Kampane

Hodnoty konverzií

V službe AdMob naďalej nemožno vytvárať konverzie. V tabuľke konverzií sa bude aj ďalej zobrazovať zoznam iba na čítanie obsahujúci konverzie, ktoré ste vytvorili v službách AdMob a Google Ads. 

Všetky konverzie odteraz vytvárajte v službe Google Ads a sledujte pomocou súpravy Firebase SDK. Ak v službe Google Ads nastavujete sledovanie konverzií po prvýkrát, postupujte podľa pokynov na sledovanie konverzií s platformou Firebase.

 

Hodnoty konverzií v službe AdMob môžete použiť na uľahčenie sledovania a optimalizáciu návratnosti investícií (NI) kampaní. Rôznym typom konverzií môžete priradiť rôzne hodnoty konverzie.

Nie všetky konverzie sú rovnaké. Niektoré majú pre vašu firmu vyššiu hodnotu než iné. Ak konverziám priradíte hodnoty, budete môcť zistiť celkovú hodnotu rôznych konverzií získanú vďaka inzercii, a nie iba počet konverzií, ku ktorým došlo. Budete tiež môcť identifikovať konverzie s vysokou hodnotou a zamerať sa na ne.

Nastavenie alebo úprava hodnôt konverzií

Hodnoty konverzií nastavujete pri vytváraní novej konverzie. Hodnotu konverzie však môžete meniť tak často, ako chcete. Nezabudnite však, že zmeny sa budú vzťahovať iba na konverzie, ku ktorým dôjde po danej zmene, pričom zmeny predvolenej hodnoty sa zvyčajne prejavia do niekoľkých hodín. S každým typom konverzie je prepojená aspoň jedna hodnota konverzie:

Inštalácie aplikácie (zo služby Google Play) [iba Android]
 • Každá inštalácia má hodnotu: Ak zvolíte toto nastavenie, bude použitá hodnota, ktorú zvolíte počas procesu nastavovania, a to bez ohľadu na hodnoty konkrétnych transakcií, ktoré môže odoslať útržok konverzie.
 • Nepriraďovať žiadnu hodnotu k tejto inštalácii: Hodnota akcie inštalácie aplikácie bude nulová bez ohľadu na to, akú hodnotu odošle útržok kódu.
  Upozornenie: Ak chcete sledovať a optimalizovať svoje výnosy, najlepšie bude použiť hodnotu konverzie.
Inštalácie aplikácie (prvé spustenie) [Android a iOS]
 • Každá inštalácia má hodnotu: Ak zvolíte toto nastavenie, bude použitá hodnota, ktorú zvolíte počas procesu nastavovania, a to bez ohľadu na hodnoty konkrétnych transakcií, ktoré môže odoslať útržok konverzie.
 • Nepriraďovať žiadnu hodnotu k tejto inštalácii: Hodnota akcie inštalácie aplikácie (prvé spustenie) bude nulová bez ohľadu na to, akú hodnotu odošle útržok kódu.
  Upozornenie: Ak chcete sledovať a optimalizovať svoje výnosy, najlepšie bude použiť hodnotu konverzie.
Akcie v aplikácii [Android a iOS]
 • Táto akcia v aplikácii bude mať zakaždým rovnakú hodnotu: Ak zvolíte toto nastavenie, bude použitá hodnota, ktorú zvolíte počas procesu nastavovania, a to bez ohľadu na hodnoty konkrétnych transakcií, ktoré môže odoslať útržok konverzie.
 • Hodnota tejto akcie v aplikácii môže byť rôzna (napríklad v závislosti od ceny nákupu: Ak vyberiete toto nastavenie, bude potrebné upraviť útržok kódu tak, aby odosielal hodnoty špecifické pre dané transakcie. Okrem toho budete musieť nastaviť predvolenú hodnotu, ktorá sa použije v prípade, že váš útržok zaznamená technické problémy a nepodarí sa mu odoslať hodnotu špecifickú pre transakciu.
 • Nepriraďovať žiadnu hodnotu k tejto akcii v aplikácii: Hodnota akcie v aplikácii bude nulová bez ohľadu na to, akú hodnotu odošle útržok kódu.
  Upozornenie: Ak chcete sledovať a optimalizovať svoje výnosy, najlepšie bude použiť hodnotu konverzie.

 

Ak chcete zmeniť predvolenú hodnotu konverzie, upravte konverziu.

Ak zmeníte hodnotu konverzie, musíte aktualizovať aplikáciu.

 

Vyhľadanie hodnôt konverzií v prehľadoch

Po nastavení sledovania konverzií budete mať prístup k údajom o hodnotách konverzií, ako napríklad k celkovému súčtu hodnôt všetkých konverzií. Ak chcete zobraziť všetky údaje hodnôt konverzie, kliknite na kartu Kampane > karta Konverzie a v tabuľke si prezrite stĺpec Hodnota všetkých konv.

Nezabudnite, že metriky konverzií sú upravené tak, aby sa do nich premietali iba kliknutia na reklamy, ktoré mohli viesť ku konverziám.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory