Kampanie

Tworzenie nowej konwersji

W AdMob nie można już tworzyć konwersji. W tabeli Konwersje nadal będziemy wyświetlać listę (tylko do odczytu) konwersji utworzonych w AdMob i Google Ads. 

W przyszłości należy tworzyć wszystkie konwersje w Google Ads i śledzić je w pakiecie Firebase SDK. Jeśli konfigurujesz śledzenie konwersji w Google Ads po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcją śledzenia konwersji za pomocą Firebase.

 

Śledzenie konwersji jest narzędziem AdMob, które pozwala mierzyć skuteczność kampanii, rejestrując zdarzenia powodujące konwersje w aplikacjach mobilnych.

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem konwersji należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Typy konwersji: w każdej aplikacji możesz mieć w danym czasie skonfigurowaną tylko jedną konwersję typu Instalacja aplikacji (z Google Play) i jedną typu Instalacja aplikacji (pierwsze uruchomienie). Przykład: z aplikacją „Najlepsza aplikacja!” może być powiązana tylko jedna konwersja typu Instalacja aplikacji (pierwsze uruchomienie). Próba utworzenia w tej aplikacji drugiej konwersji typu Instalacja aplikacji (pierwsze uruchomienie) spowoduje wystąpienie błędu.
 • Aplikacje na Androida: w przypadku konwersji typu Instalacja aplikacji na Androida (z Google Play) nie musisz wprowadzać żadnych zmian w kodzie aplikacji. Inne typy konwersji wymagają dodania do aplikacji fragmentu kodu śledzenia konwersji.
 • Aplikacje na iOS: musisz dodać do aplikacji fragment kodu śledzenia konwersji.

Tworzenie konwersji

Aby skonfigurować śledzenie konwersji:

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob pod adresem https://apps.admob.com
 2. Kliknij Kampanie.
 3. Kliknij kartę Konwersja.
 4. Kliknij + Nowa konwersja.
 5. Wybierz aplikację, z którą chcesz powiązać konwersję, w jeden z następujących sposobów:
  • Wyszukaj aplikację: wyszukaj aplikację w sklepie Google Play lub iTunes App Store, a następnie kliknij + Wybierz obok jej nazwy.
  • Wybierz spośród dodanych aplikacji: na liście aplikacji dodanych wcześniej do AdMob kliknij + Wybierz obok nazwy odpowiedniej aplikacji.
 6. Wprowadź ustawienia konwersji. Instalacje aplikacji (z Google Play) [dotyczy tylko Androida]
  • Nazwa: wpisz nazwę, którą chcesz nadać temu działaniu powodującemu konwersję. Najlepiej sprawdzają się nazwy opisowe, uwzględniające typ konwersji. Przykład: „Moja superaplikacja! Instalacja aplikacji na Androida”, „Najlepsza aplikacja! Pierwsze uruchomienie na iOS”.
  • Źródło: wybierz typ działania powodującego konwersję, które chcesz śledzić.
  • Wartość: wpisz wartość poszczególnych zdarzeń powodujących konwersje. Przykład: jeśli sprzedajesz aplikację za 2,99 zł, możesz wpisać nieco mniejszą kwotę jako wartość konwersji.
   Domyślnie w polu Wartość ustawiana jest waluta wybrana na Twoim koncie Google Ads.
  • Optymalizacja: zaznacz to pole, by użyć ustawienia Optymalizacja i uwzględniać konwersje w kolumnie „Wszystkie konw.”.
   

  Instalacje aplikacji (pierwsze uruchomienie) [dotyczy Androida i iOS]
  • Nazwa: wpisz nazwę, którą chcesz nadać temu działaniu powodującemu konwersję. Najlepiej sprawdzają się nazwy opisowe, uwzględniające typ konwersji. Przykład: „Moja superaplikacja! Instalacja aplikacji na Androida”, „Najlepsza aplikacja! Pierwsze uruchomienie na iOS”.
  • Źródło: wybierz typ działania powodującego konwersję, które chcesz śledzić.
  • Wartość: wpisz wartość poszczególnych zdarzeń powodujących konwersje. Przykład: jeśli sprzedajesz aplikację za 2,99 zł, możesz wpisać nieco mniejszą kwotę jako wartość konwersji.
   Domyślnie w polu Wartość ustawiana jest waluta wybrana na Twoim koncie Google Ads.
  • URL wywołania zwrotnego (opcjonalne): jeśli chcesz skorzystać z usług innego dostawcy danych analitycznych, wpisz URL, pod którym mają być publikowane konwersje. Ten URL powinien Ci podać dostawca danych analitycznych.
  • Optymalizacja: zaznacz to pole, by użyć ustawienia Optymalizacja i uwzględniać konwersje w kolumnie „Wszystkie konw.”.
   

  Działania w aplikacji [dotyczy Androida i iOS]
  • Nazwa: wpisz nazwę, którą chcesz nadać temu działaniu powodującemu konwersję. Najlepiej sprawdzają się nazwy opisowe, uwzględniające typ konwersji. Przykład: „Moja superaplikacja! Instalacja aplikacji na Androida”, „Najlepsza aplikacja! Pierwsze uruchomienie na iOS”.
  • Źródło: wybierz typ działania powodującego konwersję, które chcesz śledzić.
  • Wartość: wpisz wartość poszczególnych zdarzeń powodujących konwersje. Przykład: jeśli sprzedajesz aplikację za 2,99 zł, możesz wpisać nieco mniejszą kwotę jako wartość konwersji.
   Domyślnie w polu Wartość ustawiana jest waluta wybrana na Twoim koncie Google Ads.
  • Okno konwersji: okres, w którym może zostać zarejestrowana konwersja po kliknięciu reklamy przez użytkownika.
  • Optymalizacja: zaznacz to pole, by użyć ustawienia Optymalizacja i uwzględniać konwersje w kolumnie „Wszystkie konw.”.
   

 7. Kliknij Zapisz.
 8. Zaimplementuj konwersję w aplikacji, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Może to wymagać dodania do aplikacji lub zaktualizowania fragmentu kodu oraz zastosowania się do instrukcji w witrynie Google Developers.

Możesz też edytować istniejącą konwersję.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem