Beleid

Ongeldige activiteit: account opgeschort

We controleren niet alleen op mogelijke beleidsschendingen, maar analyseren ook alle klikken en vertoningen om na te gaan of deze wellicht binnen een gebruikspatroon vallen dat de kosten van een adverteerder of de inkomsten van een uitgever op kunstmatige wijze verhoogt. Als we vaststellen dat uw account ongeldig verkeer genereert, kunnen we uw account opschorten en alle inkomsten voor uw account, samen met het inkomstenaandeel van Google, terugbetalen aan de gedupeerde adverteerders.

Door uw account op te schorten, bieden we u de gelegenheid te onderzoeken uit welke bronnen het ongeldige verkeer afkomstig is, verdacht verkeer te identificeren en te blokkeren, en te waarborgen dat u in de toekomst alleen geldig verkeer ontvangt. U kunt geen bezwaar indienen tegen een opschorting. We raden u aan Google Analytics voor Firebase te gebruiken om meer inzicht te krijgen in het verkeer naar uw app, en om dit verkeer te controleren en te evalueren. Zo kunt u mogelijk ook beter de bronnen van ongeldig verkeer achterhalen. Voor meer informatie gaat u naar ons Helpcentrum voor advertentieverkeerskwaliteit.

Als we tijdens de periode waarin uw account is opgeschort, aanvullende problemen in uw AdMob-account aantreffen, kan uw account nog vóór het einde van de opschortingsperiode definitief worden uitgeschakeld. Als we nadat uw account is hersteld, constateren dat er nog steeds sprake is van ongeldig verkeer en er verkeer met weinig waarde naar ons advertentiesysteem wordt gestuurd, kunnen we de advertentieweergave beperken of uitschakelen, uw account opnieuw opschorten of uw account uitschakelen om onze adverteerders en gebruikers te beschermen.

Voor meer inzicht in wat kan leiden tot opschorting van uitgeversaccounts vanwege ongeldig verkeer, hebben we hieronder een aantal redenen op een rijtje gezet. Dit overzicht bevat alleen de belangrijkste redenen en is niet volledig.

Veelvoorkomende redenen voor opschorting van AdMob-accounts wegens ongeldig verkeer

Klikken op de advertenties in uw eigen app
  • Uitgevers mogen niet op hun eigen advertenties klikken of middelen gebruiken om het aantal vertoningen en/of klikken kunstmatig te verhogen, met inbegrip van handmatige methoden. Het is niet toegestaan uw eigen advertenties te testen door erop te klikken.
  • Gebruik testadvertenties (voor Android of iOS) om te voorkomen dat er ongeldige klikken worden gegenereerd.
Een of meer gebruikers klikken herhaaldelijk op de advertenties in uw app
  • Uitgevers mogen niet op kunstmatige wijze geautomatiseerd of handmatig het aantal vertoningen of klikken verhogen dat de advertenties ontvangen.
  • Uitgevers mogen anderen niet vragen om op hun advertenties te klikken. Niet toegestaan is bijvoorbeeld: gebruikers vragen om uw app te steunen, gebruikers beloningen aanbieden om op advertenties te klikken en beloven om geld in te zamelen voor derden in ruil voor advertentieklikken.
Misleidende advertentieplaatsing, waardoor gebruikers per ongeluk op advertenties klikken
  • Uitgevers mogen gebruikers op geen enkele wijze aanmoedigen om op Google-advertenties te klikken. Dit omvat onder meer het volgende: advertenties te dicht bij klikbare elementen in de app plaatsen, advertenties zodanig implementeren dat gebruikers de kerninhoud en de functies van de app niet meer kunnen zien, en het advertentieformaat zodanig aanpassen dat dit niet-standaard, onzichtbaar of moeilijk te zien is.. Raadpleeg de richtlijnen voor implementatie.

Bronnen

Contactformulieren

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen