Campagnes

De conversieperiode gebruiken

U kunt geen conversies meer maken in AdMob. In de tabel Conversies ziet u nog wel een niet-bewerkbare lijst met conversies die u in AdMob en Google Ads heeft gemaakt. 

Vanaf nu moeten alle conversies in Google Ads worden gemaakt en met de Firebase-SDK worden bijgehouden. Als u voor het eerst 'Conversies bijhouden' instelt in Google Ads, volgt u de instructies voor het bijhouden van conversies met Firebase.

 

Een conversieperiode gaat in op het moment dat een klant op uw advertentie tikt. Het is de periode waarbinnen een conversie, zoals een aankoop, wordt geregistreerd in AdMob.

In AdMob kunt u de instelling voor de conversieperiode wijzigen voor elke van de conversies die u bijhoudt. U kunt bijvoorbeeld zeven dagen kiezen voor app-installaties of dertig dagen als u in-app-acties wilt meten. De keuze is aan u.

Voordelen

De instelling voor de conversieperiode is ideaal als u meer controle wilt hebben bij het meten van uw conversies. Dit geldt met name als u conversies bijhoudt waarvoor de standaardconversieperiode van dertig dagen niet geschikt is.

Als u uw conversieperiode instelt op zeven dagen, moet u er wel rekening mee houden dat conversies die meer dan zeven dagen na de klik plaatsvinden, niet worden geregistreerd. Dit betekent dat deze conversies niet worden weergegeven in rapporten.

Hoe het werkt

Voor elk van uw conversies kunt u een afzonderlijke conversieperiode instellen. U kunt dit doen wanneer u de conversie maakt of op een later tijdstip.

U kunt de conversieperiode zo vaak als u wilt wijzigen. Houd er rekening mee dat elke wijziging van kracht wordt voor alle conversies die vanaf het moment van de wijziging plaatsvinden. Met andere woorden, als u een conversieperiode van dertig dagen hanteert, en u deze wijzigt in tien dagen, dan wordt de conversieperiode van tien dagen toegepast op conversies die vanaf die dag worden geregistreerd.

Voorbeeld

Hier volgt een voorbeeld van de manier waarop een conversieperiode werkt als iemand op 1 maart op uw advertentie tikt:

  • 1 maart: de conversieperiode wordt ingesteld op dertig dagen. Conversies tussen nu en 30 maart worden meegeteld voor deze tik.
  • 7 maart: u wijzigt de conversieperiode in tien dagen. Conversies vóór 10 maart worden meegeteld voor deze tik op 1 maart.
  • 16 maart: u wijzigt de conversieperiode nu in twintig dagen. Een conversie op 13 maart van deze tik, die niet werd meegeteld binnen de laatste periode, wordt niet alsnog meegeteld. Verdere conversies die vóór 20 maart plaatsvinden, worden daarentegen wel meegeteld voor de tik op 1 maart.

Instellen

U kunt een conversieperiode instellen wanneer u een nieuwe conversie maakt. U kunt de conversieperiode voor een bestaande conversie ook wijzigen door de conversie te bewerken.

Houd rekening met het volgende

  • U kunt de conversieperiode instellen op een waarde van zeven tot en met negentig dagen.
  • Als u geen conversieperiode instelt, geldt voor uw conversies een standaardperiode van dertig dagen.
  • De Conversion Optimizer telt en optimaliseert conversies voor elke periode die u instelt.

Lees meer in het Helpcentrum van Google Ads

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen