קמפיינים

מידע על תחזיות לעמידה ביעדים

תחזית לעמידה ביעדים היא הערכת הסיכויים של קמפיין לעמוד ביעד שנבחר עבורו, כגון מספר מסוים של קליקים או הופעות.

תחזיות אלה מאפשרות לך לבדוק אם לקמפיין יהיו מספיק קליקים או הופעות זמינים ולהיערך למצבי מחסור שאולי צפויים להתרחש. בעזרת התחזיות ניתן לבצע אופטימיזציה של קמפיינים ולמנוע הזמנת יתר או מכירת יתר.

כאשר אתה מפעיל תחזית, AdMob מפעיל סימולציה מיידית של שרת המודעות כדי לקבוע כיצד הקמפיינים המתחרים יוצגו במסגרת המלאי החזוי. ניתן להפעיל תחזית ראשונית במהלך יצירת הקמפיין, ותחזיות נוספות לאחר עריכת הקמפיין.

לתשומת ליבך, התחזיות מסופקות לך אך ורק לידיעתך ולשימושך האישי. כל התחזיות הן בגדר השערה בלבד והן מבוססות על הנחות ועל אירועים עתידיים (שייתכן שחלקם או כולם לא יקוימו או לא יתרחשו).

למידע נוסף

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה