Kampaně

Měření konverzí

Ve službě AdMob již nelze vytvářet konverze. V tabulce Konverze se bude zobrazovat seznam konverzí, které jste ve službách AdMob a Google Ads vytvořili. Tento seznam bude pouze ke čtení. 

Všechny konverze bude třeba vytvářet v Google Ads a měřit je pomocí sady Firebase SDK. Pokud měření konverzí v Google Ads nastavujete poprvé, postupujte podle pokynů pro nastavení měření konverzí pomocí aplikace Firebase.

 

V tabulce Konverze se zobrazuje seznam konverzí, které jste ve službách AdMob a Google Ads vytvořili. Tento seznam je pouze ke čtení. Přijde vhod, když budete chtít zjistit, z kterých kampaní a reklam máte největší užitek. Budete tak moci informovaně investovat do těch nejlepších kampaní a reklam, čímž ve výsledku zvýšíte návratnost investic. 

S novými i stávajícími konverzemi můžete nadále pracovat v účtu Google Ads. Další informace o konverzích u mobilních aplikací najdete v centru nápovědy Google Ads.

Typy konverzí

V tabulce s konverzemi se mohou objevit různé typy konverzí pro Android a iOS. Podrobnější informace o jednotlivých typech získáte po rozbalení částí uvedených níže:

Typy konverzí u aplikací pro Android

U aplikací pro Android nabízí služba AdMob tři způsoby měření konverzí:

 • Instalace aplikací (z Google Play) umožňuje měřit případy, kdy zákazníci po kliknutí na vaši reklamu stáhnou aplikaci z obchodu Google Play. Konverze jsou měřeny automaticky z Google Play a vy do kódu své aplikace nemusíte přidávat žádný měřicí fragment.
 • Instalace aplikací (první spuštění) měří případy, kdy zákazníci po kliknutí na reklamu a následné instalaci aplikace program poprvé spustí. Tuto možnost můžete využít, pokud měříte instalace aplikací z jiných zdrojů než Google Play nebo pokud využíváte měřicí řešení třetích stran. Tento způsob měření můžete zkombinovat se způsobem Instalace aplikací (z Google Play), což vám poskytne lepší přehled o tom, jak reklamy navádějí zákazníky k instalaci a spouštění vašich aplikací.
 • Akce v aplikacích měří případy, kdy zákazníci po kliknutí na reklamu podniknou v aplikaci nějakou akci, například nákup, přihlášení k účtu či jinou operaci.
Typy konverzí u aplikací pro iOS

V případě aplikací pro iOS nabízí služba AdMob dva typy měření konverzí:

 • Instalace aplikací (první spuštění) měří případy, kdy zákazníci po kliknutí na reklamu a následné instalaci aplikace program poprvé spustí. Pomocí tohoto způsobu měření můžete zjistit, jak účinně vaše reklamy přivádějí zákazníky k instalaci a následně ke spuštění vašich aplikací pro iOS.
 • Akce v aplikacích měří případy, kdy zákazníci po kliknutí na reklamu podniknou v aplikaci nějakou akci, například nákup, přihlášení k účtu či jinou operaci.

Stav měření

Stav měření konverze v tabulce Konverze může obsahovat jednu z těchto možností:

 • Neověřeno: Zatím jsme neověřili, zda je fragment konverzního kódu aktivní. Ověření trvá několik hodin. Pokud již uběhlo více než 24 hodin, zkontrolujte, zda jste do aplikace vložili fragment kódu správně.
 • Žádné konverze v poslední době: Již jsme ověřili, že je fragment konverzního kódu aktivní, ale služba AdMob za posledních sedm dní nezaznamenala žádné konverze. Pravděpodobný důvod je ten, že nemáte žádné reklamy, které by konverzní akci spouštěly. Ujistěte se, že jsou všechny vaše kampaně spuštěné a že uživatelé, kteří klepnou na vaše reklamy, mohou dokončit akci (například stáhnout vaši aplikaci).
 • Zaznamenávají se konverze: Fragment konverzního kódu je aktivní a služba AdMob během posledních sedmi dnů zaznamenala konverze.
 • Značka není aktivní: Aktivitu vašeho fragmentu konverzního kódu již nedokážeme ověřit a služba AdMob za posledních sedm dnů nezaznamenala žádné konverze. Další informace zobrazíte umístěním kurzoru na ikonu řečové bubliny (další informace) vedle stavu měření. Objeví se datum, kdy jsme fragment konverzního kódu naposledy ověřili a také poslední datum, kdy jsme zaznamenali konverze, pokud k nějakým došlo.
  • Pokud jsme žádné konverze nezaznamenali, je možné, že je fragment chybně implementován nebo reklamy přidružené k této konverzi nezaznamenaly žádné návštěvy.
  • Pokud jsme konverze dříve zaznamenávali, ale později ustaly, je možné, že ve vaší aplikaci nebo v reklamních kampaních nastala nějaká změna.
 • Odstraněno: Tato konverzní akce byla odstraněna. Do účtu ji můžete opět přidat tak, že ve sloupci Stav vedle názvu dané akce kliknete na červené X a poté zvolíte možnost Aktivní.

Stav

Stav konverze v tabulce Konverze může obsahovat jednu z těchto možností:

 • Aktivní: Konverzní akce je aktivní. Z účtu ji můžete odstranit tak, že ve sloupci Stav vedle názvu konverzní akce kliknete na zelenou ikonu O a poté zvolíte Odstraněno.
 • Odstraněno: Tato konverzní akce byla odstraněna. Do účtu ji můžete opět přidat tak, že ve sloupci Stav vedle názvu dané akce kliknete na červené X a poté zvolíte možnost Aktivní.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory