Tagga en annonsbegäran från en app så att den behandlas som avsedd för barn

COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act) omfattar webbplatser, appar och tjänster som riktar sig till barn under 13 år, samt appar, webbplatser och tjänster avsedda för generella målgrupper där man vet att det finns användare under 13 år.

Eftersom du äger innehållet i din app är det vanligtvis också du som bestämmer hur innehållet ska behandlas med avseende på COPPA. Men även om du inte meddelar Google i frågan kan vi komma att behandla din app som avsedd för barn till följd av våra förpliktelser enligt COPPA. I så fall försöker vi informera dig, och du kan ange hur appen ska behandlas via verktygen nedan.

Observera att du kanske har andra juridiska förpliktelser enligt COPPA. Läs igenom FTC:s (Federal Trade Commission) riktlinjer och rådfråga ditt juridiska ombud. Kom ihåg att Googles verktyg är till för att underlätta efterlevnad av lagen. De befriar inte en viss utgivare från hans eller hennes lagstadgade förpliktelser.

Om du använder Googles annonseringstjänster och vill att vi behandlar din app som avsedd för barn kan du meddela oss på något av följande sätt:

Om du taggar annonsbegäranden från din app så att de behandlas som avsedda för barn inaktiverar vi intressebaserad annonsering och remarketingannonser för innehållet. Det kan ta lite tid innan detta sker.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?