Kampaně

Požadavky na obsah grafických reklam

Grafické rozložení

Reklamy se nesmí zobrazovat šikmo nebo vzhůru nohama. Reklama nesmí být segmentována, obsahovat v dané reklamě více vlastních kopií ani působit jako více reklam. Google rovněž nepovoluje reklamy, které přesahují mimo rámec nebo jinak narušují vzhled aplikace.

Do každé grafické reklamy umístíme malou překryvnou informační grafiku. Při umisťování tohoto prvku nebudeme měnit velikost obrázku. Reklama by měla být vždy odeslána v plné velikosti originálního formátu a měla by s tímto překryvným prvkem počítat. Pokud je velikost odeslané reklamy předem změněna, může být při jejím zobrazení vidět dodatečný volný prostor. Během procesu tvorby reklamy, ať již standardní grafické reklamy nebo grafické reklamy vytvořené z šablony v Galerii reklam, můžete zobrazit náhled, jak bude reklama s tímto překryvným prvkem vypadat.

Vývojáři AdMob mají možnost použít inteligentní bannery, což jsou reklamní jednotky, které vykreslují bannerové reklamy na šířku u libovolných velikostí obrazovky, na různých zařízeních a bez ohledu na orientaci zařízení. Inteligentní bannery pomáhají vypořádat se s narůstající fragmentací obrazovky na různých zařízeních tím, že „inteligentně‟ zjistí šířku displeje telefonu při jeho aktuální orientaci a přizpůsobí dané velikosti zobrazení reklamy. Pokud grafická reklama nevyplní celý prostor přidělený banneru, obrázek se vycentruje a reklama vyplní zbylý prostor pomocí šestiúhelníkové textury. Záložní reklamy AdSense budou vycentrovány a budou mít „průhledné‟ nastavení výplně. Další informace najdete v Průvodci pro vývojáře Google.

Relevance a kvalita

Grafické reklamy se musí vztahovat k inzerovanému webu či aplikaci. Obrázky v reklamách musí být zřetelné a rozpoznatelné. Jejich text musí být čitelný. V reklamách nepovolujeme použití nezřetelných, rozmazaných nebo nerozpoznatelných obrázků.

Stroboskopické efekty a blikání

Google nepovoluje stroboskopické efekty, blikající pozadí ani jinak rušivé reklamy.

Napodobování obsahu aplikací, zpravodajských článků či textových reklam

Google nepovoluje reklamy, které napodobují obsah majitelů stránek, zpravodajské články a funkce. Reklamy také nesmí obsahovat snímky obrazovky textových reklam programu Google Ads ani jinak napodobovat textové reklamy Google Ads.

Vhodnost reklamy pro děti

Google přiděluje všem reklamám status vhodnosti obsahu pro děti, který zajišťuje, aby se reklamy zobrazovaly pouze vhodnému publiku. Grafické reklamy a obsah, na který odkazují, musí být vhodné pro děti. Grafické reklamy a související webové stránky nesmějí uvádět obsah nevhodný pro děti či obsah jen pro dospělé.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory