Kampanie

Tworzenie nowej kampanii

Sprawdź, czy Twoje informacje rozliczeniowe na koncie Google Ads powiązanym z kontem AdMob są aktualne, aby mieć pewność, że reklamy z Twoich kampanii będą się wyświetlać.

 

Kampania to reklamy połączone w grupy. Każda kampania może zawierać wiele reklam różnych produktów lub usług. Należy tworzyć osobne kampanie do różnych celów reklamowych. Reklama jest tym, co widzą użytkownicy na ekranach swoich telefonów. W przypadku AdMob możesz stosować reklamy do promowania swoich aplikacji oraz używać kampanii do porządkowania reklam. Możesz np. utworzyć kampanię o nazwie „Nexus 7”, zawierającą reklamy kierowane do użytkowników tabletu Nexus 7.

Podczas projektowania reklamy musisz wybrać jej typ.Bierz pod uwagę tylko formaty reklam, które obsługują wybrane przez Ciebie typy reklam. W podjęciu decyzji pomoże Ci tabela poniżej.

Wybierz jednostki reklamowe o tym samym formacie co reklama, którą chcesz utworzyć. W przeciwnym razie reklama może się nie pojawić.

  Typy reklam
  Tekst (witryny) Tekst (aplikacje) Obraz (witryny) Obraz (aplikacje) HTML5 Wideo (aplikacja)
Baner Tak Tak Tak Tak Tak Nie
Reklama pełnoekranowa Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Z nagrodą Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Reklamy natywne Nie Tak Tak Tak Nie Tak

Aby utworzyć nową kampanię, wykonaj czynności podane poniżej. Musisz nadać jej nazwę, wyznaczyć cele i harmonogram, wybrać jednostki reklamowe i typ kierowania, a potem zaprojektować reklamę.

Tworzenie nowej kampanii

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Kampanie.
 3. Kliknij Utwórz kampanię
Uwaga: zanim w nowych kampaniach zaczną wyświetlać się reklamy, może minąć do 6 godzin. 

Konfiguracja kampanii

Aby skonfigurować kampanię, wykonaj czynności podane poniżej. Najpierw ustaw typ kampanii i typ celu:

 1. Typ kampanii: wybierz typ kampanii.
 2. Autoreklama: kampania promująca Twoje własne aplikacje i witryny.
 3. Sprzedaż bezpośrednia: kampania, którą tworzysz dla reklamodawcy.
 4. Typ celu: ustaw typ celu, by wybrać sposób pomiaru skuteczności kampanii. 
  • Zapośredniczone reklamy (zalecane jako zapasowe): Twoje reklamy konkurują w łańcuchu zapośredniczenia, korzystając z eCPM, który można optymalizować pod kątem reklam zapasowych.
  • Liczba wyświetleń: ustaw liczbę wyświetleń w ramach kampanii.
  • Liczba kliknięć: wyznacz liczbę kliknięć w ramach kampanii.
  • Procent wyświetleń: określ odsetek dziennych wyświetleń kierowanych do Twojej kampanii.
 5. Kliknij Kontynuuj.

Wybór jednostek reklamowych i kierowania

Aby wybrać jednostki reklamowe:
 1. Kliknij Dodaj jednostki reklamowe.
 2. Zaznacz pole wyboru obok jednostek reklamowych, w których mają się pojawiać reklamy z tej kampanii, by dodać je do listy wybranych jednostek reklamowych. Możesz też kliknąć Zaznacz wszystko, by dodać wszystkie dostępne jednostki reklamowe.
 3. Kliknij Potwierdź.
Aby ustawić kierowanie na użytkownika, kliknij Kierowanie zaawansowane, a potem kliknij każde kryterium, które chcesz edytować:
 1. Lokalizacje: wybierz miejsca, na które chcesz kierować reklamy.
  • Aby wybrać konkretne lokalizacje, kliknij Samodzielny wybór...
  • Jeśli nie chcesz kierować reklam na konkretne obszary geograficzne, wybierz Wszystkie kraje i terytoria.
 2. Języki: wybierz języki, na które chcesz kierować reklamy.
 3. Język jest ustalany na podstawie ustawień urządzenia użytkownika.
 4. Domyślnie w tym polu wybrany jest język angielski.
 5. Dostawcy internetu: wybierz dostawców internetu, na których chcesz kierować reklamy.
 6. Domyślnie w tym polu wybrane jest ustawienie Wszyscy dostawcy internetu i sieci Wi-Fi.
 7. Urządzenia i wersje OS: wybierz urządzenia i wersje systemów operacyjnych, na które chcesz kierować reklamy.
 8. Domyślnie w tym polu wybrane są ustawienia Wszystkie wersje systemu operacyjnego i Wszystkie urządzenia.
 9. Demografia: kieruj reklamy na określone grupy klientów, którzy z większym prawdopodobieństwem będą zainteresowani reklamowaną aplikacją, np. aplikacja dla młodych matek będzie kierowana do kobiet w wieku od 18 do 44 lat.
  • Domyślnie w tym polu wybrane jest ustawienie Wszystkie dostępne dane demograficzne.
  Bardziej precyzyjne kierowanie demograficzne sprawia, że reklamy z kampanii wyświetlają się mniejszej liczbie potencjalnych klientów. Takie rozwiązanie może sprawdzić się przy specjalistycznych aplikacjach. W przypadku aplikacji o szerokim zastosowaniu ogólniejsze kierowanie demograficzne poszerzy grono odbiorców.
 10. Kliknij Kontynuuj.

Dostosowanie ustawień kampanii i celu

 1. Nazwa: wpisz nazwę kampanii. Nie będzie ona widoczna dla użytkowników.
 2. Cel: ustaw konkretny cel swojej kampanii. Może to być odsetek wyświetleń, liczba wyświetleń lub liczba kliknięć do uzyskania przez kampanię – w zależności od wybranego typu celu. 
  Przed wybraniem celu kampanii możesz sprawdzić dane historyczne o ruchu, wyświetleniach i kliknięciach w aplikacji, by wykryć tendencje i upewnić się, że cel jest możliwy do zrealizowania w wyznaczonym okresie.
 3. Harmonogram celów: ustaw datę rozpoczęcia i zakończenia kampanii.

  W przypadku kampanii z typem zapośredniczonego celu reklamy możesz ustawić datę zakończenia lub zezwolić na działanie kampanii aż do czasu, gdy postanowisz ją wstrzymać.

Aby kampanie były w pełni zoptymalizowane, zadbaj o to, by dokładnie ustawić ich cele. Więcej informacji

Ustawianie opcji zaawansowanych

Aby ustawić ograniczenie liczby wyświetleń lub tempo wyświetlania reklam, kliknij Opcje zaawansowane:

 1. Ograniczenie liczby wyświetleń: włącz ograniczenie liczby wyświetleń, jeśli chcesz kontrolować liczbę wyświetleń reklamy tej samej osobie. Więcej informacji
 2. Tempo wyświetlania reklam: ustaw tempo wyświetlania reklam, by kontrolować liczbę wyświetleń, jaką uzyskuje każdy element zamówienia:
  • Równomiernie: każdy element zamówienia otrzymuje codziennie wystarczającą liczbę wyświetleń, by była możliwa realizacja celu. Jest to zalecane tempo, jeśli zarządzasz jednocześnie wieloma kampaniami.
  • Jak najszybciej: kampania uzyskuje wyświetlenia w najszybszym możliwym tempie. Spowoduje to prawdopodobnie odebranie wyświetleń innym kampaniom, a tym samym zwiększy szansę na realizację celu tej kampanii.

Generowanie prognozy celu

Dzięki opcji Prognozowanie możesz sprawdzać, czy Twoje kampanie nie konkurują ze sobą i czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia określonego celu.

 1. Kliknij Uruchom prognozę.
 2. Zobacz wyniki prognozy. W razie potrzeby możesz wprowadzić zmiany w kampanii i ponownie wygenerować prognozę.
 3. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Tworzenie reklam

Możesz utworzyć reklamy lub możesz wrócić do tego kroku później, klikając kolejno nazwę istniejącej już kampanii i kartę „Reklamy”, a potem wykonując czynności podane poniżej.

Reklamy w kampanii muszą być zgodne z zasadami platformy Google. Więcej informacji
 1. Kliknij Utwórz nową reklamę.
 2. Wybierz, co chcesz reklamować:
  • Aplikacja w Google Play: wyszukaj aplikację, korzystając z jej nazwy lub identyfikatora albo z nazwy dewelopera, a my użyjemy wyników wyszukiwania do utworzenia reklamy.
  • Aplikacja w App Store: wyszukaj aplikację, korzystając z jej nazwy lub identyfikatora albo nazwy dewelopera, a my użyjemy wyników wyszukiwania do utworzenia reklamy.
  • Aplikacja hostowana w innym miejscu: wpisz docelowy adres URL strony, na którą AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę.
  • Witryna: wpisz docelowy adres URL strony, na którą AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę.
 3. Wybierz typ reklamy i wypełnij odpowiednie pola:

  Uwaga: typ reklamy powinien być zgodny z wybranymi wcześniej jednostkami reklamowymi i związany z tym, co reklamujesz.

  Reklama tekstowa

  Reklamy tekstowe składają się z wierszy tekstu.

  Promowanie aplikacji
  • Nazwa reklamy: wpisz nazwę reklamy (maks. 25 znaków).
  • Aplikacja/witryna: kliknij przycisk Aplikacja, jeśli nie jest jeszcze zaznaczony.
  • Aplikacja: w polu wyszukiwania znajdź aplikację, którą reklama będzie promować.
  • Docelowy adres URL: wpisz adres URL strony, do której AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę. Ten adres jest niewidoczny w reklamie.
  • Nagłówek: wpisz komunikat, który chcesz wyświetlić użytkownikom (maks. 25 znaków).
  • Tekst reklamy: wpisz tekst dotyczący promowanej aplikacji (maks. 35 znaków).
  Promowanie witryny
  • Aplikacja/witryna: kliknij przycisk Witryna, jeśli jeszcze nie jest zaznaczony.
  • Wyświetlany adres URL: adres witryny, który wyświetla się w tej reklamie. Jest on widoczny w reklamie.
  • Docelowy adres URL: wpisz adres URL strony, do której AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę. Ten adres jest niewidoczny w reklamie.
  • Nagłówek: wpisz komunikat, który chcesz wyświetlić użytkownikom (maks. 25 znaków).
  • Tekst reklamy: wpisz tekst dotyczący promowanej aplikacji (maks. 35 znaków).
  Reklama graficzna

  Reklamy graficzne składają się z jednego przesłanego przez Ciebie pliku graficznego.

  Promowanie aplikacji
  • Nazwa reklamy: wpisz nazwę reklamy (maks. 25 znaków).
  • Aplikacja/witryna: kliknij przycisk Aplikacja, jeśli nie jest jeszcze zaznaczony.
  • Aplikacja: w polu wyszukiwania znajdź aplikację, którą reklama będzie promować.
  • Docelowy adres URL: wpisz adres URL strony, do której AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę. Ten adres jest niewidoczny w reklamie.
  • Przesyłanie obrazów: prześlij z komputera plik graficzny, który będzie pełnił funkcję kreacji.
  Promowanie witryny
  • Nazwa reklamy: wpisz nazwę reklamy (maks. 25 znaków).
  • Aplikacja/witryna: kliknij przycisk Witryna, jeśli jeszcze nie jest zaznaczony.
  • Docelowy adres URL: wpisz adres URL strony, do której AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę. Ten adres jest niewidoczny w reklamie.
  • Przesyłanie obrazów: prześlij z komputera plik graficzny, który będzie pełnił funkcję kreacji.
  Reklama HTML5
  Reklamy HTML5 są dostępne tylko wtedy, gdy reklamujesz witrynę lub aplikację, która jest hostowana w innym miejscu.  

  Reklamy HTML5 składają się z przesłanego przez Ciebie pliku ZIP z reklamą HTML5 zaprojektowaną w aplikacji Google Web Designer.

  • Nazwa reklamy: wpisz nazwę reklamy (maks. 25 znaków).
  • Docelowy adres URL: wpisz adres URL strony, do której AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę. Ten adres jest niewidoczny w reklamie.
  • Kreacja: prześlij z komputera plik ZIP zawierający reklamę HTML5 utworzoną w programie Google Web Designer, która będzie pełniła funkcję kreacji.
  Reklama wideo

  Obecnie obsługiwane są jedynie filmy z YouTube.

  Reklamy wideo są dostępne tylko wtedy, gdy reklamujesz aplikację w Sklepie Google Play lub w App Store.

  • Nazwa reklamy: wpisz nazwę reklamy (maks. 25 znaków).
  • Aplikacja: w polu wyszukiwania znajdź aplikację, którą reklama będzie promować.
  • Docelowy URL: wpisz adres URL strony, do której AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę. Ten adres jest niewidoczny w reklamie.
  • Adres URL filmu: wpisz adres URL filmu, który chcesz wyświetlić w reklamie. Możesz obejrzeć automatycznie wygenerowany podgląd, aby mieć pewność, że zamieszczasz właściwy film. Uwaga:
   • Filmy YouTube, których nie można umieszczać na innych stronach, mogą mimo to wyświetlać się w reklamach wideo.
   • Reklamy wideo są zgodne z zasadami dotyczącymi ustawień prywatności filmu. Filmy YouTube oznaczone jako Prywatne nie mogą się wyświetlać w reklamach wideo. Można wyświetlać tylko filmy oznaczone jako Publiczne i Niepubliczne.
   • Jeśli z różnych powodów film nie załaduje się, wyświetli się statyczna karta końcowa. Przykład: film jest niedostępny w niektórych krajach
  • Nagłówek: wpisz komunikat, który chcesz wyświetlić użytkownikom (maks. 25 znaków).
  • Tekst: wpisz tekst dotyczący promowanej aplikacji (maks. 70 znaków).
  • Dołączone informacje: to pole wypełnia się automatycznie. Zawiera dodatkowe informacje, takie jak cena i oceny (o ile są dostępne), które pochodzą z odpowiedniego sklepu z aplikacjami. Informacji tych używamy, aby zwiększyć skuteczność reklamy.
   • Cena w podglądzie reklamy jest ustalona na postawie waluty domyślnej i zostanie wyświetlona w walucie uzależnionej od lokalizacji użytkownika.
   • Oceny podajemy, pod warunkiem że średnia przekracza cztery gwiazdki, a liczba opinii przekracza 100.
  Filmy wyświetlane w jednostkach reklamowych z nagrodą muszą być krótsze niż 30 sekund.
  Elastyczna reklama displayowa
  Aby korzystać z elastycznych reklam displayowych, musisz wybrać w ustawieniach kampanii, że reklamujesz witrynę.
  • Docelowy URL: wpisz adres URL strony, do której AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę. Ten adres jest niewidoczny w reklamie.
  • Nagłówek: wpisz pierwszy wiersz reklamy (maksymalnie 30 znaków).
  • Długi nagłówek: wpisz pierwszy wiersz reklamy, który będzie wyświetlany zamiast krótkiego nagłówka w większych reklamach. Może mieć maksymalnie 90 znaków i występować z opisem lub bez niego.
  • Opis: wpisz opis promowanej witryny (maksymalnie 90 znaków). Opis jest wyświetlany z nagłówkiem, uzupełniając go o dodatkowy kontekst lub szczegóły.
  • Nazwa firmy: wpisz nazwę firmy lub marki (maksymalnie 25 znaków).
  • Adres URL filmu (opcjonalnie): wpisz adres URL filmu, który chcesz wyświetlać w reklamie. Uwaga:
   • Filmy w YouTube, których nie można umieszczać na innych stronach, mogą się mimo to wyświetlać w reklamach wideo.
   • Reklamy wideo są zgodne z zasadami dotyczącymi ustawień prywatności filmu. Filmy w YouTube oznaczone jako „Prywatne” nie mogą się wyświetlać w reklamach wideo. Można wyświetlać tylko filmy oznaczone jako „Publiczne” i „Niepubliczne”.
   • Jeśli z różnych powodów film nie załaduje się, wyświetli się statyczna plansza końcowa. Przykład: film jest niedostępny w niektórych krajach
  • Wyłączenie odpowiedzialności (opcjonalne): możesz dodać wyłączenie odpowiedzialności, które informuje użytkowników o wszystkich zgodach i uwagach prawnych związanych z reklamą. Wyłączenia odpowiedzialności nie mogą mieć więcej niż 90 znaków ani zawierać linków do innych witryn lub zasobów.
  • Obraz poziomy: prześlij obraz poziomy o współczynniku proporcji 1,91:1 i wymiarach co najmniej 600 x 314 pikseli. Maksymalny rozmiar pliku to 5120 KB.
  • Obraz kwadratowy: prześlij obraz w kształcie kwadratu (współczynnik proporcji 1:1) o wymiarach co najmniej 300 x 300 pikseli. Maksymalny rozmiar pliku to 5120 KB.
  • Tekst wezwania do działania: aby zachęcić użytkowników do działania, ten tekst może się wyświetlać w różnych układach. Jeśli wybierzesz opcję „Automatycznie”, system Google sam wybiera wezwanie do działania. Niektóre układy reklam nie zawierają wezwań do działania.
 4. Kliknij Podgląd, by wyświetlić podgląd reklamy.
 5. Kliknij Utwórz reklamę.
 6. Powtarzaj czynności od 1 do 4 dla każdej reklamy, którą chcesz utworzyć w tej kampanii.
 7. Gdy skończysz tworzyć reklamy, kliknij Gotowe.
Sprawdź, czy Twoje informacje rozliczeniowe na koncie Google Ads powiązanym z kontem AdMob są aktualne, aby mieć pewność, że reklamy z Twoich kampanii będą się wyświetlać.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem