Kampane

Vytvorenie novej konverzie

V službe AdMob naďalej nemožno vytvárať konverzie. V tabuľke konverzií sa bude aj ďalej zobrazovať zoznam iba na čítanie obsahujúci konverzie, ktoré ste vytvorili v službách AdMob a Google Ads. 

Všetky konverzie odteraz vytvárajte v službe Google Ads a sledujte pomocou súpravy Firebase SDK. Ak v službe Google Ads nastavujete sledovanie konverzií po prvýkrát, postupujte podľa pokynov na sledovanie konverzií s platformou Firebase.

 

Sledovanie konverzií je nástroj služby AdMob, ktorý vám pomáha merať efektivitu kampaní tým, že zaznamenáva konverzné udalosti v mobilných aplikáciách.

Skôr ako začnete

Pri nastavení sledovania konverzií nezabúdajte, že:

 • Typy konverzií: V danom okamihu môžete v každej aplikácii nastaviť len jednu konverziu typu Inštalácia aplikácie (zo služby Google Play) a jednu konverziu typu Inštalácia aplikácie (prvé spustenie). Príklad: S aplikáciou s názvom Najlepšia aplikácia môže byť prepojená iba jedna konverzia typu Inštalácia aplikácie (prvé spustenie). Ak by ste sa pre Najlepšiu aplikáciu pokúsili vytvoriť druhú konverziu typu Inštalácia aplikácie (prvé spustenie), vyskytla by sa chyba.
 • Aplikácie pre Android: Pre konverzie typu Inštalácia aplikácie (zo služby Google Play) nie sú potrebné žiadne aktualizácie aplikácií. Pre ostatné typy konverzií budete musieť do kódu aplikácie zahrnúť útržok na sledovanie konverzií.
 • Aplikácie pre iOS: Do kódu aplikácie budete musieť zahrnúť útržok na sledovanie konverzií.

Vytvorenie konverzie

Ak chcete nastaviť sledovanie konverzií, postupujte takto.

 1. Prihláste sa do účtu AdMob na stránke https://apps.admob.com.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na kartu Konverzie.
 4. Kliknite na položku + Nová konverzia.
 5. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete prepojiť s konverziou, jedným z týchto spôsobov:
  • Vyhľadanie aplikácie: Vyhľadajte aplikáciu v službe Google Play alebo iTunes App Store a kliknite na možnosť + Vybrať vedľa aplikácie.
  • Výber z pridaných aplikácií: Vyberte si z aplikácií, ktoré už sú pridané v službe AdMob, a potom kliknite na možnosť + Vybrať vedľa aplikácie.
 6. Prejdite do nastavení konverzie. Inštalácie aplikácie (zo služby Google Play) [iba Android]
  • Názov: Zadajte názov, ktorý chcete priradiť tejto konverznej akcii. Názov by mal byť popisný. Odporúčame zahrnúť typ konverzie. Príklad: Moja skvelá aplikácia – inštalácia aplikácie pre Android, Najlepšia aplikácia – prvé spustenie aplikácie pre iOS.
  • Zdroj: Vyberte typ konverznej akcie, ktorú chcete sledovať.
  • Hodnota: Zadajte hodnotu každej konverznej udalosti. Príklad: Ak sa vaša aplikácia predáva za 2,99 €, môže byť vhodné zadať pre položku hodnota/konverzia mierne nižšiu sumu.
   Pole Hodnota predvolene používa menu, ktorú ste nastavili pre účet Google Ads.
  • Optimalizácia: Ak chcete použiť nastavenie Optimalizácia a zahrnúť konverzie do stĺpca Všetky konv., začiarknite toto políčko.
   

  Inštalácie aplikácie (prvé spustenie) [Android a iOS]
  • Názov: Zadajte názov, ktorý chcete priradiť tejto konverznej akcii. Názov by mal byť popisný. Odporúčame zahrnúť typ konverzie. Príklad: Moja skvelá aplikácia – inštalácia aplikácie pre Android, Najlepšia aplikácia – prvé spustenie aplikácie pre iOS.
  • Zdroj: Vyberte typ konverznej akcie, ktorú chcete sledovať.
  • Hodnota: Zadajte hodnotu každej konverznej udalosti. Príklad: Ak sa vaša aplikácia predáva za 2,99 €, môže byť vhodné zadať pre položku hodnota/konverzia mierne nižšiu sumu.
   Pole Hodnota predvolene používa menu, ktorú ste nastavili pre účet Google Ads.
  • Webová adresa volania postback (voliteľné): Ak používate poskytovateľa analytických nástrojov tretej strany, zadajte webovú adresu, kam chcete odoslať konverzie. Túto webovú adresu by mal poskytnúť váš poskytovateľ analytických nástrojov.
  • Optimalizácia: Ak chcete použiť nastavenie Optimalizácia a zahrnúť konverzie do stĺpca Všetky konv., začiarknite toto políčko.
   

  Akcie v aplikácii [Android a iOS]
  • Názov: Zadajte názov, ktorý chcete priradiť tejto konverznej akcii. Názov by mal byť popisný. Odporúčame zahrnúť typ konverzie. Príklad: Moja skvelá aplikácia – inštalácia aplikácie pre Android, Najlepšia aplikácia – prvé spustenie aplikácie pre iOS.
  • Zdroj: Vyberte typ konverznej akcie, ktorú chcete sledovať.
  • Hodnota: Zadajte hodnotu každej konverznej udalosti. Príklad: Ak sa vaša aplikácia predáva za 2,99 €, môže byť vhodné zadať pre položku hodnota/konverzia mierne nižšiu sumu.
   Pole Hodnota predvolene používa menu, ktorú ste nastavili pre účet Google Ads.
  • Dĺžka sledovania konverzie: Obdobie, počas ktorého je možné konverziu zaznamenať potom, čo zákazník klepne na vašu reklamu.
  • Optimalizácia: Ak chcete použiť nastavenie Optimalizácia a zahrnúť konverzie do stĺpca Všetky konv., začiarknite toto políčko.
   

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 8. Podľa pokynov na obrazovke implementujte konverziu v aplikácii. Súčasťou tohto postupu môže byť pridanie útržku kódu do kódu aplikácie alebo jeho aktualizácia v kóde aplikácie a postupovanie podľa pokynov na webe služby Google Developers.

Môžete tiež upraviť existujúcu konverziu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory