Kampane

Dĺžka sledovania konverzie

V službe AdMob naďalej nemožno vytvárať konverzie. V tabuľke konverzií sa bude aj ďalej zobrazovať zoznam iba na čítanie obsahujúci konverzie, ktoré ste vytvorili v službách AdMob a Google Ads. 

Všetky konverzie odteraz vytvárajte v službe Google Ads a sledujte pomocou súpravy Firebase SDK. Ak v službe Google Ads nastavujete sledovanie konverzií po prvýkrát, postupujte podľa pokynov na sledovanie konverzií s platformou Firebase.

 

Dĺžka sledovania konverzie predstavuje časové obdobie potom, čo zákazník klepne na vašu reklamu a v službe AdMob sa zaznamená konverzia (napríklad nákup).

V službe AdMob môžete upraviť nastavenie dĺžky sledovania konverzie pre akékoľvek konverzie, ktoré sledujete. V prípade inštalácií aplikácie môžete napríklad vybrať obdobie 7 dní, zatiaľ čo ak meriate akcie v aplikácii, môžete zvoliť 30 dní. Je to na vás.

Výhody

Nastavenie dĺžky sledovania konverzie je ideálne, ak chcete získať väčšiu kontrolu nad meraním konverzií. Táto možnosť je obzvlášť užitočná, ak sledujete konverzie, ktoré nespadajú do predvolenej 30-dňovej dĺžky sledovania konverzie.

Upozornenie: Ak nastavíte dĺžku sledovania konverzie na 7 dní, nezaznamenajú sa žiadne konverzie, ktoré sa uskutočnia po viac ako 7 dňoch po kliknutí. To znamená, že sa nezobrazia v prehľadoch.

Ako to funguje

Pri prvom vytvorení konverzie počas nastavenia alebo kedykoľvek neskôr môžete pre každú konverziu nastaviť odlišnú dĺžku sledovania konverzie.

Dĺžku sledovania konverzie môžete tiež meniť tak často, ako chcete. Nezabúdajte však, že všetky zmeny sa použijú na všetky budúce konverzie. Ak teda používate 30-dňovú dĺžku sledovania konverzie a zmeníte ju na 10-dňovú, táto nová dĺžka sledovania sa použije iba pre konverzie zaznamenané od daného dátumu zmeny.

Príklad

Príklad, ako funguje dĺžka sledovania konverzie, keď niekto klepne na vašu reklamu 1. marca:

  • 1. marec: Vaša dĺžka sledovania konverzie je nastavená na 30 dní. Pre toto klepnutie sa započítajú konverzie v období od dnešného dňa do 30. marca.
  • 7. marec: Dĺžku sledovania konverzie zmeníte na 10 dní. Konverzie, ktoré nastali pred 10. marcom, sa započítajú pre kliknutie z 1. marca.
  • 16. marec: Dĺžku sledovania konverzie znova zmeníte na 20 dní. Konverzia, ktorá vzišla z tohto klepnutia 13. marca a ktorá sa nezapočítala do posledného obdobia, nebude spätne započítaná. Budúce konverzie, ktoré nastanú pred 20. marcom, však budú započítané pre klepnutie z 1. marca.

Nastavenie

Pri každom vytvorení novej konverzie vám ponúkneme možnosť stanoviť dĺžku sledovania konverzie. Dĺžku sledovania konverzie môžete zmeniť aj pre existujúcu konverziu tak, že konverziu upravíte.

Na čo treba pamätať

  • Dĺžku sledovania konverzie môžete nastaviť na 7 až 90 dní.
  • Ak nepoužijete dĺžku sledovania konverzie, pre konverzie sa bude používať predvolená 30-dňová dĺžka.
  • Optimalizátor konverzií bude počítať a optimalizovať konverzie pre akúkoľvek dĺžku, ktorú si vyberiete.

Ďalšie informácie z centra pomoci služby Google Ads

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory