นโยบาย

การใช้งานแบนเนอร์ที่แนะนำ

โฆษณาแยกจากองค์ประกอบที่มีการโต้ตอบ

การแยกโฆษณาแบนเนอร์จากองค์ประกอบที่โต้ตอบได้ของแอปจะช่วยลดความสับสนของผู้ใช้และการคลิกโดยไม่ตั้งใจ และด้วยหน้าจอที่มีขนาดจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะใส่พื้นที่กั้นระหว่างโฆษณากับองค์ประกอบที่คลิกได้เพื่อหลีกเลี่ยงการคลิกโดยไม่ตั้งใจ พื้นที่นี้จะช่วยแยกโฆษณาแบนเนอร์จากเนื้อหาแอปด้วยการสร้างเส้นขอบที่คลิกไม่ได้หรือสิ่งอื่นที่ช่วยแยกระหว่างโฆษณากับส่วนที่โต้ตอบได้ของแอป ตัวอย่างด้านล่างแสดงการติดตั้งใช้งานที่แยกโฆษณาแบนเนอร์จากเนื้อหาที่มีการโต้ตอบ รวมถึงปุ่มนำทางที่กำหนดเอง

คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ที่ด้านบนของแอป

ที่ด้านล่างของแอป

โฆษณาที่แยกจากเนื้อหาแอปด้วยเส้นขอบ

คุณสามารถวางโฆษณาแบนเนอร์ที่ติดอยู่บนหน้าจอขณะที่ผู้ใช้เลื่อนไปยังเนื้อหาอื่นๆ ที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ โดยที่มีเส้นขอบที่เหมาะสมและ/หรือการแบ่งแยกที่เพียงพอจากเนื้อหาแอป โดยเฉพาะองค์ประกอบการนำทาง เช่น แถบเมนู ถ้าใช้เส้นขอบ ขอแนะนำว่าเส้นขอบควรคลิกไม่ได้ ตัวอย่างด้านล่างแสดงการใช้งานโฆษณาแบนเนอร์ที่ด้านบนหรือด้านล่างของแอป โดยที่โฆษณาแยกจากเนื้อหาแอปและ/หรือการนำทางที่กำหนดเองและปุ่มเมนูอย่างชัดเจนด้วยเส้นขอบ

คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ที่ด้านบนของแอป

ที่ด้านล่างของแอป

มีปุ่มนำทางที่กำหนดเอง

จัดสรรพื้นที่โดยเฉพาะสำหรับโฆษณาแบนเนอร์

โฆษณาแบนเนอร์สามารถโหลดหลังจากเนื้อหาแอปโหลดบนหน้าจอแล้ว บางครั้งความล่าช้าในการโหลดอาจไปชนเนื้อหาแอปบนหน้าจอและโฆษณาจะปรากฏในตำแหน่งที่เดิมเนื้อหาแอปเคยอยู่ ผู้ใช้อาจคลิกที่โฆษณาโดยไม่ตั้งใจแทนที่จะคลิกเนื้อหาแอป ขอแนะนำให้จัดสรรพื้นที่โดยเฉพาะสำหรับโฆษณาแบนเนอร์ เพื่อไม่ให้เนื้อหาแอปแสดงในพื้นที่นั้ิน

คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ติดตั้งแบนเนอร์อัจฉริยะเพื่อรองรับหน้าจออุปกรณ์หลากหลายขนาด

แบนเนอร์อัจฉริยะคือหน่วยโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาแบนเนอร์ที่กว้างเท่ากับหน้าจอบนหน้าจอทุกขนาดบนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะในแนวนอนหรือแนวตั้ง แบนเนอร์อัจฉริยะรองรับอุปกรณ์และขนาดหน้าจอมากมายในตลาด และช่วยป้องกันไม่ให้โฆษณาแบนเนอร์แสดงด้วยขนาดเล็กเกินไปสำหรับหน้าจอ เมื่อโฆษณาแบบรูปภาพครอบคลุมพื้นที่ที่จัดสรรสำหรับแบนเนอร์ไม่เต็ม แบนเนอร์อัจฉริยะจะวางรูปภาพไว้ตรงกลางและใช้รูปหกเหลี่ยมเติมพื้นที่ (ดูตัวอย่างด้านล่าง) เพื่อเติมพื้นที่ที่เหลือให้ทั่ว ดูหน้า Google Developers สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร