Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Hoạt động không hợp lệ: Tài khoản bị tạm ngưng

Ngoài việc theo dõi các lỗi vi phạm chính sách, chúng tôi còn phân tích tất cả các lượt nhấp và lượt hiển thị để xác định xem các lượt nhấp và lượt hiển thị đó có khớp với kiểu sử dụng có thể làm tăng chi phí của nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản một cách bất thường hay không.

Nếu xác định rằng tài khoản của bạn có lưu lượng truy cập không hợp lệ, thì chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn và hoàn lại tất cả các khoản thu nhập của tài khoản liên quan đến lỗi vi phạm đó (cùng với phần doanh thu chia sẻ của Google) cho nhà quảng cáo chịu ảnh hưởng (nếu thích hợp và có thể).

Việc tạm ngưng tài khoản giúp bạn có thời gian để điều tra các nguồn lưu lượng truy cập không hợp lệ, xác định và chặn lưu lượng truy cập đáng ngờ, đồng thời thực hiện các biện pháp để đảm bảo nhận được lưu lượng truy cập hợp lệ. Bạn không thể khiếu nại quyết định tạm ngưng tài khoản.

Bạn nên sử dụng Google Analytics cho Firebase để tìm hiểu, theo dõi và đánh giá chính xác nhất lưu lượng truy cập vào ứng dụng của mình. Việc này cũng có thể giúp bạn xác định được các nguồn lưu lượng truy cập không hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Trung tâm tài nguyên chất lượng lưu lượng truy cập quảng cáo của chúng tôi.

Lưu ý: Nếu chúng tôi phát hiện thêm bất kỳ vấn đề nào trong tài khoản AdMob của bạn trong thời gian tạm ngưng, thì tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hoá vĩnh viễn, thậm chí trước khi kết thúc thời gian tạm ngưng. Sau khi hết thời gian tạm ngưng, nếu tài khoản của bạn vẫn có lưu lượng truy cập không hợp lệ và tiếp tục mang lại lưu lượng truy cập có giá trị thấp cho hệ sinh thái quảng cáo của chúng tôi, thì chúng tôi có thể sẽ hạn chế hoặc vô hiệu hoá việc phân phát quảng cáo, tiếp tục tạm ngưng tài khoản hoặc vô hiệu hoá tài khoản để bảo vệ nhà quảng cáo cũng như người dùng của chúng tôi.

Để giúp bạn hiểu những lý do có thể khiến tài khoản của nhà xuất bản bị tạm ngưng do lưu lượng truy cập không hợp lệ, chúng tôi đã liệt kê những lý do thường gặp nhất bên dưới. Xin lưu ý rằng đây không phải là danh sách đầy đủ mà chỉ là các nguyên nhân hàng đầu.

Những lý do thường gặp khiến tài khoản AdMob bị tạm ngưng do lưu lượng truy cập không hợp lệ

Nhấp vào quảng cáo trên ứng dụng của chính bạn
  • Nhà xuất bản không được nhấp vào quảng cáo của chính họ hoặc sử dụng bất kỳ biện pháp nào để làm tăng số lần hiển thị và/hoặc số nhấp chuột một cách giả tạo, kể cả các phương pháp thủ công. Bạn không được phép thử nghiệm quảng cáo của chính mình bằng cách nhấp vào các quảng cáo đó.
  • Vui lòng sử dụng quảng cáo thử nghiệm (dành cho Android hoặc iOS) để tránh tạo ra các lượt nhấp không hợp lệ.
Một hoặc nhiều người dùng nhấp liên tục vào quảng cáo trên ứng dụng của bạn
  • Nhà xuất bản không được tăng giả tạo số lần hiển thị hoặc số nhấp chuột mà quảng cáo nhận được, kể cả bằng các phương tiện tự động hay thủ công.
  • Nhà xuất bản không được yêu cầu người khác nhấp vào quảng cáo của mình. Điều này bao gồm việc yêu cầu người dùng hỗ trợ ứng dụng của bạn, cung cấp phần thưởng để người dùng nhấp vào quảng cáo và hứa hẹn quyên tiền cho các bên thứ ba hành vi như vậy.
Vị trí đặt quảng cáo đánh lừa người dùng hoặc tạo ra các lượt nhấp không chủ ý
  • Nhà xuất bản không được phép khuyến khích người dùng nhấp vào quảng cáo của Google theo bất kỳ cách nào. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đặt các quảng cáo quá gần với các yếu tố có thể nhấp trên ứng dụng, triển khai quảng cáo theo cách ngăn người dùng xem nội dung và chức năng cốt lõi của ứng dụng, đồng thời sửa đổi kích thước quảng cáo thành không theo kích thước chuẩn, không hiển thị hoặc khiến người dùng khó nhìn thấy.
  • Vui lòng xem hướng dẫn triển khai.

Tài nguyên

(Các) Biểu mẫu liên hệ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Tăng doanh thu nhờ quảng cáo khi mở ứng dụng

Quảng cáo khi mở ứng dụng giúp bạn kiếm tiền một cách thuận tiện từ màn hình tải khi người dùng mở ứng dụng của bạn. Bạn có thể tăng doanh thu trong khi vẫn mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất.

Dùng thử quảng cáo khi mở ứng dụng

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
73175