นโยบาย

รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายโฆษณาเนทีฟของ AdMob

โปรดตรวจทานรายการตรวจสอบนี้กับผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าสำหรับโฆษณาเนทีฟของ AdMob ใหม่ คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนก่อนจึงจะแสดงโฆษณาได้

ขนาดและเลย์เอาต์

X ขั้นตอน
  ตรวจสอบว่าโฆษณามีขนาดอย่างน้อย 32x32dp (Android) หรือ 32x32pts (iOS)
  ตรวจสอบว่าเนื้อหาหลักของ MediaView สำหรับโฆษณาวิดีโอมีขนาดอย่างน้อย 120x120dp (Android) หรือ 120x120pts (iOS)
  ตรวจสอบว่าเนื้อหาของโฆษณาไม่ได้อยู่นอกการแสดงผลโฆษณาเนทีฟ

การระบุแหล่งที่มา

X ขั้นตอน
  รวมการระบุแหล่งที่มาโฆษณาต่อไปนี้ 1 แหล่งภายในโฆษณา
 • "Ad" (สามารถแปลได้)
 • "Advertisement" (สามารถแปลได้)
 • ป้ายที่ระบุข้อความ “AD” และมีขนาดอย่างน้อย 15x15 พิกเซล (แปลได้)
  คุณเลือกแสดงไอคอนตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ ที่มุมใดมุมหนึ่งของโฆษณาได้
  โปรดตรวจสอบว่าไอคอนตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ (หรือโฆษณาโดย Google ในกรณีที่เหมาะสม) วางบนเนื้อหาที่ทำให้มองเห็นไอคอนได้ง่าย

การแยกความแตกต่างจากเนื้อหา

X ขั้นตอนที่
  ตรวจสอบว่าไม่มีการอำพรางการระบุแหล่งที่มาโฆษณาและไอคอนตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ (หรือโฆษณาโดย Google) ด้วยวิธีใดๆ
  ตรวจสอบว่าแอตทริบิวต์ของโฆษณาไม่ดูเหมือนคุณลักษณะการนำทางในแอป
  ตรวจสอบว่าการออกแบบทำให้สามารถแยกโฆษณากับเนื้อหาได้อย่างชัดเจน
  ตรวจสอบว่าการเว้นวรรค (หรือภาพพื้นหลัง) ไม่สามารถคลิกได้
 • เฉพาะหัวข้อโฆษณา URL และองค์ประกอบที่ไม่ใช่ภาพพื้นหลังเท่านั้นที่ควรจะคลิกได้
 • ตรวจว่าไม่มีเว้นวรรคข้างข้อความเกินมาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจใส่
 • TextView ที่ใช้เพื่อแสดงองค์ประกอบโฆษณาเนทีฟนั้นทำงานเหมือนกับเครื่องมืออื่นๆ คุณจึงสามารถใช้เทคนิคการออกแบบปกติในการจัดรูปแบบได้

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ค่าแอตทริบิวต์ wrap_content เพื่อดูแลให้ TextView ไม่ขยายเกินไปกว่าขนาดที่จำเป็นในการแสดงข้อความ

สำหรับโฆษณาแบบคอนเทนต์

X ขั้นตอน
  รวมบรรทัดแรกในโฆษณา
 • ตรวจสอบว่าไม่มีการตัดข้อความที่ยาวไม่เกิน 25 อักขระ
  รวมส่วนเนื้อหาในโฆษณา
 • ตรวจสอบว่าไม่มีการตัดข้อความที่ยาวไม่เกิน 90 อักขระ

สำหรับโฆษณาเพื่อการติดตั้งแอป

X ขั้นตอน
  รวมบรรทัดแรกในโฆษณา
 • ตรวจสอบว่าไม่มีการตัดข้อความที่ยาวไม่เกิน 25 อักขระ
  รวมไอคอนแอปในโฆษณา
  รวมปุ่มคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลด/ติดตั้งแอป โดยเราจะจัดหาองค์ประกอบข้อความให้ คุณสามารถใช้ไอคอนดาวน์โหลดแอปแทนได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว