรหัสแอปที่เราพบปัญหา โปรดอ่านการแจ้งเตือนอย่างละเอียดและดำเนินการเปลี่ยนแปลงแอปของคุณให้เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา ในบางกรณี คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงการติดตั้งใช้งานโฆษณา โปรดทราบว่าแอปที่กล่าวถึงในการแจ้งเตือนเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของปัญหาที่เราพบ  คุณควรตรวจสอบแอปอื่นๆ ในบัญชีด้วยเนื่องจากอาจมีปัญหาเดียวกันหรือคล้ายกันที่ยังตรวจไม่พบ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร