Kampaně

Používání hodnot konverzí

Ve službě AdMob již nelze vytvářet konverze. V tabulce Konverze se bude zobrazovat seznam konverzí, které jste ve službách AdMob a Google Ads vytvořili. Tento seznam bude pouze ke čtení. 

Všechny konverze bude třeba vytvářet v Google Ads a měřit je pomocí sady Firebase SDK. Pokud měření konverzí v Google Ads nastavujete poprvé, postupujte podle pokynů pro nastavení měření konverzí pomocí aplikace Firebase.

 

Pomocí hodnot konverzí můžete ve službě AdMob měřit a optimalizovat návratnost investic svých kampaní. Různým typům konverze lze přiřadit různé hodnoty.

Všechny konverze nejsou rovnocenné – některé jsou pro vaši firmu cennější než jiné. Pokud konverzím přiřadíte hodnoty, uvidíte celkovou hodnotu napříč různými konverzemi, nikoli jen počet konverzí, ke kterým došlo. A budete schopni identifikovat cenné konverze a zaměřit se na ně.

Nastavení nebo úprava hodnot konverzí

Hodnoty konverzí můžete nastavit při vytváření nové konverze. Hodnotu konverze lze nicméně kdykoli změnit. Mějte však na paměti, že změny se vztahují pouze na konverze, ke kterým dojde po změně, a změny výchozí hodnoty se obvykle projeví během několika hodin. Ke každému typu konverze je přiřazena minimálně jedna hodnota konverze:

Instalace aplikací (z Google Play) [pouze Android]
 • Každá instalace má hodnotu: Pokud zvolíte toto nastavení, bude vždy použita hodnota stanovená při vytváření konverze, a to i v případě, že konverzní fragment pošle jinou hodnotu specifickou pro danou konverzi.
 • K této instalaci hodnotu nepřiřazovat: Hodnota akce v podobě instalace aplikace bude 0 bez ohledu na to, jakou hodnotu pošle fragment kódu.
  Pokud chcete sledovat a optimalizovat své příjmy, je nejlepší použít hodnotu konverze.
Instalace aplikací (první spuštění) [Android a iOS]
 • Každá instalace má hodnotu: Pokud zvolíte toto nastavení, bude vždy použita hodnota stanovená při vytváření konverze, a to i v případě, že konverzní fragment pošle jinou hodnotu specifickou pro danou konverzi.
 • K této instalaci hodnotu nepřiřazovat: Hodnota akcí v podobě instalace aplikace (prvního spuštění) bude 0 bez ohledu na to, jakou hodnotu pošle fragment kódu.
  Pokud chcete sledovat a optimalizovat své příjmy, je nejlepší použít hodnotu konverze.
Akce v aplikacích [Android a iOS]
 • Má stejnou hodnotu pokaždé, když dojde k akci v aplikaci: Pokud zvolíte toto nastavení, bude vždy použita hodnota stanovená při vytváření konverze, a to i v případě, že konverzní fragment pošle jinou hodnotu specifickou pro danou konverzi.
 • Hodnota této akce v aplikaci se může lišit (například podle ceny nákupu): Pokud zvolíte toto nastavení, budete muset upravit fragment kódu tak, aby odesílal hodnoty pro konkrétní konverze. Budete také muset zvolit výchozí hodnotu, která se může použít v případě, že fragment bude mít technické problémy a hodnotu konkrétní konverze neodešle.
 • K této akci v aplikaci hodnotu nepřiřazovat: Hodnota akce v aplikaci bude 0 bez ohledu na to, jakou hodnotu pošle fragment kódu.
  Pokud chcete sledovat a optimalizovat své příjmy, je nejlepší použít hodnotu konverze.

 

Chcete-li změnit výchozí hodnotu konverze, upravte konverzi.

Pokud hodnotu konverze změníte, bude potřeba aktualizovat aplikaci.

 

Vyhledání hodnot konverzí v přehledech

Jakmile nastavíte měření konverzí, získáte přístup k údajům o jejich hodnotách. Jde například o součet hodnot všech vašich konverzí. Chcete-li zobrazit přehled všech údajů o hodnotách konverzí, klikněte na možnost Kampaně > kartu Konverze a v tabulce si prohlédněte sloupec Hodnota všech konv.

Vaše metriky konverzí jsou upraveny tak, aby odrážely pouze ta kliknutí na reklamy, která mohla vést ke konverzi.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory