Dodržování zásad pro rodiny služby Google Play při používání AdMob

Pokud vaše aplikace cílí na dětské publikum a zobrazujete v ní reklamy, musíte zajistit, aby splňovala zásady služby Google Play pro rodiny. Služba AdMob nabízí majitelům obsahu následující nástroje, které pomohou zajistit dodržování těchto zásad u zobrazovaných reklam. 

Majitelé aplikací ve službě AdMob musí dodržovat zásady služeb AdMob a AdSense. Kromě toho musí reklamy dodržovat veškeré platné zákony a předpisy (včetně případných relevantních samoregulačních nebo oborových směrnic).

Aplikace pro děti

Je-li vaše aplikace součástí programu Pro celou rodinu služby Google Play a zobrazujete v ní reklamy, musíte zajistit, aby tyto reklamy splňovaly požadavky a zásady programu Pro celou rodinu pro reklamy.

Jakmile se aplikace stane součástí programu, začne služba AdMob automaticky na všechny žádosti o reklamy z aplikace dodávat reklamy splňující zásady programu Pro celou rodinu.

Reklamy, které jsou považovány za vhodné pro děti a pro rodinu, tvoří podmnožinu rozsáhlejšího fondu reklam. Pokud aplikace dříve součástí programu Pro celou rodinu nebyla, může se stát, že po zařazení do programu zaznamenáte méně obsazených zobrazení.
 

Aplikace pro všechny, včetně dětí a rodin 

Pokud aplikace cílí na všechny uživatele včetně dětí a rodin, musíte v ní použít kód, který u žádostí o reklamy zobrazované dětem zavolá metodu tagForChildDirectedTreatment(), a určit maximální hodnocení obsahu reklamy. 

Přečtěte si o dalších způsobech zajištění dodržování zásad programu Pro celou rodinu
Ukázka kódu pro implementaci v aplikacích pro všechny, včetně dětí a rodin
Pomocí následujícího vzorového kódu nastavíte parametr "max_ad_content_rating" a zavoláte metodu tagForChildDirectedTreatment(), aby byly z aplikace pro smíšené publikum odesílány žádosti o reklamy určené dětem:
Bundle extras = new Bundle(); extras.putString("max_ad_content_rating", "G"); AdRequest request = new AdRequest.Builder() .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras) .tagForChildDirectedTreatment(true) .build();

Pár klíč–hodnota se spolu s nastavením "max_ad_content_rating" přidají do žádosti o reklamu. Kromě toho se zavolá metoda tagForChildDirectedTreatment() s hodnotou true. Pomocí objektu žádosti lze pak načíst reklamu, která splňuje zásady programu Pro celou rodinu.

Pokud místo AdMob používáte DFP, můžete pomocí odpovídajících metod třídy PublisherAdRequest.Builder místo požadavku AdRequest sestavit požadavek PublisherAdRequest.
AdMob nezodpovídá za obsah zobrazovaný pomocí značky webview. Za dodržování zásad obchodu Google Play reklamami zobrazovanými pomocí webview zodpovídají výhradně vývojáři.

Dodržování zásad pro rodiny služby Google Play při zprostředkování službou AdMob 

Aplikace pro Android zařazené do programu Pro celou rodinu a také všechny žádosti obsahující tagForChildDirectedTreatment(true) musí používat reklamní síť certifikovanou pro Google Play. Z důvodu zajištění dodržování zásad Google Play zablokuje služba AdMob automaticky veškeré zdroje reklam, které nebyly certifikovány pro Google Play, a zabrání zobrazování reklam z těchto zdrojů v aplikacích zařazených do programu Pro celou rodinu. 

Ve většině případů budete v účtu AdMob upozorněni, pokud používáte necertifikovaný zdroj reklamy k zobrazování reklam v aplikacích, které jsou zařazené do programu Pro celou rodinu. Zobrazování reklam z certifikovaných zdrojů reklam poběží normálně.

Vlastní události, které cílí na aplikace zařazené do programu Pro celou rodinu, musí používat certifikované zdroje reklam. Z důvodu dodržování zásad Google Play musíte zajistit, aby vaše vlastní události používaly výhradně certifikované zdroje reklam.

Někteří majitelé obsahu mohou chtít využít zprostředkování službou AdMob u aplikací, které jsou určeny i dětem. 

Pokud chcete použít službu AdMob ke zprostředkování, musíte nakonfigurovat skupinu zprostředkování tak, aby používala pouze certifikované reklamní sítě

Jelikož se při zprostředkování ve službě AdMob jedná o obchodní vztah mezi vývojářem a reklamní sítí třetí strany a AdMob slouží jen jako platforma, je zajištění souladu reklam poskytovaných reklamní sítí třetí strany se zásadami programu Pro celou rodinu odpovědností vývojáře.

Aplikace pro děti

Aplikace v programu Pro celou rodinu musí k vyplňování žádostí o reklamy používat reklamní síť certifikovanou pro Google Play

Má-li aplikace dostávat z reklamní sítě třetí strany reklamy vyhovující zásadám programu Pro celou rodinu, je třeba při každé žádosti o reklamu volat metodu tagForChildDirectedTreatment(true) a nastavit parametr max_ad_content_rating na hodnotu G. A reklamní sítě třetích stran musí dodávat reklamy, které těmto zásadám vyhovují.

SDK pro mobilní reklamy Google předá žádosti o reklamy vyhovující zásadám programu Pro celou rodinu reklamním sítím třetích stran. Zajistit, aby reklamy z reklamních sítí třetích stran splňovaly zásady programu Pro celou rodinu, je povinností vývojáře.

Aplikace pro všechny, včetně dětí a rodin 

Aplikace pro všechny, včetně dětí a rodin, musí k vyplňování žádostí o reklamy používat reklamní síť certifikovanou pro Google Play

Chcete-li na žádosti o reklamy zobrazované dětskému publiku dostávat z reklamních sítí třetích stran reklamy, které splňují zásady pro rodiny služby Google Play, musíte volat metodu tagForChildDirectedTreatment(true) a nastavit parametr max_ad_content_rating na hodnotu G.

SDK pro mobilní reklamy Google předá žádosti o reklamy vyhovující zásadám programu Pro celou rodinu reklamním sítím třetích stran. Zajistit, aby reklamy z reklamních sítí třetích stran splňovaly zásady programu Pro celou rodinu, je povinností vývojáře.


 

Další informace o programu Pro celou rodinu najdete na webu Google Developers.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?