Кампании

Информация за прогнозите за цели

Прогнозата за цел е оценка на вероятността дадена кампания да постигне избрана цел, като например конкретен брой кликвания или импресии.

Тези прогнози могат да потвърдят дали ще има достатъчно налични кликвания или импресии за кампанията, както и да Ви помогнат да планирате случаите на недостиг, които евентуално могат да възникнат. С помощта на прогнозите можете да оптимизирате кампаниите и да предотвратявате свръхдоговарянето или пропускането на продажби.

Когато изготвяте прогноза, AdMob незабавно провежда симулация на рекламния сървър, за да определи как ще се изпълняват конкурентните кампании в обхванатите от прогнозата рекламни места. Можете да изготвите първоначална прогноза при създаването на кампания и последващи при редактирането й.

Имайте предвид, че предоставяните прогнози служат само за Ваша информация и удовлетворяване на интереса Ви. Всички прогнози са теоретични и се основават на предположения и бъдещи събития (някои или всички от които може да не бъдат изпълнени или да не възникнат).

Научете повече

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?