Αρχική σελίδα και έναρξη

Αναγνωριστικό εφαρμογής

Το μοναδικό αναγνωριστικό που αντιστοιχεί στην εφαρμογή σας. Θα χρειαστεί να ενσωματώσετε το αναγνωριστικό εφαρμογής στον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής σας, για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στο AdMob.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εύρεση του αναγνωριστικού εφαρμογής σας

Οδηγίες ενσωμάτωσης:

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;