הדרכה בנושא יישום

יישומים אסורים של מודעות ביניים

טעינת אפליקציה או יציאה ממנה

אל תציב מודעות ביניים בעת טעינת אפליקציה ובעת יציאה מאפליקציות, שכן יש להציב מודעות ביניים רק במעבר בין דפים של תוכן באפליקציה. אין להציב מודעות באפליקציות שפועלות ברקע במכשיר או מחוץ לסביבת האפליקציה. למשתמש צריך להיות ברור לאיזו אפליקציה המודעה משויכת או באיזו אפליקציה היא מוצגת.

דוגמה אסורה: המשתמש מפעיל אפליקציה

 

 

דוגמה אסורה: המשתמש יוצא מאפליקציה

 

 

מודעות ביניים מרובות או חוזרות

אל תציף את המשתמשים במודעות ביניים. השימוש במודעות ביניים מרובות מוביל לחווית משתמש גרועה ולקליקים מקריים.

דוגמאות ליישומים שאינם מצייתים למדיניות כוללות בין היתר:

  • מיקום מודעת ביניים לאחר כל פעולת משתמש, כולל בין היתר קליקים, החלקות וכדומה. עליך למקם לא יותר ממודעת ביניים אחת לאחר כל שתי פעולות משתמש באפליקציה שלך. שים לב כי דרישה זו חלה גם כאשר משתמש לוחץ על לחצן הקודם בתוך האפליקציה.
  • להציב מודעת ביניים מיד לאחר שמודעת ביניים אחרת הוצגה למשתמש והוא סגר אותה.
דוגמה אסורה: מודעות ביניים חוזרות

אין ליצור מצב שבו אפליקציות יפעילו מודעת ביניים בכל פעם שמשתמש לוחץ בתוך האפליקציה.

דוגמה אסורה: מודעות ביניים שמשפיעות על הניווט

אין להציב מודעות בדרך שמונעת מהמשתמש להציג את התוכן העיקרי של האפליקציה. אין להציב מודעות באופן שמפריע לניווט או לאינטראקציה עם התוכן העיקרי והפונקציונליות של האפליקציה.

מודעות ביניים המופעלות באופן בלתי צפוי

אל תפתיע את המשתמשים עם מודעות ביניים. מיקום מודעות ביניים כך שהן מופיעות לפתע בעת שהמשתמש מתמקד במשימה שלפניו (למשל, משחק, מילוי טופס, קריאת תוכן) עלול להוביל לקליקים מקריים ולעתים קרובות יוצר חווית משתמש מתסכלת. מסיבה זו, יש למקם מודעות ביניים אך ורק בהפסקות הגיוניות בין התכנים של האפליקציה שלך (למשל, דפים, שלבים או רמות), כדי להבטיח שהמשתמש יהיה מוכן למעורבות עם המודעה.

אחת הבעיות הנפוצות היא שגם אם אתה אולי מתכוון לכך שהמודעה תיטען בין דפי תוכן, המודעה עצמה מופיעה זמן קצר לאחר טעינת דף תוכן חדש בשל זמן האחזור של הספק. כדי למנוע זאת, אנו ממליצים שתטען מראש את מודעת הביניים. לקבלת מידע נוסף על אופן הטעינה מראש של מודעות ביניים, פעל בהתאם להנחיות למפתחי מודעות ביניים של AdMob ל-Android ו- iOS.

דוגמה אסורה: מודעת ביניים מופעלת בעת פתיחת אפליקציה

 

 

דוגמה אסורה: מודעת ביניים מופעלת לאחר טעינת דף

המלצה: כיצד לתקן הפרה

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה