นโยบาย

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่ทำการเปลี่ยนแปลง

โปรดทราบว่าหากคุณไม่ทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แอปคุณสอดคล้องกับนโยบาย เราจะปิดใช้แอปของคุณ

หากการแสดงโฆษณาในแอปถูกปิดไปแล้ว โปรดทำการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จากนั้นโปรดติดต่อเราเพื่อขอรับการพิจารณาอีกครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร