Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Hoạt động không hợp lệ: Tài khoản bị tạm ngưng

Ngoài việc theo dõi các lỗi vi phạm chính sách, chúng tôi còn phân tích tất cả các lượt nhấp và lượt hiển thị để xác định xem các lượt nhấp và lượt hiển thị đó có khớp với kiểu sử dụng có thể làm tăng chi phí của nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản một cách bất thường hay không. Nếu xác định rằng tài khoản của bạn có lưu lượng truy cập không hợp lệ, chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn và hoàn lại tất cả các khoản thu nhập của tài khoản liên quan đến lỗi vi phạm đó (cùng với khoản chia sẻ doanh thu của Google) cho nhà quảng cáo chịu ảnh hưởng (nếu thích hợp và có thể).

Việc tạm ngưng tài khoản giúp bạn có thời gian để điều tra các nguồn lưu lượng truy cập không hợp lệ, xác định và chặn lưu lượng truy cập đáng ngờ, đồng thời thực hiện các biện pháp đo lường để đảm bảo lưu lượng truy cập hợp lệ. Bạn không thể khiếu nại quyết định tạm ngưng. Bạn nên sử dụng Google Analytics cho Firebase để tìm hiểu, theo dõi và đánh giá chính xác nhất lưu lượng truy cập đến ứng dụng của mình. Việc này cũng có thể giúp bạn xác định các nguồn lưu lượng truy cập không hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Trung tâm tài nguyên chất lượng lưu lượng truy cập quảng cáo của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng nếu có thêm bất kỳ vấn đề nào được phát hiện trong tài khoản AdMob của bạn trong thời gian tạm ngưng tạm thời, tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa vĩnh viễn, thậm chí trước khi kết thúc thời gian tạm ngưng. Sau khi chúng tôi hủy lệnh tạm ngưng tài khoản của bạn, nếu lưu lượng truy cập không hợp lệ vẫn tiếp tục xảy ra và góp phần tạo ra lưu lượng truy cập có giá trị thấp cho hệ sinh thái quảng cáo của chúng tôi, thì chúng tôi có thể sẽ hạn chế hoặc vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo, tạm ngưng lại tài khoản của bạn hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn để bảo vệ nhà quảng cáo và người dùng của chúng tôi.

Để giúp bạn hiểu những lý do có thể khiến tài khoản của nhà xuất bản bị tạm ngưng do lưu lượng truy cập không hợp lệ, chúng tôi đã liệt kê những lý do thường gặp nhất bên dưới. Xin lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ mà chỉ là các nguyên nhân hàng đầu.

Những lý do thường gặp khiến tài khoản AdMob bị tạm ngưng do lưu lượng truy cập không hợp lệ

Nhấp vào quảng cáo trên ứng dụng của chính bạn
  • Nhà xuất bản không được nhấp vào quảng cáo của chính họ hoặc sử dụng bất kỳ biện pháp nào để làm tăng số lần hiển thị và/hoặc số nhấp chuột một cách giả tạo, kể cả các phương pháp thủ công. Bạn không được phép thử nghiệm quảng cáo của chính mình bằng cách nhấp vào các quảng cáo đó.
  • Vui lòng sử dụng quảng cáo thử nghiệm (dành cho Android hoặc iOS) để tránh tạo ra các lượt nhấp không hợp lệ.
Một hoặc nhiều người dùng nhấp liên tục vào quảng cáo trên ứng dụng của bạn
  • Nhà xuất bản không được tăng giả tạo số lần hiển thị hoặc số nhấp chuột mà quảng cáo nhận được, kể cả bằng các phương tiện tự động hay thủ công.
  • Nhà xuất bản không được yêu cầu người khác nhấp vào quảng cáo của mình. Điều này bao gồm việc yêu cầu người dùng hỗ trợ ứng dụng của bạn, cung cấp phần thưởng để người dùng nhấp vào quảng cáo và hứa hẹn quyên tiền cho các bên thứ ba hành vi như vậy.
Vị trí đặt quảng cáo đánh lừa người dùng hoặc tạo ra các lượt nhấp không cố ý
  • Nhà xuất bản không được phép khuyến khích người dùng nhấp vào quảng cáo của Google theo bất kỳ cách nào. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt các quảng cáo quá gần với các yếu tố có thể nhấp trên ứng dụng, triển khai quảng cáo theo cách ngăn người dùng xem nội dung và chức năng cốt lõi của ứng dụng, đồng thời sửa đổi kích thước quảng cáo thành không theo kích thước chuẩn, không hiển thị hoặc khiến người dùng khó nhìn thấy. Vui lòng xem lại hướng dẫn triển khai.

Tài nguyên

(Các) Biểu mẫu liên hệ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false
false