Chính sách

Điều gì xảy ra nếu tôi không thực hiện thay đổi?

Xin lưu ý rằng nếu bạn không thực hiện thay đổi để ứng dụng của mình tuân thủ, việc phân phát quảng cáo đến ứng dụng của bạn có thể bị vô hiệu hóa.

Nếu việc phân phát quảng cáo đã bị vô hiệu hóa cho ứng dụng của bạn, vui lòng thực hiện các thay đổi thích hợp, sau đó liên hệ với chúng tôi để được xem xét lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?