Kampanjat

Konversionseurantajakson käyttäminen

Konversioita ei enää voi luoda AdMobissa. Konversiot-taulukossa näkyy jatkossa vain luku ‑muotoinen luettelo AdMobissa ja Google Adsissa luomistasi konversioista. 

Jatkossa kaikki konversiot on luotava Google Adsissa ja niitä on seurattava Firebase SDK:n avulla. Jos määrität konversioseurannan Google Adsissa ensimmäistä kertaa, noudata Firebasen avulla tapahtuvan konversioseurannan ohjeita.

 

Konversionseurantajakso tarkoittaa asiakkaan tekemästä mainoksen napautuksesta alkavaa ajanjaksoa, jonka aikana osto tai muu konversio kirjataan AdMobiin.

AdMobissa voit muokata kaikkien seuraamiesi konversioiden konversionseurantajakson asetusta. Voit esimerkiksi valita sovellusasennusten asetukseksi seitsemän päivää – tai vaikkapa 30 päivää, jos mittaat sovelluksen sisäisiä toimintoja. Voit päättää sen itse.

Edut

Konversionseurantajakson asetus on ihanteellinen tapa hallinnoida konversioiden mittausta entistä tarkemmin – etenkin, jos seuraat konversioita, jotka eivät sovi oletusarvoiseen 30 päivän konversionseurantajaksoon.

Muista, että jos asetat konversionseurantajaksoksi seitsemän päivää, seitsemän päivää klikkauksen jälkeen saatuja konversioita ei kirjata. Tämä tarkoittaa, etteivät kyseiset konversiot näy raporteissa.

Toimintaperiaate

Voit määrittää kullekin konversiollesi eri konversionseurantajakson samalla, kun luot konversion asetusten määrittämisen yhteydessä tai myöhemmin.

Voit myös muuttaa konversionseurantajaksoa aina kun haluat. Muista vain, että kaikki muutokset koskevat siitä lähtien kaikkia konversioita. Jos siis käytössä on 30 päivän tulosikkuna ja vaihdat asetukseksi 10 päivää, 10 päivän ikkuna koskee vain kyseisestä päivästä alkaen kirjattavia tuloksia.

Esimerkki

Tässä on esimerkki konversionseurantajakson toiminnasta siinä tapauksessa, jos joku napauttaisi mainostasi 1. maaliskuuta:

  • 1. maaliskuuta: Konversionseurantajakson pituudeksi on määritetty 30 päivää. Tämän hetken ja maaliskuun 30. päivän väliset konversiot huomioidaan tässä napautuksessa.
  • 7. maaliskuuta: Muutat konversionseurantajakson pituudeksi 10 päivää. Tulokset ajalta ennen 10. maaliskuuta huomioidaan tässä 1. maaliskuuta tehdyssä klikkauksessa.
  • 16. maaliskuuta: Muutat konversionseurantajakson pituutta uudelleen – tällä kertaa 20 päivään. Tähän napautukseen liittyvää 13. maaliskuuta toteutunutta konversiota, jota ei laskettu mukaan edellisen seurantajakson asetusta käytettäessä, ei huomioida takautuvasti mukaan. Tulevat konversiot, jotka syntyvät ennen 20. maaliskuuta, otetaan kuitenkin huomioon 1. maaliskuuta tehdyssä napautuksessa.

Asetukset

Voit valita konversionseurantajakson aina, kun luot uuden konversion. Voit myös muuttaa olemassa olevan konversion konversionseurantajaksoa muokkaamalla konversiota.

Muistettavaa

  • Voit asettaa konversionseurantajakson pituudeksi 7–90 päivää.
  • Jos et käytä konversionseurantajaksoa, konversioissa käytetään oletuksena 30 päivän seurantajaksoa.
  • Konversionoptimointityökalu laskee ja optimoi konversiot mille tahansa valitsemallesi seurantajaksolle.

Lisätietoja on Google Adsin ohjekeskuksessa

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?