Beleid

Checklist voor beleidsnaleving voor native ads van AdMob

Neem voor elke nieuwe systeemeigen advertentie van AdMob deze lijst met uw accountmanager door. U moet de volgende stappen voltooien voordat u native ads kunt activeren.

Grootte en vormgeving

X Stap
  Zorg ervoor dat uw advertenties een grootte hebben van ten minste 32 x 32 dp (Android) of 32 x 32 pt (iOS).
  Zorg er bij videoadvertenties voor dat de MediaView van het hoofditem een grootte van ten minste 120 x 120 dp (Android) of 120 x 120 pt (iOS) heeft.
  Zorg ervoor dat geen van de advertentie-items zich buiten de native ads-weergave bevindt.

Attributie

X Stap
  Neem een van de volgende advertentietoeschrijvingen op in de advertentie:
 • 'Ad' (kan worden gelokaliseerd)
 • 'Advertisement' (kan worden gelokaliseerd)
 • Badge met de tekst 'AD' van ten minste 15x15 pixels (kan worden gelokaliseerd)
  U kunt het Info-pictogram weergeven in een van de vier hoeken van uw advertentie.
  Zorg ervoor dat het Info-pictogram (of, indien van toepassing, de tekst 'Ads door Google') over content wordt geplaatst waarop het pictogram (of de tekst) goed te zien is.

Onderscheiden van content

X Stap
  Zorg ervoor dat de advertentieattributie en het Info-pictogram (of de tekst 'Ads door Google') niet op een of andere manier worden gecamoufleerd.
  Voorkom dat de advertentiekenmerken lijken op navigatiefuncties binnen de app.
  Zorg voor een ontwerp dat duidelijk onderscheid maakt tussen advertenties en content.
  Zorg ervoor dat de witruimte (of de achtergrondafbeelding) niet klikbaar is.
 • Alleen de advertentietitels URL's, call-to-actions en beelditems die niet tot de achtergrond behoren, mogen klikbaar zijn.
 • Controleer op extra witruimte rond de tekst die per ongeluk is ingevoegd.
 • De tekstweergaven die worden gebruikt om bestanden met native ads weer te geven, zijn gelijk aan andere tekstweergaven. U kunt dus normale lay-outtechnieken gebruiken om ze op te maken.

  U kunt bijvoorbeeld de kenmerkwaarde wrap_content gebruiken om te voorkomen dat uw uitgevouwen tekstweergave meer ruimte in beslag neemt dan nodig is om de tekst weer te geven.

Voor contentadvertenties

X Stap
  Neem de kop in de advertentie op.
 • Zorg ervoor dat tekst tot 25 tekens niet wordt afgekapt.
  Neem de hoofdtekst in de advertentie op.
 • Zorg ervoor dat tekst tot 90 tekens niet wordt afgekapt.

Voor advertenties voor app-installaties

X Stap
  Neem de kop in de advertentie op.
 • Zorg ervoor dat tekst tot 25 tekens niet wordt afgekapt.
  Neem het pictogram van de app in de advertentie op.
  Voeg een call-to-action-kop toe waarop gebruikers kunnen klikken om de app te downloaden of te installeren. We leveren hiervoor het tekstitem. In plaats daarvan kunt u een pictogram voor het downloaden van de app gebruiken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen