Kampanie

Jak utworzyć nową kampanię

Sprawdź, czy Twoje informacje rozliczeniowe na koncie Google Ads powiązanym z kontem AdMob są aktualne, aby mieć pewność, że reklamy z Twoich kampanii będą się wyświetlać.

 

Kampania to reklamy połączone w grupy. Każda kampania może zawierać wiele reklam różnych przedmiotów lub usług. Dla różnych celów reklamowych należy tworzyć osobne kampanie. Reklama to to, co użytkownicy widzą na ekranach swoich telefonów. W przypadku AdMob możesz stosować reklamy do promowania swoich aplikacji oraz używać kampanii do porządkowania reklam. Możesz np. utworzyć kampanię o nazwie „Nexus 7”, zawierającą reklamy kierowane do użytkowników tabletu Nexus 7.

Podczas projektowania reklamy musisz wybrać typ reklamy. Weź pod uwagę formaty reklam, które obsługują wybrane przez Ciebie typy reklam. W podjęciu decyzji pomoże Ci poniższa tabela.

Wybierz jednostki reklamowe o tym samym formacie co reklama, którą chcesz utworzyć. W przeciwnym razie reklama może się nie pojawić.

  Typy reklam
  Tekst (witryny) Tekst (aplikacje) Obraz (witryny) Obraz (aplikacje) HTML5 Wideo
Baner Tak Tak Tak Tak Tak Nie
Reklama pełnoekranowa Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Z nagrodą Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Reklamy natywne Nie Tak Nie Tak Nie Tak

Aby utworzyć nową kampanię, wykonaj poniższe czynności. Musisz nadać jej nazwę, wyznaczyć cele i harmonogram, wybrać jednostki reklamowe i typ kierowania, a następnie zaprojektować reklamę. 

Tworzenie nowej kampanii

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Kampanie.
 3. Kliknij Utwórz kampanię
Uwaga: zanim w nowych kampaniach zaczną wyświetlać się reklamy, może minąć do 6 godzin. 

Konfiguracja kampanii 

Aby skonfigurować kampanię, wykonaj następujące czynności. Najpierw ustaw typ kampanii i typ celu:

 1. Typ kampanii: wybierz typ kampanii.
  • Autoreklama: kampania promująca Twoje własne aplikacje i witryny.
  • Sprzedaż bezpośrednia: kampania, którą tworzysz dla reklamodawcy.
 2. Typ celu: ustaw typ celu, by wybrać sposób pomiaru skuteczności kampanii. 
  • Zapośredniczone reklamy (zalecane jako zapasowe): Twoje reklamy konkurują w łańcuchu zapośredniczenia, korzystając z eCPM, który można optymalizować pod kątem reklam zapasowych.
  • Liczba wyświetleń: ustaw liczbę wyświetleń w ramach kampanii.
  • Liczba kliknięć: ustaw liczbę kliknięć w ramach kampanii.
  • Procent wyświetleń: ustaw procent dziennych wyświetleń kierowanych do Twojej kampanii. 
 3. Kliknij Kontynuuj.

Wybór jednostek reklamowych i kierowania

Aby wybrać jednostki reklamowe, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Dodaj jednostki reklamowe
 2. Zaznacz pole wyboru obok jednostek reklamowych, w których mają się pojawiać reklamy z tej kampanii, by dodać je do listy wybranych jednostek reklamowych. Możesz też kliknąć Zaznacz wszystko, by dodać wszystkie dostępne jednostki reklamowe.
 3. Kliknij Potwierdź.
Aby ustawić kierowanie na użytkownika, kliknij Kierowanie zaawansowane, a następnie kliknij każde kryterium, które chcesz edytować:
 1. Lokalizacje: wybierz miejsca, na które chcesz kierować reklamy.
  • Aby wybrać konkretne lokalizacje, kliknij Samodzielny wybór...
  • Jeśli nie chcesz kierować reklam na konkretne obszary geograficzne, wybierz Wszystkie kraje i terytoria.
 2. Języki: wybierz języki, na które chcesz kierować reklamy.
  • Język jest ustalany na podstawie ustawień urządzenia użytkownika.
  • Domyślnie w tym polu wybrany jest język angielski.
 3. Dostawcy internetu: wybierz dostawców internetu, na których chcesz kierować reklamy.
  • Domyślnie w tym polu wybrane jest ustawienie Wszyscy dostawcy internetu i sieci Wi-Fi.
 4. Urządzenia i wersje OS: wybierz urządzenia i wersje systemów operacyjnych, na które chcesz kierować reklamy.
  • Domyślnie w tym polu wybrane jest ustawienie Wszystkie wersje OS i wszystkie urządzenia.
 5. Dane demograficzne: kieruj reklamy na określone grupy klientów, którzy z większym prawdopodobieństwem będą zainteresowani reklamowaną aplikacją. Przykład: aplikacja dla młodych matek będzie kierowana do kobiet w wieku od 18 do 44 lat.
  • Domyślnie w tym polu wybrane jest ustawienie Wszystkie dostępne dane demograficzne.
  Bardziej precyzyjne kierowanie demograficzne sprawia, że reklamy z kampanii wyświetlają się mniejszej liczbie potencjalnych klientów. Takie rozwiązanie może sprawdzić się przy specjalistycznych aplikacjach. W przypadku aplikacji o szerokim zastosowaniu ogólniejsze kierowanie demograficzne poszerzy grono odbiorców.
 6. Kliknij Kontynuuj.

Dostosowanie ustawień kampanii i celu

 1. Nazwa: wpisz nazwę kampanii. Nie będzie ona widoczna dla użytkowników.
 2. Cel: ustaw konkretny cel swojej kampanii. Może to być odsetek wyświetleń, liczba wyświetleń lub liczba kliknięć do uzyskania przez kampanię – w zależności od wybranego typu celu. 
  Przed wybraniem celu kampanii możesz sprawdzić dane historyczne o ruchu, wyświetleniach i kliknięciach w aplikacji, by zidentyfikować tendencje i upewnić się, że cel jest możliwy do zrealizowania w wyznaczonym okresie.
 3. Harmonogram celu: ustaw datę rozpoczęcia i datę zakończenia kampanii. 

  W przypadku kampanii z typem zapośredniczonego celu reklamy możesz ustawić datę zakończenia lub zezwolić na działanie kampanii aż do czasu, gdy postanowisz ją wstrzymać.

Aby kampanie były w pełni zoptymalizowane, zadbaj o to, by dokładnie ustawić ich cele. Więcej informacji

Ustawianie opcji zaawansowanych

Aby ustawić ograniczenie liczby wyświetleń lub tempo wyświetlania reklam, kliknij Opcje zaawansowane:

 1. Ograniczenie liczby wyświetleń: włącz ograniczenie liczby wyświetleń, jeśli chcesz kontrolować liczbę wyświetleń reklamy tej samej osobie. Więcej informacji
 2. Tempo wyświetlania reklam: ustaw tempo wyświetlania reklam, by kontrolować liczbę wyświetleń, jaką uzyskuje każdy element zamówienia:
  • Równomiernie: każdy element zamówienia otrzymuje codziennie wystarczającą liczbę wyświetleń, aby realizacja celu była możliwa. Jest to zalecane tempo, jeśli zarządzasz jednocześnie wieloma kampaniami.
  • Jak najszybciej: kampania uzyskuje wyświetlenia w najszybszym możliwym tempie. Spowoduje to prawdopodobnie odebranie wyświetleń innym kampaniom, a tym samym zwiększy szansę na realizację celu tej kampanii.

Generowanie prognozy celu

Prognozy pozwalają sprawdzić, czy kampanie nie konkurują ze sobą i czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia określonego celu.

 1. Kliknij Uruchom prognozę.
 2. Zobacz wyniki prognozy. W razie potrzeby możesz wprowadzić zmiany w kampanii i ponownie wygenerować prognozę.
 3. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Tworzenie reklam

Możesz utworzyć reklamy lub możesz wrócić do tego kroku później, klikając nazwę istniejącej kampanii i kartę Reklamy, a następnie wykonując poniższe czynności. 

Reklamy w kampanii muszą być zgodne z zasadami platformy Google. Więcej informacji
 1. Kliknij Utwórz nową reklamę.
 2. Wybierz reklamowany produkt: 
  • Aplikacja w Google Play: wyszukaj aplikację, korzystając z jej nazwy lub identyfikatora albo nazwy dewelopera, a my użyjemy wyników wyszukiwania do utworzenia reklamy.
  • Aplikacja w App Store: wyszukaj aplikację, korzystając z jej nazwy lub identyfikatora albo nazwy dewelopera, a my użyjemy wyników wyszukiwania do utworzenia reklamy.
  • Aplikacja hostowana w innym miejscu: wpisz docelowy adres URL strony, na którą AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę.
  • Witryna: wpisz docelowy adres URL strony, na którą AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę.
 3. Wybierz typ reklamy i wypełnij odpowiednie pola:

  Uwaga: typ reklamy powinien być zgodny z wybranymi wcześniej jednostkami reklamowymi i związany z tym, co reklamujesz. 

  Reklama tekstowa

  Reklamy tekstowe składają się z linii tekstu.

  Promowanie aplikacji
  • Nazwa reklamy: wpisz nazwę reklamy (maks. 25 znaków).
  • Aplikacja/witryna: kliknij przycisk Aplikacja, jeśli nie jest jeszcze zaznaczony.
  • Aplikacja: w polu wyszukiwania znajdź aplikację, którą reklama będzie promować.
  • Docelowy adres URL: wpisz adres URL strony, do której AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę. Ten adres jest niewidoczny w reklamie.
  • Nagłówek: wpisz komunikat, który chcesz wyświetlić użytkownikom (maks. 25 znaków).
  • Tekst reklamy: wpisz tekst dotyczący promowanej aplikacji (maks. 35 znaków).
  Promowanie witryny
  • Aplikacja/witryna: kliknij przycisk Witryna, jeśli jeszcze nie jest zaznaczony.
  • Wyświetlany adres URL: adres witryny, który wyświetla się w tej reklamie. Jest on widoczny w reklamie.
  • Docelowy adres URL: wpisz adres URL strony, do której AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę. Ten adres jest niewidoczny w reklamie.
  • Nagłówek: wpisz komunikat, który chcesz wyświetlić użytkownikom (maks. 25 znaków).
  • Tekst reklamy: wpisz tekst dotyczący promowanej aplikacji (maks. 35 znaków).
  Reklama graficzna

  Reklamy graficzne składają się z jednego przesłanego przez Ciebie pliku graficznego.

  Promowanie aplikacji
  • Nazwa reklamy: wpisz nazwę reklamy (maks. 25 znaków).
  • Aplikacja/witryna: kliknij przycisk Aplikacja, jeśli nie jest jeszcze zaznaczony.
  • Aplikacja: w polu wyszukiwania znajdź aplikację, którą reklama będzie promować.
  • Docelowy adres URL: wpisz adres URL strony, do której AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę. Ten adres jest niewidoczny w reklamie.
  • Przesyłanie obrazów: prześlij z komputera plik graficzny, który będzie pełnił funkcję kreacji.
  Promowanie witryny
  • Nazwa reklamy: wpisz nazwę reklamy (maks. 25 znaków).
  • Aplikacja/witryna: kliknij przycisk Witryna, jeśli jeszcze nie jest zaznaczony.
  • Docelowy adres URL: wpisz adres URL strony, do której AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę. Ten adres jest niewidoczny w reklamie.
  • Przesyłanie obrazów: prześlij z komputera plik graficzny, który będzie pełnił funkcję kreacji.
  Reklama HTML5
  Reklamy HTML5 są dostępne tylko wtedy, gdy reklamujesz aplikację w Sklepie Google Play lub w App Store. 

  Reklamy HTML5 składają się z jednego przesłanego przez Ciebie pliku ZIP z reklamą HTML5 zaprojektowaną w aplikacji Google Web Designer.

  • Nazwa reklamy: wpisz nazwę reklamy (maks. 25 znaków).
  • Docelowy adres URL: wpisz adres URL strony, do której AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę. Ten adres jest niewidoczny w reklamie.
  • Kreacja: prześlij z komputera plik ZIP zawierający reklamę HTML5 utworzoną w programie Google Web Designer, która będzie pełniła funkcję kreacji.
  Reklama wideo

  Obecnie obsługiwane są jedynie filmy z YouTube.

  Reklamy wideo są dostępne tylko wtedy, gdy reklamujesz aplikację w Sklepie Google Play lub w App Store.

  • Nazwa reklamy: wpisz nazwę reklamy (maks. 25 znaków).
  • Aplikacja: w polu wyszukiwania znajdź aplikację, którą reklama będzie promować.
  • Docelowy URL: wpisz adres URL strony, do której AdMob skieruje użytkowników, gdy klikną reklamę. Ten adres jest niewidoczny w reklamie.
  • Adres URL filmu: wpisz adres URL filmu, który chcesz wyświetlić w reklamie. Możesz obejrzeć automatycznie wygenerowany podgląd, aby mieć pewność, że zamieszczasz właściwy film. Uwaga:
   • Filmy YouTube, których nie można umieszczać na innych stronach, mogą mimo to wyświetlać się w reklamach wideo.
   • Reklamy wideo są zgodne z zasadami dotyczącymi ustawień prywatności filmu. Filmy YouTube oznaczone jako Prywatne nie mogą się wyświetlać w reklamach wideo. Można wyświetlać tylko filmy oznaczone jako Publiczne i Niepubliczne.
   • Jeśli z różnych powodów film nie załaduje się, wyświetli się statyczna karta końcowa. Przykład: film jest niedostępny w niektórych krajach
  • Nagłówek: wpisz komunikat, który chcesz wyświetlić użytkownikom (maks. 25 znaków).
  • Tekst: wpisz tekst dotyczący promowanej aplikacji (maks. 70 znaków).
  • Dołączone informacje: to pole wypełnia się automatycznie. Zawiera dodatkowe informacje, takie jak cena i oceny (o ile są dostępne), które pochodzą z odpowiedniego sklepu z aplikacjami. Informacji tych używamy, aby zwiększyć skuteczność reklamy.
   • Cena w podglądzie reklamy jest ustalona na postawie waluty domyślnej i zostanie wyświetlona w walucie uzależnionej od lokalizacji użytkownika.
   • Oceny podajemy, pod warunkiem że średnia przekracza cztery gwiazdki, a liczba opinii przekracza 100.
  Filmy wyświetlane w jednostkach reklamowych z nagrodą muszą być krótsze niż 30 sekund.
 4. Kliknij Podgląd, by wyświetlić podgląd reklamy.
 5. Kliknij Utwórz reklamę
 6. Powtarzaj czynności od 1 do 4 dla każdej reklamy, którą chcesz utworzyć w tej kampanii.
 7. Gdy skończysz tworzyć reklamy, kliknij Gotowe.
Sprawdź, czy Twoje informacje rozliczeniowe na koncie Google Ads powiązanym z kontem AdMob są aktualne, aby mieć pewność, że reklamy z Twoich kampanii będą się wyświetlać.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?