Kampane

Prognózy cieľov

Prognóza cieľa je odhad pravdepodobnosti toho, že kampaň dosiahne svoj zvolený cieľ, napríklad určitý počet kliknutí alebo zobrazení.

Tieto prognózy umožňujú zistiť, či bude mať kampaň dostatok dostupných kliknutí alebo zobrazení, a pomáhajú vám tiež plánovať pre prípad ich nedostatku, ku ktorému by mohlo dôjsť. Prognózy vám môžu pomôcť optimalizovať kampane a zabrániť nadrezervácii alebo predaju pod cenu.

Keď spustíte prognózu, služba AdMob spustí okamžitú simuláciu reklamného servera s cieľom zistiť, ako sa budú zobrazovať konkurujúce kampane naprieč inventárom, ktorého sa týka prognóza. Prvotnú prognózu možno spustiť počas vytvárania kampane a ďalšie prognózy spustíte jej úpravou.

Upozorňujeme, že poskytnuté prognózy majú len informačný charakter a generujú sa pre zaujímavosť. Všetky prognózy sú špekulatívne a vychádzajú z predpokladov a udalostí v budúcnosti (z ktorých niektoré sa nemusia splniť alebo nastať).

Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory