Beleid

Wat moet ik doen als ik de wijzigingen niet op tijd kan aanbrengen?

Als u de benodigde wijzigingen niet op tijd kunt aanbrengen en er nog steeds schendingen worden geconstateerd, kan de weergave van advertenties in uw apps worden uitgeschakeld. Als dit gebeurt, kunt u de wijzigingen echter alsnog doorvoeren in uw app. Vervolgens neemt u contact met ons op om een verzoek tot herbeoordeling in te dienen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?