Kampane

Požiadavky na obsah obrázkovej reklamy

Grafická úprava

Reklamy sa nesmú zobrazovať naopak ani otočené nabok. Reklamy nesmú byť rozdelené na segmenty, nesmú pozostávať z viacerých kópií príslušnej reklamy ani sa zobrazovať tak, aby pôsobili dojmom viacerých reklám. Google okrem toho nepovoľuje reklamy, ktoré sa rozbaľujú mimo rámca alebo inak zasahujú do aplikácie.

Pripomíname, že do každej obrázkovej reklamy vkladáme malé informačné grafické prekrytie. Veľkosť obrázka nebudeme meniť tak, aby sa prispôsobila pridaniu tohto prvku. Svoju reklamu by ste mali vždy odoslať v úplnej veľkosti pôvodného formátu, pričom by ste mali zohľadňovať tento prvok prekrytia. Ak veľkosť reklamy pred odoslaním zmeníte, pri jej zobrazení sa môže zobrazovať prázdne miesto navyše. Ukážku toho, ako bude vaša reklama vyzerať s týmto prekrytím, si môžete pozrieť počas vytvárania reklamy (štandardnej obrázkovej reklamy alebo obrázkovej reklamy zo šablóny v Galérii reklám).

Vývojári v službe AdMob majú možnosť použiť inteligentné bannery, čo sú reklamné jednotky, ktoré vykreslia bannerové reklamy na celú šírku obrazovky ľubovoľnej veľkosti v rôznych zariadeniach a pri ľubovoľnej orientácii. Inteligentné bannery pomáhajú riešiť rastúcu fragmentáciu obrazoviek v rôznych zariadeniach tým, že inteligentne zisťujú šírku telefónu pri jeho momentálnej orientácii a prispôsobia zobrazenie reklamy danej veľkosti. Keď obrázková reklama nepokryje celý pridelený priestor pre banner, obrázok sa zarovná na stred a použije sa šesťuholníková textilná výplň, ktorou sa zaplní zostávajúci priestor. Upozorňujeme, že záložné reklamy AdSense sa zarovnajú na stred a budú mať priehľadnú výplň. Ďalšie informácie nájdete v príručke vývojára Google.

Relevancia a kvalita

Obrázkové reklamy musia súvisieť s inzerovanými webovými stránkami alebo aplikáciou. Obrázky reklám musia byť jasné a rozpoznateľné. Text musí byť čitateľný. V reklamách nepovoľujeme používanie nejasných, rozmazaných ani neidentifikovateľných obrázkov.

Blikanie

Google nepovoľuje blikanie, blikajúce pozadia ani iným spôsobom rozptyľujúce reklamy.

Napodobňovanie obsahu aplikácie, novinových článkov alebo textových reklám

Google nepovoľuje reklamy, ktoré napodobňujú obsah vlastníka alebo jeho grafickú úpravu, prípadne novinové články a reportáže. Okrem toho reklamy nesmú obsahovať snímky textových reklám služby Google Ads ani iným spôsobom napodobňovať textovú reklamu služby Google Ads.

Stav z hľadiska vhodnosti pre rodinu

S cieľom zabezpečiť, aby sa reklamy zobrazovali vhodnému publiku, Google priraďuje všetkým reklamám stav z hľadiska vhodnosti pre rodinu. Obrázkové reklamy a obsah, na ktorý odkazujú, musia byť vhodné pre rodinu. Obrázkové reklamy a príslušné webové stránky nesmú zahŕňať obsah nevhodný pre rodinu ani obsah pre dospelých.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory