Zasady programu

Niedozwolone stosowanie reklam pełnoekranowych

Podczas wczytywania aplikacji lub jej opuszczania

Nie umieszczaj reklam pełnoekranowych podczas wczytywania aplikacji oraz podczas opuszczania aplikacji. Reklamy pełnoekranowe należy umieszczać tylko pomiędzy zawartością aplikacji. Reklamy nie mogą być umieszczane w aplikacjach, które działają w tle lub poza środowiskiem aplikacji. Dla użytkownika musi być jasne, z którą aplikacją jest powiązana reklama lub w której aplikacji jest zaimplementowana.

Przykład niedozwolonej reklamy: użytkownik uruchamia aplikację

 

 

Przykład niedozwolonej reklamy: użytkownik opuszcza aplikację

 

 

Zalecenie: jak rozwiązać problem

Powtarzające się reklamy pełnoekranowe

Nie przytłaczaj użytkowników zbyt dużą liczbą reklam pełnoekranowych. Gdy często się powtarzają, wywołują złe wrażenie i prowadzą do przypadkowych kliknięć.

Przykłady niedozwolonego stosowania reklam pełnoekranowych:

  • Umieszczanie reklamy pełnoekranowej po każdym działaniu użytkownika, np. kliknięciu, przesunięciu itd. Nie należy umieszczać więcej niż jednej reklamy co dwa działania użytkownika w aplikacji. Pamiętaj, że dotyczy to także kliknięcia przycisku Wstecz w aplikacji.
  • Umieszczanie reklamy pełnoekranowej bezpośrednio po wyświetleniu innej reklamy pełnoekranowej i zamknięciu jej przez użytkownika.
Przykład niedozwolonej reklamy: powtarzające się reklamy pełnoekranowe

Reklamy pełnoekranowe nie powinny wyświetlać się za każdym razem, gdy użytkownik kliknie w aplikacji.

Przykład niedozwolonej reklamy: reklamy pełnoekranowe, które utrudniają poruszanie się w aplikacji

Reklamy nie mogą uniemożliwiać przeglądania głównej treści aplikacji. Reklamy nie mogą utrudniać poruszania się w aplikacji ani zakłócać interakcji z jej główną treścią i funkcjami.

Niespodziewane wyświetlanie reklam pełnoekranowych

Nie zaskakuj użytkowników reklamami pełnoekranowymi. Wyświetlanie reklam pełnoekranowych, gdy użytkownik jest skupiony na zadaniu (np. gra w grę, wypełnia formularz, czyta informacje) i nie spodziewa się jej może prowadzić do przypadkowych kliknięć i wywoływać u użytkownika złe wrażenia. Z tego powodu reklamy pełnoekranowe należy umieszczać tylko w przerwach pomiędzy zawartością aplikacji (np. stronami, etapami lub poziomami), aby użytkownik był przygotowany na interakcję z reklamą.

Nawet jeśli zaplanujesz wczytanie reklamy pomiędzy zawartością strony, opóźnienie operatora może spowodować jej wyświetlenie krótko po wczytaniu nowej strony zawartości. Aby temu zapobiec, zalecamy wcześniejsze wczytanie reklamy. Więcej informacji o wcześniejszym wczytywaniu reklam pełnoekranowych znajdziesz we wskazówkach dla deweloperów dotyczących reklam pełnoekranowych AdMob w aplikacjach dla systemów Androidoraz iOS.

Przykład niedozwolonej reklamy: reklama pełnoekranowa uruchamia się po włączeniu aplikacji

 

 

Przykład niedozwolonej reklamy: reklama pełnoekranowa uruchamia się po wczytaniu strony

Zalecenie: jak rozwiązać problem

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?