Kampanjat

Konversioarvojen käyttäminen

Konversioita ei enää voi luoda AdMobissa. Konversiot-taulukossa näkyy jatkossa vain luku ‑muotoinen luettelo AdMobissa ja Google Adsissa luomistasi konversioista. 

Jatkossa kaikki konversiot on luotava Google Adsissa ja niitä on seurattava Firebase SDK:n avulla. Jos määrität konversioseurannan Google Adsissa ensimmäistä kertaa, noudata Firebasen avulla tapahtuvan konversioseurannan ohjeita.

 

Voit seurata ja optimoida kampanjoidesi sijoitetun pääoman tuottoprosenttia AdMobissa konversioarvojen avulla. Voit määrittää eri tyyppisille konversioille eri konversioarvot.

Kaikki konversiot eivät ole samanlaisia – osa konversioista on yrityksellesi arvokkaampia. Määrittämällä tuloksillesi arvoja voit tarkastella mainonnan tuomaa koko arvoa eri tuloksissa sen sijaan, että näkisit vain toteutuneiden tulosten määrän. Voit tunnistaa konversioista arvokkaimmat ja keskittyä niihin.

Konversioarvojen määrittäminen tai muokkaaminen

Määrität konversioarvot, kun luot uuden konversion. Voit kuitenkin muuttaa konversioarvoa niin usein kuin haluat. Pidä kuitenkin mielessä, että muutokset koskevat vain konversioita, jotka tapahtuvat muutoksen jälkeen, ja muutokset oletusarvoon tulevat yleensä voimaan muutaman tunnin kuluessa. Kuhunkin konversiotyyppiin liittyy vähintään yksi konversioarvo:

Sovellusasennukset (Google Playsta) [vain Android]
 • Kunkin asennuksen arvo: Jos valitset tämän asetuksen, määrityksen yhteydessä valitsemaasi arvoa käytetään riippumatta siitä, lähettääkö konversiosi koodinpätkä tapahtumakohtaisia arvoja.
 • Älä määritä arvoa tälle asennukselle: Sovellusasennustoiminnon arvo on 0 riippumatta siitä, minkä arvon koodinpätkä lähettää.
  Muista: Jos haluat seurata ja optimoida tulojasi, sinun kannattaa käyttää konversioarvoa.
Sovellusasennukset (ensimmäinen avaus) [Android ja iOS]
 • Kunkin asennuksen arvo: Jos valitset tämän asetuksen, määrityksen yhteydessä valitsemaasi arvoa käytetään riippumatta siitä, lähettääkö konversiosi koodinpätkä tapahtumakohtaisia arvoja.
 • Älä määritä arvoa tälle asennukselle: Sovellusasennustoiminnon (ensimmäinen avaus) arvo on 0 riippumatta siitä, minkä arvon koodinpätkä lähettää.
  Muista: Jos haluat seurata ja optimoida tulojasi, sinun kannattaa käyttää konversioarvoa.
Sovelluksen sisäiset toiminnot [Android ja iOS]
 • Sovelluksen sisäisen toiminnon arvo on joka kerralla sama: Jos valitset tämän asetuksen, määrityksen yhteydessä valitsemaasi arvoa käytetään riippumatta siitä, lähettääkö konversiosi koodinpätkä tapahtumakohtaisia arvoja.
 • Sovelluksen sisäisen toiminnon arvo voi vaihdella (esimerkiksi ostohinnan mukaan): Jos valitset tämän asetuksen, sinun on muokattava koodinpätkääsi lähettämään tapahtumakohtaisia arvoja. Sinun on myös valittava oletusarvo, jota voidaan käyttää, jos koodinpätkässä ilmenee teknisiä ongelmia ja se jättää arvon lähettämättä.
 • Älä määritä arvoa tälle sovelluksen sisäiselle toiminnolle: Sovelluksen sisäisen toiminnon arvo on 0 riippumatta siitä, minkä arvon koodinpätkä lähettää.
  Muista: Jos haluat seurata ja optimoida tulojasi, sinun kannattaa käyttää konversioarvoa.

 

Muokkaa konversiota, jos haluat muuttaa oletuskonversioarvoa.

Sinun on päivitettävä sovellus, jos muutat konversion arvoa.

 

Konversioarvojen etsiminen raporteista

Kun olet määrittänyt konversioseurannan, käytössäsi ovat konversioarvotiedot, kuten kaikkien konversioidesi konversioarvojen summa. Saat kaikki konversioarvotiedot näkyviin klikkaamalla Kampanjat > Konversiot-välilehti. Arvot näkyvät taulukon Kaikki konv.arvot ‑sarakkeessa.

Muista, että konversiotiedoissa ilmoitetaan vain ne mainosklikkaukset, jotka ovat saattaneet johtaa konversioihin.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?