Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Danh sách kiểm tra việc tuân thủ chính sách của quảng cáo gốc của AdMob

Vui lòng xem lại danh sách kiểm tra này với người quản lý tài khoản của bạn để biết bất kỳ quảng cáo gốc mới nào của AdMob. Bạn cần phải hoàn thành các bước sau đây trước khi có thể hiển thị quảng cáo.

Kích thước và bố cục

X Bước
  Đảm bảo rằng quảng cáo có kích thước tối thiểu 32x32dp (Android) hoặc 32x32pts (iOS).
  Đảm bảo MediaView nội dung chính cho quảng cáo video có kích thước tối thiểu là 120x120dp (Android) hoặc 120x120pts (iOS).
  Đảm bảo không có nội dung quảng cáo nào nằm ngoài chế độ xem quảng cáo gốc.

Phân bổ

X Bước
  Bao gồm một trong các thuộc tính quảng cáo sau đây trong quảng cáo:
 • "QC" (có thể được bản địa hóa)
 • "Quảng cáo" (có thể được bản địa hóa)
 • Huy hiệu có nội dung “QC” và có kích thước tối thiểu là 15x15px (có thể được bản địa hóa)
  Bạn có thể chọn hiển thị biểu tượng Lựa chọn quảng cáo ở một trong bốn góc của quảng cáo.
  Đảm bảo biểu tượng Lựa chọn quảng cáo (hoặc Quảng cáo của Google, nếu có) được đặt vào nội dung cho phép biểu tượng đó dễ thấy.

Sự khác biệt với nội dung

X Bước
  Đảm bảo thuộc tính quảng cáo và biểu tượng Lựa chọn quảng cáo (hoặc Quảng cáo của Google, nếu có) không được ngụy trang theo bất kỳ cách nào.
  Đảm bảo không có thuộc tính quảng cáo nào trông giống với tính năng điều hướng trong ứng dụng.
  Đảm bảo rằng thiết kế phân biệt rõ quảng cáo với nội dung.
  Đảm bảo khoảng trắng (hoặc hình nền) không thể nhấp chuột được.
 • Chỉ tiêu đề quảng cáo, URL, CTA và nội dung không phải hình nền có thể nhấp chuột được.
 • Kiểm tra khoảng trống bổ sung xung quanh văn bản mà bạn không có ý định đặt.
 • TextView được sử dụng để hiển thị nội dung quảng cáo gốc giống như bất kỳ nội dung nào khác, vì vậy, bạn có thể sử dụng kỹ thuật bố cục thông thường để định dạng TextView.

  Ví dụ: bạn có thể sử dụng giá trị thuộc tính wrap_content để đảm bảo TextView của mình không mở rộng bên ngoài kích thước cần thiết để hiển thị văn bản.

Đối với quảng cáo nội dung

X Bước
  Bao gồm dòng tiêu đề trong quảng cáo.
 • Đảm bảo rằng không cắt bớt văn bản tối đa 25 ký tự.
  Bao gồm nội dung trong quảng cáo.
 • Đảm bảo rằng không cắt bớt văn bản tối đa 90 ký tự.

Đối với quảng cáo cài đặt ứng dụng

X Bước
  Bao gồm dòng tiêu đề trong quảng cáo.
 • Đảm bảo rằng không cắt bớt văn bản tối đa 25 ký tự.
  Bao gồm biểu tượng ứng dụng trong quảng cáo.
  Bao gồm nút gọi hành động để người dùng có thể nhấp để tải xuống/cài đặt ứng dụng. Chúng tôi sẽ cung cấp nội dung văn bản. Bạn có thể tùy ý sử dụng biểu tượng tải xuống ứng dụng để thay thế.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
73175
false
false