Kampanie

Korzystanie z ustawienia „Optymalizacja”

W AdMob nie można już tworzyć konwersji. W tabeli Konwersje nadal będziemy wyświetlać listę (tylko do odczytu) konwersji utworzonych w AdMob i Google Ads. 

W przyszłości należy tworzyć wszystkie konwersje w Google Ads i śledzić je w pakiecie Firebase SDK. Jeśli konfigurujesz śledzenie konwersji w Google Ads po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcją śledzenia konwersji za pomocą Firebase.

 

Dla każdego działania powodującego konwersję możesz wybrać, czy jego dane mają być uwzględniane w kolumnie „Wszystkie konw.” w tabeli Konwersje. To ustawienie wpływa na sposób ustalania stawek dla różnych konwersji oraz na to, jakie dane pojawiają się w raportach.

W tym artykule opisujemy, co powoduje włączenie ustawienia Optymalizacja, dlaczego warto z niego korzystać oraz jak je zmienić.

Po zaznaczeniu pola Optymalizacja możesz używać tych danych do optymalizacji kampanii AdMob i AdWords.

Korzyści

Ustawienie Optymalizacja pozwala:

  • Wybierać najważniejsze działania powodujące konwersję, które będą widoczne w kolumnie „Wszystkie konw.”.
  • Wskazać AdMob konwersje, które mają być optymalizowane w ramach strategii automatycznego ustalania stawek. Same strategie ustalania stawek możesz konfigurować w AdWords.
  • Dostosować kolumnę „Wszystkie konw.”, żeby wyświetlać informacje przydatne do samodzielnego ustalania stawek.

Jak działa ustawienie „Optymalizacja”

Ustawienie Optymalizacja umożliwia wybór, czy dany rodzaj działania powodującego konwersję ma być widoczny w kolumnie „Wszystkie konw.”. Każdy rodzaj działania powodującego konwersję można skonfigurować osobno.

Za pomocą tego ustawienia możesz też określić sposób ustalania stawek konwersji. Strategie automatycznego ustalania stawek, np. Docelowy zwrot z nakładów na reklamę, Ulepszony koszt kliknięcia i Optymalizator konwersji, optymalizują stawki na podstawie danych z kolumny „Wszystkie konw.”. Jeśli wykluczysz z tej kolumny działanie powodujące konwersję, strategie ustalania stawek nie będą do niego stosowane. Możesz w ten sposób ustalać stawki dla wybranych rodzajów konwersji z pominięciem pozostałych.

Jeśli nie używasz strategii automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, ustawienie „Optymalizacja” nie będzie automatycznie wpływało na metodę ustalania stawek. Możesz go jednak użyć, by dostosować widok kolumny „Wszystkie konw.” i wyświetlać informacje przydatne do samodzielnego ustalania stawek.

Domyślnym ustawieniem w przypadku większości działań powodujących konwersję jest uwzględnianie danych w kolumnie „Wszystkie konw.”.

Aby zmienić ustawienie Optymalizacja danego działania powodującego konwersję, wejdź w edycję konwersji i zaznacz pole Optymalizacja lub usuń jego zaznaczenie.

Jeśli dla danych stawki konwersji masz wybrane ustawienie „Kliknięcia z konwersją”, nie możesz usunąć zaznaczenia pola Optymalizacja. Dostosowania danych stawki konwersji możesz wprowadzać po zalogowaniu się na konto AdWords.

Więcej informacji w Centrum pomocy AdWords

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem