นโยบาย

กิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง: บัญชีถูกปิด

ความสัมพันธ์ระหว่าง Google ผู้ลงโฆษณา และผู้เผยแพร่โฆษณาสร้างขึ้นจากความไว้ใจซึ่งกันและกัน ผู้ลงโฆษณาต้องพึ่งพาเราให้วางโฆษณาในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง อาศัยสถิติการรายงานของเรา และคุณภาพของคลิกที่โฆษณาได้รับ ในขณะเดียวกัน ผู้เผยแพร่โฆษณาก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้ลงโฆษณา โฆษณาที่เกี่ยวข้องที่สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ และยังต้องพึ่งพาแหล่งที่มาของรายได้ที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ซึ่งจะส่งผลถึงความสำเร็จของแอปและธุรกิจของตน เราให้ความสำคัญกับความไว้ใจนี้อย่างจริงจัง และทราบเป็นอย่างดีว่าเครือข่ายโฆษณาของ Google จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากความไว้ใจซึ่งกันและกันนี้

Google ดำเนินการกับ กิจกรรมที่ไม่ถูกต้องอย่างเข้มงวด เราวิเคราะห์คลิกและการแสดงผลทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่าตรงกับรูปแบบการใช้งานที่อาจสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณาหรือรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณาให้สูงเกินจริงหรือไม่ หากพบว่าบัญชี AdMob ใดอาจเป็นอันตรายต่อผู้ลงโฆษณา เราอาจปิดใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อปกป้องระบบนิเวศโฆษณา ทีมคุณภาพการเข้าชมของเรามีสิทธิ์ที่จะปิดใช้การแสดงโฆษณาในบัญชี AdMob ของคุณทุกเมื่อ

เราเข้าใจดีว่าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีของคุณและการดำเนินการที่เราใช้ปกป้องระบบนิเวศโฆษณา ข้างล่างนี้เป็นคำถามบางส่วนที่เราพบบ่อยมากที่สุด

ขยายทั้งหมด  ยุบทั้งหมด

ทำไมบัญชีของฉันจึงถูกปิด

เนื่องจากเราต้องคุ้มครองระบบการตรวจสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา จึงไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณาได้ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับแอป ผู้ใช้ หรือบริการของบุคคลที่สามที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง

Google ดำเนินการกับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องอย่างเข้มงวด เราวิเคราะห์คลิกและการแสดงผลทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่าตรงกับรูปแบบการใช้งานที่อาจสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณาหรือรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณาให้สูงเกินจริงหรือไม่ หากพบว่าบัญชี AdMob ใดอาจเป็นอันตรายต่อผู้ลงโฆษณา Google Ads เราอาจปิดใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อปกป้องระบบนิเวศโฆษณาของเรา

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชีถูกระงับ โปรดอ่านเหตุผลหลักที่บัญชีถูกปิด

สุดท้าย ดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ Google จะใช้การพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวเพื่อตัดสินกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

บัญชีของฉันจะกลับมาใช้งานได้ไหมหลังจากถูกปิดเนื่องจากมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

โปรดดูอีเมลที่ทีมคุณภาพการเข้าชมโฆษณาส่งให้คุณ หากไม่พบอีเมลนี้ ให้ลองค้นหาอีเมลจาก adsense-adclicks-noreply@google.com ในกล่องจดหมายของที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี AdMob ตรวจสอบตัวกรองสแปมของบัญชีอีเมลเพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลไม่ถูกทำเครื่องหมายเป็นสแปมโดยไม่ได้ตั้งใจ

เรายินดีเสมอที่จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อแก้ไขปัญหาใดๆ ที่คุณอาจพบ หากคุณรู้สึกว่าการตัดสินใจของเราเป็นผลจากความผิดพลาด และหากคุณสามารถพิสูจน์ความสุจริตได้ว่า กิจกรรมที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำหรือความประมาทของคุณหรือของบุคคลที่คุณรับผิดชอบ คุณสามารถอุทธรณ์การปิดบัญชีได้ และหากคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหากิจกรรมที่ไม่ถูกต้องให้เป็นไปตามนโยบายได้ โปรดระบุแผนการของคุณในแบบฟอร์มอุทธรณ์

โปรดติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มอุทธรณ์เท่านั้น

เมื่อเราได้รับการอุทธรณ์ของคุณ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด และจะดำเนินการอย่างเหมาะสมตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่รับประกันว่าบัญชีของคุณจะกลับมาใช้งานได้

เมื่อเรามีการตัดสินใจสำหรับการอุทธรณ์ของคุณแล้ว การอุทธรณ์เพิ่มเติมจะไม่ได้รับการพิจารณาอีก และคุณจะไม่ได้รับการติดต่อใดๆ เพิ่มเติมจากเราอีกต่อไป

มีเคล็ดลับอะไรบ้างในการเขียนคำอุทธรณ์กิจกรรมที่ไม่ถูกต้องให้ประสบความสำเร็จ
  1. อ่านสาเหตุหลักที่บัญชีถูกระงับ พิจารณาว่าสาเหตุเหล่านี้ตรงกับคุณและเนื้อหาของคุณบ้างหรือไม่ เพื่อนของคุณคลิกโฆษณาบ่อยครั้งเกินไปหรือไม่ คุณได้ซื้อการเข้าชมซึ่งทำให้กิจกรรมที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นอีกได้หรือไม่
  2. ตรวจสอบการติดตั้งโฆษณาในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นึกถึงการใช้งานโดยทั่วไปของผู้ใช้ และดูว่าการติดตั้งโฆษณาอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้คลิกโฆษณาโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่
  3. ในแบบฟอร์มอุทธรณ์ ให้ระบุที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี AdSense ที่ถูกปิด ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราพบบัญชีของคุณและลดความล่าช้าในการดำเนินการอุทธรณ์
  4. บอกให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะทำในอนาคต พิจารณาถึงสาเหตุสำคัญของการปิดบัญชีอย่างรอบคอบอีกครั้ง คุณได้วางระบบหรือมีการกระทำใดบ้างเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีก เช่น บอกวิธีที่คุณได้ปรับการติดตั้งโฆษณา ประเมินแหล่งที่มาของการเข้าชม จ้างผู้ทดสอบเพื่อให้ทดสอบเนื้อหาอย่างเหมาะสม ฯลฯ โปรดกรอกแบบฟอร์มอุทธรณ์ด้วยความซื่อสัตย์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบล็อกโพสต์ต้นฉบับของ AdMob

ฉันทดสอบโฆษณาในโหมดที่ไม่ใช่การทดสอบ ฉันจะทดสอบโฆษณาให้ถูกวิธีได้อย่างไร

นโยบายของ AdMob ไม่อนุญาตให้คุณคลิกโฆษณาที่แสดงของตนเองหรือเพิ่มการแสดงผลที่สร้างรายได้ให้สูงเกินจริง ในช่วงพัฒนาและทดสอบโฆษณา โปรดใช้โฆษณาสำหรับการทดสอบเพื่อเลี่ยงไม่ให้รายได้เพิ่มสูงเกินจริง หากคุณจำเป็นต้องแสดงโฆษณาจริงก่อนที่จะเปิดตัว โปรดอย่าคลิกที่โฆษณา

หากคุณคลิกโฆษณาที่แสดงจริงของตนเองหรือเพิ่มการแสดงผลที่สร้างรายได้ให้สูงเกินจริง บัญชี AdMob ของคุณอาจถูกระงับ หลังจากยกเลิกการระงับแล้ว หากพบว่าบัญชียังคงมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องและให้การเข้าชมที่มีคุณค่าต่ำภายในระบบนิเวศโฆษณาของเราอย่างต่อเนื่อง เราอาจจำเป็นต้องปิดบัญชีของคุณ

แหล่งข้อมูลสำหรับโฆษณาเพื่อการทดสอบของ AdMob

บัญชีของฉันถูกปิดและการอุทธรณ์ของฉันถูกปฏิเสธ มีวิธีการใดที่ฉันสามารถกลับเข้าร่วมโปรแกรมอีกครั้งได้หรือไม่ ฉันสามารถเปิดบัญชีใหม่ได้หรือไม่

เราเข้าใจในความกังวลของคุณเกี่ยวกับการดำเนินการที่กระทำต่อบัญชีของคุณ การดำเนินการของเราเป็นผลจากการตรวจสอบอย่างระมัดระวังของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะของเรา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงโฆษณา ผู้เผยแพร่โฆษณา และผู้ใช้ของเรา แม้ว่าคุณอาจผิดหวังต่อการตัดสินใจของเรา แต่เราก็ไม่สามารถคืนสถานะบัญชีของคุณได้

โปรดทราบด้วยว่า ผู้เผยแพร่โฆษณาที่บัญชีถูกปิดเนื่องจากกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม AdSense อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาเหล่านี้จึงไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้

สุดท้าย Google ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าเกิดจากแหล่งที่มาใดๆ

บัญชีของฉันถูกปิดใช้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับบัญชีอื่นที่ถูกปิดใช้ ฉันขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ได้ไหม
เช่นเดียวกับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง เราไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมแก่ผู้เผยแพร่โฆษณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณาที่เราพบ โปรดทราบว่าเราใช้มาตรการนี้กับผู้เผยแพร่โฆษณาทุกราย เพื่อปกป้องระบบตรวจสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา Google ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม หากพบว่าบัญชี AdSense ใดอาจเป็นอันตรายต่อผู้ลงโฆษณา Google Ads เราอาจปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อปกป้องระบบนิเวศโฆษณาของเรา หากต้องการเข้าร่วมโปรแกรม AdSense อีกครั้ง โปรดยื่นอุทธรณ์สำหรับบัญชีเดิมที่ถูกปิด
ฉันจะยังได้รับการชำระเงินสำหรับรายได้ของฉันอยู่หรือไม่

ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่บัญชีถูกปิดเนื่องจากมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการชำระเงินใดๆ อีก โดยเราจะคืนเงินรายได้ของคุณให้กับผู้ลงโฆษณาที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่เหมาะสมและเป็นไปได้

โปรดทราบด้วยว่า เราจะระงับการชำระเงินจากเช็คค้างชำระของบัญชีที่ถูกปิดเนื่องจากมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง เราขอให้คุณไม่นำเช็คที่อาจได้รับนับจากนี้ไปขึ้นเงิน เนื่องจากธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขึ้นเงินเช็คที่ถูกระงับ

ฉันเพิ่งได้รับ PIN ของฉัน ฉันควรจะทำอย่างไรกับ PIN นี้ดี

คุณไม่ต้องดำเนินการใดๆ กับจดหมาย PIN ที่ได้รับ เพราะผู้เผยแพร่โฆษณาที่บัญชีถูกปิดเนื่องจากมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการชำระเงินใดๆ อีกต่อไป โดยเราจะคืนเงินรายได้ของคุณให้กับผู้ลงโฆษณาที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่เหมาะสมและเป็นไปได้

หากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฉันสร้างบัญชี AdMob บัญชีของพวกเขาจะถูกปิดด้วยหรือไม่

หากพบว่าบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณาที่เกี่ยวข้องอาจเป็นอันตรายต่อผู้ลงโฆษณา Google Ads เราอาจปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อปกป้องระบบนิเวศโฆษณาของเรา

ฉันจะยังคงได้รับเอกสารภาษีสำหรับการชำระเงินที่ฉันได้รับหรือไม่

หากเมื่อก่อน คุณได้รับการชำระเงินจากเรา คุณจะยังคงได้รับเอกสารภาษีจากเราอยู่ถ้าจำเป็น หากต้องการดูว่าคุณควรจะใช้แบบฟอร์ม 1099 หรือ 1042-S โปรดไปที่บทความในศูนย์ช่วยเหลือเกี่ยวกับแบบฟอร์ม IRS

บัญชีของฉันกลับมาทำงานแล้ว เหตุใดโฆษณาจึงยังไม่แสดงบนไซต์ แอป หรือวิดีโอของฉัน

หลังจากที่บัญชี AdSense ของคุณกลับมาทำงานแล้ว อาจใช้เวลาสูงสุดถึง 48 ชั่วโมง เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของเราจึงจะรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและการแสดงโฆษณากลับมาทำงานอีกครั้ง ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกนี้และขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ

หากคุณเป็นผู้เผยแพร่โฆษณา YouTube ด้วยคุณอาจต้องเชื่อมโยงบัญชี YouTube กับบัญชี AdSense อีกครั้ง

 

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง โปรดไปที่บทความในศูนย์ช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร