Przestrzeganie w AdMob zasad Google Play dotyczących treści dla rodzin

Jeśli wyświetlasz reklamy w aplikacji, która jest kierowana do dzieci, musisz upewnić się, że jest ona zgodna z zasadami Google Play dotyczącymi aplikacji dla rodzin. AdMob oferuje wydawcom omówione niżej narzędzia do wyświetlania reklam zgodnych z tymi zasadami. 

Wydawcy AdMob są zobowiązani do przestrzegania zasad AdMob i AdSense. Reklamy muszą też być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (w tym z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi i wytycznymi branżowymi).

Aplikacje dla dzieci

Jeśli wyświetlasz reklamy w aplikacji objętej programem Google Play „Dla całej rodziny”, masz obowiązek dopilnować, by te reklamy były zgodne z wymaganiami programu „Dla całej rodziny” i obowiązującymi w nim zasadami dotyczącymi reklam.

Po zgłoszeniu aplikacji do programu AdMob zacznie automatycznie wyświetlać reklamy zgodne z zasadami tego programu w przypadku wszystkich żądań reklamy z aplikacji.

Reklamy uznane za odpowiednie dla dzieci i rodzin stanowią podzbiór większej puli reklam. Jeśli Twoja aplikacja nie była wcześniej objęta programem „Dla całej rodziny”, po dodaniu jej do programu możesz zaobserwować mniej wypełnionych wyświetleń.
 

Aplikacje dla wszystkich odbiorców, w tym dla dzieci i rodzin 

Jeśli Twoja aplikacja jest kierowana na wszystkich odbiorców, w tym dzieci i rodziny, należy umieścić w niej kod wywołujący metodę tagForChildDirectedTreatment() w przypadku żądań reklam wyświetlanych dzieciom, a także określić maksymalną ocenę treści reklam. 

Poznaj dodatkowe metody zachowania zgodności z zasadami Google Play dotyczącymi treści dla rodzin
Przykładowy kod do implementacji w aplikacjach przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w tym dzieci i rodzin
Użyj poniższego przykładowego kodu, aby ustawić "max_ad_content_rating" i wywoływać metodę tagForChildDirectedTreatment(), która pozwala wysyłać żądania reklam odpowiednich dla dzieci w przypadku aplikacji przeznaczonej dla różnych odbiorców:
Bundle extras = new Bundle(); extras.putString("max_ad_content_rating", "G"); AdRequest request = new AdRequest.Builder() .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras) .tagForChildDirectedTreatment(true) .build();

Para klucz-wartość z ustawieniem "max_ad_content_rating" jest dodawana do pakietu dołączanego do żądania. Dodatkowo metoda tagForChildDirectedTreatment() jest wywoływana z wartością true. Żądany obiekt może być następnie wykorzystany do wczytania reklamy zgodnej z zasadami programu „Dla całej rodziny”.

Jeśli korzystasz z DFP, a nie z AdMob, możesz wygenerować PublisherAdRequest (zamiast AdRequest) – wystarczy, że skorzystasz z odpowiednich metod z klasy PublisherAdRequest.Builder.
AdMob nie ponosi odpowiedzialności za treści WebView. Za zgodność reklam w WebView z zasadami Google Play odpowiadają wyłącznie deweloperzy.

Przestrzeganie zasad Google Play dotyczących treści dla rodzin podczas korzystania z zapośredniczenia AdMob 

Wszystkie aplikacje na Androida sklasyfikowane jako „Dla całej rodziny” i wszystkie żądania reklam zawierające tagForChildDirectedTreatment(true) muszą korzystać z sieci reklamowych certyfikowanych przez Google Play. Aby zapewnić zgodność z zasadami Google Play, AdMob będzie automatycznie blokować wyświetlanie reklam ze źródeł, które nie mają certyfikatu Google Play, w aplikacjach sklasyfikowanych jako „Dla całej rodziny”. 

Jeśli korzystasz ze źródła reklam bez certyfikatu, by wyświetlać reklamy w aplikacjach tego typu, w większości przypadków otrzymasz powiadomienie na koncie AdMob. Reklamy z certyfikowanych źródeł reklam nadal będą się wyświetlać.

Zdarzenia niestandardowe kierowane na aplikacje sklasyfikowane jako „Dla całej rodziny” muszą korzystać z certyfikowanych źródeł reklam. Aby zachować zgodność z zasadami Google Play, Twoje zdarzenia niestandardowe muszą spełniać powyższe wymaganie.

Niektórzy wydawcy mogą być zainteresowani korzystaniem z zapośredniczenia AdMob w przypadku aplikacji, których odbiorcami są między innymi dzieci. 

Jeśli chcesz korzystać z zapośredniczenia AdMob, musisz skonfigurować grupę zapośredniczenia, tak aby korzystała tylko z certyfikowanych sieci reklamowych

W zapośredniczeniu AdMob deweloper wykorzystuje zewnętrzną sieć reklamową, aby wyświetlać reklamy, a AdMob służy tylko jako platforma. Dlatego to deweloper odpowiada za zgodność reklam wyświetlanych przez zewnętrzną sieć reklamową z zasadami programu „Dla całej rodziny”.

Aplikacje dla dzieci

Aplikacje objęte programem „Dla całej rodziny” muszą wypełniać żądania reklam, korzystając z certyfikowanej sieci reklamowej Google Play. 

Aby w Twojej aplikacji mogły wyświetlać się reklamy z sieci reklamowych innych firm zgodne z zasadami programu „Dla całej rodziny”, dla każdego żądania reklamy musisz wywołać tagForChildDirectedTreatment(true) i ustawić wartość max_ad_content_rating na G. Wybrane przez Ciebie sieci reklamowe innych firm muszą wyświetlać reklamy zgodne z zasadami programu „Dla całej rodziny”.

Pakiet SDK do reklam mobilnych Google przesyła żądania reklam zgodnych z zasadami programu „Dla całej rodziny” zewnętrznym sieciom reklamowym. Za zgodność reklam wyświetlanych przez te sieci z zasadami programu „Dla całej rodziny” odpowiada deweloper.

Aplikacje dla wszystkich odbiorców, w tym dla dzieci i rodzin 

Aplikacje dla wszystkich odbiorców, w tym dzieci i rodzin, muszą wypełniać żądania reklam, korzystając z certyfikowanej sieci reklamowej Google Play. 

Aby w Twojej aplikacji mogły wyświetlać się reklamy z zewnętrznych sieci reklamowych zgodne z zasadami Google Play dotyczącymi treści dla rodzin, musisz wywołać metodę tagForChildDirectedTreatment(true) i ustawić wartość max_ad_content_rating na G w przypadku każdego żądania reklamy.

Pakiet SDK do reklam mobilnych Google przesyła żądania reklam zgodnych z zasadami programu „Dla całej rodziny” zewnętrznym sieciom reklamowym. Za zgodność reklam wyświetlanych przez te sieci z zasadami programu „Dla całej rodziny” odpowiada deweloper.


 

Więcej informacji o programie „Dla całej rodziny” znajdziesz na stronie Google Developers.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem