Kampane

Použitie nastavenia Optimalizácia

V službe AdMob naďalej nemožno vytvárať konverzie. V tabuľke konverzií sa bude aj ďalej zobrazovať zoznam iba na čítanie obsahujúci konverzie, ktoré ste vytvorili v službách AdMob a Google Ads. 

Všetky konverzie odteraz vytvárajte v službe Google Ads a sledujte pomocou súpravy Firebase SDK. Ak v službe Google Ads nastavujete sledovanie konverzií po prvýkrát, postupujte podľa pokynov na sledovanie konverzií s platformou Firebase.

 

Pri každej konverznej akcii sa môžete rozhodnúť, či jej konverzie zahrniete do stĺpca Všetky konv. v tabuľke Konverzie. Pomocou tohto nastavenia môžete určiť spôsob ponúkania cien za konverzie a prispôsobiť údaje v prehľadoch.

V tomto článku vám vysvetlíme, čo spôsobí začiarknutie nastavenia Optimalizácia, prečo ho používať a ako ho zmeniť.

Keď začiarknete pole Optimalizácia, môžu sa tieto údaje použiť na optimalizáciu v službách AdMob a AdWords.

Výhody

Nastavenie Optimalizácia vám umožňuje:

  • prispôsobiť stĺpec Všetky konv. tak, aby sa v ňom zobrazovali iba údaje týkajúce sa konverzných akcií, ktoré sú pre vás najdôležitejšie;
  • poskytnúť službe AdMob informácie o tom, ktoré konverzie sa majú optimalizovať na použitie v stratégii automatického ponúkania cien (stratégie ponúkania cien môžete nastaviť v službe AdWords);
  • prispôsobiť stĺpec Všetky konv. tak, aby poskytoval lepšie informácie na účely manuálneho ponúkania cien.

Ako funguje nastavenie Optimalizácia

Nastavenie Optimalizácia vám umožňuje vybrať, či chcete údaje určitej konverznej akcie zahrnúť do stĺpca Všetky konv. Toto nastavenie je možné upraviť pre každú konverznú akciu zvlášť, takže môžete zahrnúť iba určité druhy konverzií a ostatné vylúčiť.

Pomocou tohto nastavenia môžete tiež určiť, ako budete ponúkať ceny za konverzie. Stratégie automatického ponúkania cien, ako napríklad cieľová návratnosť výdavkov na reklamu, vylepšená cena za kliknutieoptimalizátor konverzií, používajú na optimalizáciu vašich cenových ponúk údaje zo stĺpca Všetky konv. Ak sa rozhodnete nezahrnúť do stĺpca určitú konverznú akciu, znamená to, že vaše stratégie ponúkania cien nebudú ponúkať ceny za tieto konkrétne konverzie. Užitočné to môže byť v prípade, že chcete ponúkať ceny len za určité druhy konverzií.

Ak nepoužívate na optimalizáciu pre konverzie stratégie automatického ponúkania cien, toto nastavenie nebude automaticky ovplyvňovať vaše ponúkanie cien. Pomocou tohto nastavenia však môžete tiež upraviť stĺpec Všetky konv. tak, aby ste mali k dispozícii lepšie informácie na manuálne ponúkanie cien.

Pre väčšinu konverzných akcií je predvolene nastavené zahrnutie údajov do stĺpca Všetky konv.

Ak chcete upraviť nastavenie Optimalizácia konverznej akcie, upravte konverziu a začiarknite pole Optimalizácia alebo jeho začiarknutie zrušte.

Začiarknutie nastavenia Optimalizácia nemôžete zrušiť, ak používate ako metriku cenovej ponuky za konverziu konvertované kliknutia. Metriku cenovej ponuky za konverziu môžete upraviť po prihlásení sa do účtu AdWords.

Ďalšie informácie z centra pomoci služby AdWords

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory