Kampaně

Prognózy splnění cílů

Prognóza splnění cíle je odhad pravděpodobnosti, s níž kampaň splní vybraný cíl, např. určitý počet kliknutí nebo zobrazení.

Tyto prognózy představují způsob, jak se ujistit, zda kampaň dosáhne dostatečného počtu kliknutí nebo zobrazení. Mohou vám pomoci při plánování, pokud to zatím vypadá, že nakonec budou kampani nějaká zobrazení nebo kliknutí do cíle scházet. Prognózy vám pomohou optimalizovat kampaně a předejít nadměrným rezervacím nebo naopak nedosažení očekávaného prodeje.

Když spustíte prognózu, služba AdMob spustí okamžitou simulaci reklamního serveru a na jejím základě určí, jak budou konkurenční kampaně zobrazovány v rámci reklamní plochy, jíž se prognóza týká. Můžete spustit počáteční prognózu při vytváření kampaně a další pak při úpravách kampaně.

Je důležité si uvědomit, že prognózy jsou čistě pro vaši informaci, abyste si udělali odhad. Jsou spekulativní a vycházejí z určitých předpokladů a budoucích událostí, přičemž ve skutečnosti pak některé předpoklady nemusí být splněny a některé události nemusí nastat.

Další informace

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?