Zasady programu

Zalecane stosowanie reklam pełnoekranowych

Pomiędzy zawartością, poziomami lub etapami

Jeśli Twoja aplikacja to gra z poziomami lub etapami, warto umieścić reklamę pełnoekranową pomiędzy nimi. Przerwa pomiędzy poziomami pozwoli użytkownikowi w pełni zauważyć reklamę. Jeśli Twoja aplikacja nie jest grą, ale ma wiele stron i sekcji, warto umieścić reklamę pełnoekranową po kilku ekranach lub działaniach. Nie umieszczaj takiej reklamy za każdym razem, gdy użytkownik wykona jakąś czynność.

Kliknij, aby zobaczyć przykład

Zalecamy, by reklama pełnoekranowa pojawiała się przed stroną oznaczającą przerwę, nie po niej. Na stronach oznaczających przerwę często znajduje się przycisk Dalej (lub podobny). Reklamy pomiędzy poziomami i po przycisku Dalej mogą zaskoczyć użytkownika. Zalecamy, by reklama pełnoekranowa pomiędzy poziomami lub etapami pojawiała się przed przyciskiem Kontynuuj lub Następny poziom. Może to zmniejszyć liczbę przypadkowych kliknięć reklamy przez osoby, które omyłkowo klikną reklamę zamiast przycisku Dalej.

Jeśli aplikacja zachęca użytkownika do częstego i/lub ciągłego dotykania ekranu, zalecamy opóźnienie wyświetlenia reklamy pełnoekranowej po zakończeniu poziomu. Opóźnienie to może przybrać formę ekranu wczytywanie lub proszę czekać, bądź paska lub kółka postępu. Dzięki temu użytkownik nie musi ciągle dotykać ekranu i może dokładnie zapoznać się z jego zawartością, co pozwala ograniczyć przypadkowe kliknięcia. Kliknij, aby zobaczyć przykład

Uwzględnij możliwość opóźnienia reklamy

Opóźnienie operatora sieci może wpływać na wyświetlanie reklam pełnoekranowych w aplikacji mobilnej i spowodować, że pojawią się one na ekranie w nieodpowiednim lub niezamierzonym momencie. Zastanów się, co użytkownik może robić w czasie, kiedy reklama ma się wyświetlić. Być może warto wcześniej wczytać reklamę, aby zmniejszyć opóźnienie jej wyświetlenia. Więcej informacji o wcześniejszym wczytywaniu reklam pełnoekranowych znajdziesz w Podręczniku programisty dotyczącym reklam pełnoekranowych AdMob w aplikacjach dla systemów Androidoraz iOS.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?