Campagnes

Conversiewaarden gebruiken

U kunt geen conversies meer maken in AdMob. In de tabel Conversies ziet u nog wel een niet-bewerkbare lijst met conversies die u in AdMob en Google Ads heeft gemaakt. 

Vanaf nu moeten alle conversies in Google Ads worden gemaakt en met de Firebase-SDK worden bijgehouden. Als u voor het eerst 'Conversies bijhouden' instelt in Google Ads, volgt u de instructies voor het bijhouden van conversies met Firebase.

 

Met conversiewaarden in AdMob kunt u het rendement op investering (ROI) van uw campagne bijhouden en optimaliseren. U kunt aan verschillende typen conversies verschillende conversiewaarden toewijzen.

Niet alle conversies zijn gelijk: bepaalde conversies zijn waardevoller voor uw bedrijf dan andere. Als u waarden toewijst aan uw conversies, kunt u de totale waarde zien die uw advertenties voor verschillende conversies genereren, in plaats van alleen het aantal conversies dat heeft plaatsgevonden. Daarnaast kunt u de conversies met een hoge waarde identificeren en u hier op concentreren.

Conversiewaarden instellen of bewerken

U stelt conversiewaarden in wanneer u een nieuwe conversie maakt. U kunt de conversiewaarde echter zo vaak u wilt wijzigen. Denk er wel aan dat de wijzigingen alleen van toepassing zijn op conversies die plaatsvinden nadat de wijzigingen zijn aangebracht en dat het doorgaans een paar uur duurt voordat wijzigingen in de standaardwaarde van kracht worden. Aan elk conversietype is ten minste één conversiewaarde gekoppeld:

App-installaties (via Google Play) [alleen Android]
 • Waarde per installatie: als u deze instelling kiest, wordt de waarde gebruikt die u tijdens het instellen heeft gekozen, ongeacht of uw conversiefragment transactiespecifieke waarden verzendt.
 • Geen waarde toewijzen aan deze installatie: de waarde van de app-installatieactie is 0, ongeacht de waarde die door het codefragment wordt verzonden.
  Houd rekening met het volgende: als u uw opbrengst wilt bijhouden en optimaliseren, kunt u het beste een conversiewaarde gebruiken.
App-installaties (eerste keer geopend) [Android en iOS]
 • Waarde per installatie: als u deze instelling kiest, wordt de waarde gebruikt die u tijdens het instellen heeft gekozen, ongeacht of uw conversiefragment transactiespecifieke waarden verzendt.
 • Geen waarde toewijzen aan deze installatie: de waarde van de app-installatieactie (eerste keer geopend) is 0, ongeacht de waarde die door het codefragment wordt verzonden.
  Houd rekening met het volgende: als u uw opbrengst wilt bijhouden en optimaliseren, kunt u het beste een conversiewaarde gebruiken.
In-app-acties [Android en iOS]
 • Elke keer dat dit gebeurt, heeft de conversie dezelfde waarde: als u deze instelling kiest, wordt de waarde gebruikt die u tijdens het instellen heeft gekozen, ongeacht of uw conversiefragent transactiespecifieke waarden verzendt.
 • De waarde van deze in-app-actie kan variëren (bijvoorbeeld per aankoopprijs): als u deze instelling kiest, moet u uw codefragment aanpassen voor het verzenden van transactiespecifieke waarden. U moet ook een standaardwaarde instellen die kan worden gebruikt wanneer er technische problemen zijn met uw fragment en er geen waarde wordt verzonden.
 • Geen waarde toewijzen aan deze in-app-actie: de waarde van de in-app-actie is 0, ongeacht de waarde die door het codefragment wordt verzonden.
  Houd rekening met het volgende: als u uw opbrengst wilt bijhouden en optimaliseren, kunt u het beste een conversiewaarde gebruiken.

 

Als u de standaard conversiewaarde wilt wijzigen, bewerkt u de conversie.

U moet uw app bijwerken als u de conversiewaarde wijzigt.

 

Conversiewaarden vinden in rapporten

Nadat u 'Conversies bijhouden' heeft ingesteld, heeft u toegang tot gegevens over conversiewaarden, zoals het totaal van alle conversiewaarden van al uw conversies. Als u al uw conversiewaardegegevens in een oogopslag wilt zien, klikt u op Campagnes > Conversies en bekijkt u de waarde in de kolom Alle conv.waarde van de tabel.

Uw conversiestatistieken worden zodanig gecorrigeerd dat alleen klikken op advertenties die tot een conversie hadden kunnen leiden, worden meegerekend.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen