นโยบาย

การใช้งานแบนเนอร์ที่แนะนำ

โฆษณาแยกจากองค์ประกอบที่มีการโต้ตอบ

การแยกโฆษณาแบนเนอร์จากองค์ประกอบที่โต้ตอบได้ของแอปจะช่วยลดความสับสนของผู้ใช้และการคลิกโดยไม่ตั้งใจ และด้วยหน้าจอที่มีขนาดจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะใส่พื้นที่กั้นระหว่างโฆษณากับองค์ประกอบที่คลิกได้เพื่อหลีกเลี่ยงการคลิกโดยไม่ตั้งใจ พื้นที่นี้จะช่วยแยกโฆษณาแบนเนอร์จากเนื้อหาแอปด้วยการสร้างเส้นขอบที่คลิกไม่ได้หรือสิ่งอื่นที่ช่วยแยกระหว่างโฆษณากับส่วนที่โต้ตอบได้ของแอป ตัวอย่างด้านล่างแสดงการติดตั้งใช้งานที่แยกโฆษณาแบนเนอร์จากเนื้อหาที่มีการโต้ตอบ รวมถึงปุ่มนำทางที่กำหนดเอง

คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ที่ด้านบนของแอป

ที่ด้านล่างของแอป

โฆษณาที่แยกจากเนื้อหาแอปด้วยเส้นขอบ

คุณสามารถวางโฆษณาแบนเนอร์ที่ติดอยู่บนหน้าจอขณะที่ผู้ใช้เลื่อนไปยังเนื้อหาอื่นๆ ที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ โดยที่มีเส้นขอบที่เหมาะสมและ/หรือการแบ่งแยกที่เพียงพอจากเนื้อหาแอป โดยเฉพาะองค์ประกอบการนำทาง เช่น แถบเมนู ถ้าใช้เส้นขอบ ขอแนะนำว่าเส้นขอบควรคลิกไม่ได้ ตัวอย่างด้านล่างแสดงการใช้งานโฆษณาแบนเนอร์ที่ด้านบนหรือด้านล่างของแอป โดยที่โฆษณาแยกจากเนื้อหาแอปและ/หรือการนำทางที่กำหนดเองและปุ่มเมนูอย่างชัดเจนด้วยเส้นขอบ

คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ที่ด้านบนของแอป

ที่ด้านล่างของแอป

มีปุ่มนำทางที่กำหนดเอง

จัดสรรพื้นที่โดยเฉพาะสำหรับโฆษณาแบนเนอร์

โฆษณาแบนเนอร์สามารถโหลดหลังจากเนื้อหาแอปโหลดบนหน้าจอแล้ว บางครั้งความล่าช้าในการโหลดอาจไปชนเนื้อหาแอปบนหน้าจอและโฆษณาจะปรากฏในตำแหน่งที่เดิมเนื้อหาแอปเคยอยู่ ผู้ใช้อาจคลิกที่โฆษณาโดยไม่ตั้งใจแทนที่จะคลิกเนื้อหาแอป เราขอแนะนำให้คุณจัดสรรพื้นที่คงที่สำหรับโฆษณาแบนเนอร์เพื่อไม่ให้เนื้อหาแอปปรากฏในพื้นที่นั้น

คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ใช้แบนเนอร์แบบปรับได้เพื่อให้รองรับหน้าจออุปกรณ์หลายขนาด

แบนเนอร์แบบปรับได้คือหน่วยโฆษณาที่แสดงขนาดที่ดีที่สุดสำหรับทุกอุปกรณ์และการวางแนว แบนเนอร์แบบปรับได้ใช้สัดส่วนภาพแบบคงที่แทนที่จะใช้ความสูงคงที่ในการเลือกขนาดโฆษณาที่ดีที่สุด ซึ่งส่งผลให้โฆษณาแบนเนอร์ใช้พื้นที่ที่สอดคล้องกับส่วนหนึ่งของหน้าจอในอุปกรณ์และหน้าจอขนาดต่างๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบนเนอร์แบบปรับได้สำหรับ Android และ iOS  

โปรดทราบว่าแบนเนอร์อัจฉริยะยังมีให้ใช้งานได้ แต่แท็กเหล่านี้จะขยายให้เท่าความกว้างของหน้าจอเท่านั้นและต้องมีความสูงคงที่ตามที่เลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Developers 

คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร