Kampanie

Używanie okna konwersji

W AdMob nie można już tworzyć konwersji. W tabeli Konwersje nadal będziemy wyświetlać listę (tylko do odczytu) konwersji utworzonych w AdMob i Google Ads. 

W przyszłości należy tworzyć wszystkie konwersje w Google Ads i śledzić je w pakiecie Firebase SDK. Jeśli konfigurujesz śledzenie konwersji w Google Ads po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcją śledzenia konwersji za pomocą Firebase.

 

Okno konwersji to czas, jaki upłynął między kliknięciem Twojej reklamy przez klienta a zarejestrowaniem przez AdMob konwersji, np. zakupu.

W AdMob możesz edytować ustawienia okna dowolnej konwersji, którą śledzisz. Możesz np. wybrać 7 dni w przypadku instalacji aplikacji, albo 30 dni, jeśli mierzysz działania wykonywane w aplikacji. Zależy to tylko od Ciebie.

Korzyści

Możliwość ustawienia okna konwersji jest bardzo przydatna, jeśli chcesz mieć większy wpływ na sposób pomiaru konwersji, zwłaszcza w przypadku śledzenia konwersji, do których nie pasuje domyślne, 30-dniowe okno konwersji.

Pamiętaj, że jeśli ustawisz okno konwersji na 7 dni, nie będą rejestrowane żadne konwersje zrealizowane ponad 7 dni po kliknięciu. Oznacza to, że nie pojawią się one w raportach.

Jak to działa

Różne wartości okna konwersji możesz ustawić podczas początkowego konfigurowania poszczególnych konwersji lub później.

Okno konwersji możesz zmieniać dowolnie często. Należy tylko pamiętać, że wszelkie zmiany będą stosowane dopiero do konwersji następujących po zmodyfikowaniu okna. Jeśli więc korzystasz z 30-dniowego okna konwersji i zmienisz je na 10 dni, 10-dniowe okno konwersji zostanie zastosowane wyłącznie do konwersji zarejestrowanych od tego dnia.

Przykład

Ten przykład pokazuje, jak działa okno konwersji w sytuacji, gdy użytkownik klika Twoją reklamę 1 marca:

  • 1 marca: okno konwersji jest ustawione na 30 dni. Dla tego kliknięcia reklamy zostaną zarejestrowane konwersje zrealizowane od dziś do 30 marca.
  • 7 marca: zmieniasz okno konwersji na 10 dni. Dla tego kliknięcia zostaną zliczone konwersje, które będą miały miejsce od dziś do 10 marca.
  • 16 marca: znów zmieniasz okno konwersji, tym razem na 20-dniowe. Konwersja z tego kliknięcia, która miała miejsce 13 marca i nie została policzona w obrębie ostatniego okna, nie zostanie policzona także teraz. Dla kliknięcia z 1 marca zostaną jednak zarejestrowane przyszłe konwersje, zrealizowane przed 20 marca.

Konfiguracja

Za każdym razem podczas tworzenia nowej konwersji możesz określić jej okno konwersji. Możesz je też zmieniać w przypadku istniejącej konwersji, edytując ją.

Pamiętaj

  • Okno konwersji możesz ustawić na dowolny okres od 7 do 90 dni.
  • Jeśli nie korzystasz z okna konwersji, we wszystkich konwersjach zostanie zastosowane domyślne 30-dniowe okno.
  • Optymalizator konwersji może zliczać i optymalizować konwersje dla dowolnie wybranego okna.

Więcej informacji w Centrum pomocy Google Ads

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem