Описание на полетата в естествените реклами

Понастоящем поддържаме обединени естествени реклами, които представляват един тип стандартна (системно зададена) естествена реклама за естествените реклами. Обединените естествени реклами могат да съдържат реклами за инсталиране на приложения и такива с обогатено съдържание, които съдържат полетата, описани по-долу. Мобилното Ви приложение ще използва елементите, предоставени от тези типове, за да показва естествени реклами.

„Може да се съкрати после“ означава, че издателите не могат да променят ограничението за текста до по-малка от заявената стойност. Например стойност „Може да се съкрати после“ от 25 за заглавия посочва, че издателят не може да настрои ограничение по-малко от 25 знака за заглавия, но може да настрои по-високо ограничение, ако пожелае.

Ако съкратите текста до заявената стойност в тази графа (например 25 за заглавия), можете да добавите „…“ или друго текстово решение, за да означите, че дадена стойност е била съкратена.

Показвани полета в обединените естествени реклами 

Поле Описание Винаги ли е включено? Задължително ли е, за да се показва? Може да се съкрати после
Заглавие Основен текст на заглавие (напр. заглавието на приложението или статията). Да Задължително 25 знака
Изображение Голямо основно изображение Да Препоръчително Неприложимо
Основен текст Вторичен текст (напр. описанието на приложението или статията). Да Препоръчително 90 знака
Икона Малко изображение на икона (напр. изображение на магазин за приложения и логото на рекламодателя). Да Препоръчително Неприложимо
Подканваща фраза Бутон или текстово поле, които подканват потребителя да предприеме действие (напр. „Инсталирайте“ или „Посетете сайта“). Да Препоръчително 15 знака
Оценка със звезди Оценка от 0 до 5, която показва средната оценка на приложението в магазина Не Препоръчително Неприложимо
Магазин Магазинът за приложение, откъдето потребителят изтегля приложението Не Препоръчително 15 знака
Цена Цената на приложението Не Препоръчително 15 знака
Рекламодател Текст, който посочва рекламодателя (напр. име на рекламодател или марка, видим URL адрес и др.) Не Препоръчително 25 знака

Показвани полета на естествени реклами за инсталиране на приложения

Забележка: Естествените реклами за инсталиране на приложения са оттеглени. 
Поле Описание Винаги ли е включено? Задължително ли е, за да се показва? Може да се съкрати после
Заглавие Основен текст на заглавие (напр. име на приложението) Да Задължително 25 знака
Изображение Голямо основно изображение Да Препоръчително Неприложимо
Основен текст Вторичен текст (напр. описание на приложението) Да Препоръчително 90 знака
Икона на приложението Малко изображение на магазина за приложения Да Препоръчително Неприложимо
Подканваща фраза Бутон или текстово поле, които подканват потребителя да предприеме действие (напр. „Инсталиране“). Да Задължително (може да се показва икона за изтегляне на приложението вместо бутон или текст) 15 знака
Оценка със звезди Оценка от 0 до 5, която показва средната оценка на приложението в магазина Не Препоръчително Неприложимо
Магазин Магазинът за приложение, откъдето потребителят изтегля приложението Не Препоръчително 15 знака
Цена Цената на приложението Не Препоръчително 15 знака
 

Пример за реклама за инсталиране на приложение:

Example of what an app install ad looks like in the mobile world.

Показвани полета на естествени реклами с обогатено съдържание

Забележка: Естествените реклами с обогатено съдържание са оттеглени.  
Поле Описание Винаги ли е включено? Задължително ли е, за да се показва? Може да се съкрати после
Заглавие Основен текст на заглавие (напр. заглавието на статията). Да Задължително 25 знака
Изображение Голямо основно изображение Да Препоръчително Неприложимо
Основен текст Вторичен текст (напр. описанието на статията) Да Препоръчително 90 знака
Лого Малко изображение на икона (напр. логото на рекламодателя) Не Препоръчително Неприложимо
Подканваща фраза Текст, който подканва потребителя да предприеме действие (напр. посещаване на сайта) Да Препоръчително 15 знака
Рекламодател Текст, който посочва рекламодателя (напр. име на рекламодател или марка, видим URL адрес и др.) Да Препоръчително 25 знака
 

Пример за естествена реклама с обогатено съдържание:

Example of what a content ad looks like on Mobile

Изтегляне на активи

Можете да изтеглите следните активи, за да ги използвате в дизайна на естествените си реклами:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?