Zasady programu

Lista kontrolna zgodności z zasadami reklam natywnych AdMob

Wspólnie z menedżerem konta przejrzyj poniższą listę kontrolną dla nowych reklam natywnych AdMob. Zanim je uruchomisz, wykonaj te czynności:

Rozmiar i układ

X Krok
  Upewnij się, że reklamy mają rozmiar co najmniej 32 x 32 dp (Android) lub 32 x 32 punkty (iOS).
  Upewnij się, że główny zasób MediaView reklam wideo ma rozmiar co najmniej 120 x 120 dp (Android) lub 120 x 120 punktów (iOS).
  Upewnij się, że żaden z zasobów reklamy nie znajduje się poza obszarem wyświetlania reklamy natywnej.

Atrybucja

X Krok
  Umieść w reklamie jedną z następujących informacji:
 • „Reklama” (można zlokalizować);
 • „Reklama” (można zlokalizować);
 • Logo z napisem „reklama” o rozmiarze co najmniej 15 x 15 pikseli (można zlokalizować).
  Możesz wybrać, w którym z czterech rogów Twojej reklamy chcesz renderować ikonę Informacja.
  Zadbaj też o to, by ikonę Informacja (lub ikonę Reklamy Google, jeśli dotyczy) można było łatwo zauważyć w treści.

Odróżnianie od treści

X Krok
  Upewnij się, że informacje o reklamie oraz ikona Informacja (lub ikona Reklamy Google) nie są w żaden sposób maskowane.
  Upewnij się, że żadne z informacji o reklamie nie przypominają funkcji nawigacji w aplikacji.
  Upewnij się, że można wyraźnie odróżnić reklamy od treści.
  Upewnij się, że „pusta” przestrzeń (obraz tła) nie jest klikalna.
 • Tylko tytuły reklam, adresy URL, wezwania do działania i zasoby grafiki poza tłem mogą być klikalne.
 • Sprawdź, czy dookoła tekstu nie pojawiła się dodatkowa pusta przestrzeń, której nie chcesz mieć w reklamie.
 • Elementy TextView do wyświetlania zasobów reklam natywnych działają tak samo jak dowolne inne, możesz więc korzystać z typowych technik formatowania układu, by dostosować reklamę.

  Na przykład użyj wartości atrybutu wrap_content, jeśli chcesz, by TextView nie przekroczył rozmiaru wymaganego do wyświetlenia tekstu.

Reklamy z treścią

X Krok
  Umieść nagłówek w reklamie.
 • Upewnij się, że tekst o długości nieprzekraczającej 25 znaków nie jest ucięty.
  Umieść tekst w reklamie.
 • Upewnij się, że tekst o długości nieprzekraczającej 90 znaków nie jest ucięty.

Reklamy promujące instalację aplikacji

X Krok
  Umieść nagłówek w reklamie.
 • Upewnij się, że tekst o długości nieprzekraczającej 25 znaków nie jest ucięty.
  Umieść ikonę aplikacji w reklamie.
  Umieść przycisk wezwania do działania, który użytkownicy mogą kliknąć, aby pobrać/zainstalować aplikację. Udostępniamy przycisk tekstowy. Zamiast niego możesz użyć ikony pobierania aplikacji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?