Маркиране на заявката за реклами от приложение за третиране като предназначено за деца

Законът за защита на личната неприкосновеност на децата онлайн (COPPA) се прилага за уебсайтове, приложения и услуги, предназначени за деца под 13-годишна възраст, и приложения, уебсайтове или услуги за общата аудитория с потребители, за които е известно, че са на възраст под 13 години.

Като собственик на съдържанието, контролиращ приложението, обикновено сами определяте как се третира съдържанието Ви по отношение на COPPA. Дори без да ни известявате, в някои случаи Google може да започне да разглежда приложението Ви като предназначено за деца, в изпълнение на задълженията ни според COPPA. Тогава ще опитаме да Ви уведомим, а Вие можете да използвате инструментите по-долу, за да определите конкретен начин на третиране.

Обърнете внимание, че е възможно да имате други задължения по закона COPPA. Моля, прегледайте указанията на Федералната комисия по търговията (FTC) и се посъветвайте със собствения си юрисконсулт. Моля, не забравяйте, че инструментите на Google са предназначени да улеснят спазването на правилата и не освобождават конкретния издател от задълженията му към закона.

Ако използвате рекламните услуги на Google и искате да третираме заявките за реклами от приложението Ви като предназначени за деца, можете да ни уведомите по един от следните начини:

В случай че маркирате заявките за реклами от приложението си така, че да го третираме като предназначено за деца, за тези заявки ще предприемем мерки за деактивиране на рекламирането въз основа на интереси и рекламите за ремаркетинг. Влизането в сила на това обозначение може да отнеме известно време.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?