Kampaně

Použití nastavení Optimalizace

Ve službě AdMob již nelze vytvářet konverze. V tabulce Konverze se bude zobrazovat seznam konverzí, které jste ve službách AdMob a Google Ads vytvořili. Tento seznam bude pouze ke čtení. 

Všechny konverze bude třeba vytvářet v Google Ads a měřit je pomocí sady Firebase SDK. Pokud měření konverzí v Google Ads nastavujete poprvé, postupujte podle pokynů pro nastavení měření konverzí pomocí aplikace Firebase.

 

U každé konverzní akce se můžete rozhodnout, zda mají být konverze zahrnuty do sloupce Všechny konv. v tabulace konverzí. Pomocí tohoto nastavení můžete přizpůsobit obsah přehledů a ovlivnit, o jaké konverze se pomocí nabídek snažíte.

Tento článek popisuje princip nastavení Optimalizace, možné důvody jeho použití a postup jeho změny.

Když je políčko Optimalizace zaškrtnuté, mohou být tyto údaje používány při optimalizaci v rámci služeb AdMob a AdWords.

Výhody

Nastavení Optimalizace můžete použít k následujícím činnostem:

  • K přizpůsobení sloupce Všechny konv. tak, aby obsahoval pouze údaje o těch konverzních akcích, které pro vás mají největší význam.
  • K určení konverzí, o jejichž dosažení se má služba AdMob snažit prostřednictvím strategie automatických nabídek. Strategie nabídek můžete nastavit ve službě AdWords.
  • K přizpůsobení sloupce Všechny konv. tak, aby podával přesnější informace o manuálním nabízení cen.

Princip Optimalizace

Nastavení Optimalizace umožňuje zvolit, zda mají být údaje o určité konverzní akci zahrnuty do sloupce Všechny konv. Toto nastavení lze provést pro každou konverzní akci zvlášť. Můžete tedy pomocí něj některé konverze zahrnout a jiné vynechat.

Pomocí tohoto nastavení můžete také ovlivnit, o jaké konverze se pomocí nabídek snažíte. Strategie automatického nabízení cen, jako je Cílová návratnost investic do reklamy, Vylepšená cena za proklikOptimalizátor konverzí, optimalizují cenové nabídky na základě sloupce Všechny konv. Rozhodnete-li se nějakou konverzní akci z tohoto sloupce vynechat, znamená to, že vaše strategie nabídek nebudou směřovat k dosažení této konkrétní konverze. To může být užitečné v případě, že chcete nabídkami dosáhnout jen některých konverzí.

Pokud optimalizaci konverzí pomocí automatizovaných strategií nabídek nepoužíváte, nebudou vaše cenové nabídky tímto nastavením automaticky ovlivněny. Můžete však s jejich pomocí přizpůsobit sloupec Všechny konv. tak, aby poskytoval lepší informace, které pak využijete k manuálnímu nabízení cen.

Ve výchozím nastavení jsou údaje o většině konverzních akcí do sloupce Všechny konv. zahrnuty.

Chcete-li nastavení Optimalizace u některé konverzní akce upravit, upravte konverzi a zaškrtněte políčko Optimalizace nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Pokud používáte metriku nabídky za konverzi typu Konvertovaná kliknutí, zaškrtnutí políčka Optimalizace zrušit nelze. Když se přihlásíte do účtu AdWords, budete moci metriku nabídky za konverzi upravit.

Další informace z centra nápovědy AdWords

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?